Waga wielofunkcyjna HY10.150.C2.K w Wagi przemysłowe - Radwag Wagi Elektroniczne

Waga wielofunkcyjna HY10.150.C2.K

Radwag Balances and Scales - Advanced Weighing Technologies
Selected language Polski
Waga wielofunkcyjna HY10.150.C2.K w Wagi przemysłowe
Zdjęcie poglądowe
Waga wielofunkcyjna HY10.150.C2.K
Kod produktu: WP-116-0007
Wybierz swój model (15)
done
Max: 150kgd: 50g

 400×500mm
expand_more
Max: 1,5kgd: 0,5g

 300×300mm
Max: 3kgd: 1g

 300×300mm
Max: 6kgd: 2g

 300×300mm
Max: 15kgd: 5g

 500×700mm
Max: 15kgd: 5g

 300×300mm
Max: 15kgd: 5g

 400×500mm
Max: 30kgd: 10g

 300×300mm
Max: 30kgd: 10g

 500×700mm
Max: 30kgd: 10g

 400×500mm
Max: 60kgd: 20g

 500×700mm
Max: 60kgd: 20g

 400×500mm
Max: 150kgd: 50g

 500×700mm
Max: 300kgd: 100g

 400×500mm
Max: 300kgd: 100g

 500×700mm
Opis
Waga wielofunkcyjna HY10 przeznaczona jest do szybkiego i dokładnego wyznaczania masy w warunkach przemysłowych. Waga HY10 składa się z miernika PUE HY10 w obudowie nierdzewnej oraz platformy... więcej ››
Obciążenie maksymalne [Max]: 150kg
Dokładność odczytu [d]: 50g

close
Wybierz swój model:
Waga wielofunkcyjna HY10.1,5.F1.K
Waga wielofunkcyjna HY10.3.F1.K
Waga wielofunkcyjna HY10.6.F1.K
Waga wielofunkcyjna HY10.15.C3.K
Waga wielofunkcyjna HY10.15.F1.K
Waga wielofunkcyjna HY10.15.C2.K
Waga wielofunkcyjna HY10.30.F1.K
Waga wielofunkcyjna HY10.30.C3.K
Waga wielofunkcyjna HY10.30.C2.K
Waga wielofunkcyjna HY10.60.C3.K
Waga wielofunkcyjna HY10.60.C2.K
Waga wielofunkcyjna HY10.150.C2.K
Waga wielofunkcyjna HY10.150.C3.K
Waga wielofunkcyjna HY10.300.C2.K
Waga wielofunkcyjna HY10.300.C3.K
Zaznacz wszystkie
Zobacz
Pobierz
Przejdź do sklepuZapytaj o ofertę
Opis
Waga wielofunkcyjna HY10 przeznaczona jest do szybkiego i dokładnego wyznaczania masy w warunkach przemysłowych. Waga HY10 składa się z miernika PUE HY10 w obudowie nierdzewnej oraz platformy wagowej jednoczujnikowej stalowej malowanej.
 
Waga oparta jest na konstrukcji stalowej, malowaną proszkowo, z szalką nierdzewną oraz mierniku z wyświetlaczem 10,1'' z panelem dotykowym oraz klawiaturą dotykową, z wydzielonymi klawiszami numerycznymi i funkcyjnymi. Urządzenie może współpracować z dodatkowymi platformami wagowymi.

Waga wielofunkcyjna HY10 jest sprzedawana w wersji z miernikiem połączonym kablem z platformą wagową.
 
Istnieje możliwość wykonania wagi dwuzakresowej za dodatkową opłatą.

Dedykowane aplikacje
  • Smart Editor
Aplikacja przeznaczona jest dla wag z terminalem HY10. Nie wymaga dodatkowych instalacji. W pole adresu w przeglądarce internetowej wystarczy wpisać adres terminala i po zalogowaniu się uzyskujemy dostęp.
Aplikacja umożliwia:
- zdalną edycję kartotek
- import grafik do wagi z pliku graficznego
- import etykiet do wagi z pliku lb
- tworzenie oraz podgląd raportów,  m.in. Workflow
- obsługę procesów dozowań.
  • Smart Display
Aplikacja umożliwia personalizację ekranu wagi oraz wyświetlenie ekranu wagi na komputerze. Smart Display pozwala na dostosowanie ekranu wyświetlacza w prosty i przejrzysty sposób. Poszczególne elementy należy umieścić na siatce widocznej na ekranie. Elementy te można dodatkowo skalować dostosowując ich wielkość do potrzeb użytkownika.
W przypadku uruchomienia bezpośrednio na wadze, użytkownik uzyskuje nowy, odświeżony wygląd przy ciągłej możliwości dowolnej konfiguracji ekranu głównego. W przypadku uruchomiania przez przeglądarkę na komputerze, aplikacja umożliwia zdalne sterowanie pulpitem lub uzyskanie powiększonego wyświetlacza masy.
Legalizacja jako dodatkowa opcja
Stal nierdzewna w produktach Radwag
Zapoznaj się z zasadami użytkowania oraz konserwacji produktów ze stali nierdzewnej:
Stal nierdzewna w produktach RADWAG. Zastosowania standardowe i specjalne
Dane techniczne
Obciążenie maksymalne [Max]?

150

 kg

Obciążenie minimalne [Min]?

1

 kg

Dokładność odczytu [d]?

50

 g

Zakres tary?

-150

 kg

Działka legalizacyjna [e]?

50

 g

Max. dokładność odczytu dla wagi nielegalizowanej (nie dotyczy wag dwuzakresowych)?

5

 g

Adiustacja?

zewnętrzna

 

Klasa dokładności OIML?

III

 

Wyświetlacz

10,1” graficzny kolorowy dotykowy

 

Wymiar szalki

400×500

 mm

Wymiary opakowania

720×580×220

 mm

Masa netto?

16

 kg

Masa brutto?

18

 kg

Stopień ochrony?

IP 65 konstrukcja, IP 68 (1h max)/69 miernik

 

Interfejs

2×RS232, 2×USB, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (cyfrowe)

 

Moduł Wi-Fi® (opcja)

802.11 b/g/n

 

Moduł RS485 (opcja)

1

 

Moduł Profibus (opcja)

DP SLAVE

 

Moduł PROFINET (opcja)

1 × RJ45

 

Moduł wyjść analogowych (opcja)

4-20mA, 0-20mA, 0-10V

 

Wejścia/wyjścia (opcja)

12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)

 

Zasilanie

100 — 240 V AC 50 / 60 Hz

 

Temperatura pracy?

-10 — +40

 °C

Wilgotność względna powietrza?

10% — 85% RH bez kondensacji

 

Filmy
Funkcje
Dozowanie

Dozowanie

Proces ważenia w którym określono masę referencyjną oraz tolerancję z jaką ma być ona wyznaczona. Proces odbywa się w jednostkach masy (mg, g), natomiast tolerancja dozowania wyrażona jest w [%] i jest liczona względem wartości referencyjnej. Jest to tym samym dopuszczalna odchyłka jaka jest akceptowalna w tym procesie. Takie rozwiązanie stosuje się podczas ważenia proszków, płynów oraz materiałów sypkich. Działanie funkcji często wspomagane jest wskaźnikiem obciążenia tzw. bargrafem.
W aplikacjach przemysłowych możliwe jest zastosowanie układów sterujących tym procesem.
Etykietowanie

Etykietowanie

Oznaczanie wyrobów poprzez odpowiednie znaki lub symbole umożliwia ich szybką i pewną identyfikację. Waga zazwyczaj przekazuje do drukarki etykiet (urządzenie zewnętrzne) informacje o masie produktu lub jego ilości. Ta wartość jest następnie drukowana wraz z innymi informacjami takimi jak kody kreskowe, grafika, skład, dane adresowe itp. W skali laboratoryjnej etykietowanie odbywa się w trybie półautomatycznym, w skali przemysłowej odbywa się to w cyklu automatycznym (tzw. wagi dynamiczne).
Kontrola plus/minus

Kontrola plus/minus

Kontrola masy próbki w zadanych progach - dolnego oraz górnego . Przyjmuje się, że masa jest poprawna, gdy zawiera się pomiędzy wartościami progowymi. Program wagi umożliwia graficzną wizualizację wyniku ważenia w postaci tzw. bargrafu.
Odchyłki procentowe

Odchyłki procentowe

Funkcja odchyłek procentowych służy do porównywania ważonych obiektów z masą wzorca. Masa wzorca można być wartością numeryczną (np. z bazy danych), może być również wyznaczona poprzez ważenie. Każdy ważony element jest porównywany z masą wzorca, która przyjęta jest jako masa idealna czyli 100%. Dla elementów o masie mniejszej niż masa wzorca uzyskujemy wyniki poniżej 100%, dla elementów cięższych wyniki przekraczają 100% nawet znacznie.
Sumowanie ważeń

Sumowanie ważeń

Funkcja realizuje proces dodawania kolejnych mas do wcześniej już zważonych. Poprzez to można określić skład masowy mieszaniny, która może się składać z dowolnej ilości składników o różnych konsystencjach. Ograniczeniem dla takiego procesu jest wartość obciążenia maksymalnego wagi.
Liczenie sztuk

Liczenie sztuk

Funkcja wykorzystująca pomiar masy do określania liczności ważonych elementów. Wymaga informacji o masie pojedynczego detalu. Masa detalu może być wyznaczona poprzez ważenie w czasie on-line lub pobrana z bazy danych. Zliczanie elementów odbywa się według algorytmu: masa wszystkich detali / masę pojedynczego detalu = ilość. Działanie tej funkcji jest czasami wspierane mechanizmem AKD (Automatyczna Korekta Dokładności). Dzięki temu masa jednostkowa detalu jest aktualizowana podczas zliczania.
W pewnym stopniu AKD eliminuje błąd jaki może wynikać z różnych mas jaki posiadają pozornie wyglądające tak samo elementy. W rozwiązaniach przemysłowych liczenie detali może być łączone z funkcją doważania lub dozowania.
Celem takiego rozwiązania jest wizualizacja (najczęściej świetlna, dostępna tylko w wagach serii 4Y) takiej ilości detali, która ma być osiągnięta. Zastosowanie mają również układy wagowe wykorzystujące kilka platform o różnych obciążeniach Max i różnych dokładnościach.
Zatrzask maksymalnego wskazania

Zatrzask maksymalnego wskazania

Funkcja rejestrująca największe chwilowe wskazanie jakie występuje w procesie ważenia. W skali makro jest stosowana np. w wagach medycznych do ,,zamrożenia” wyniku ważenia pacjenta. W skali mikro może być stosowana w różnych procesach i aplikacjach.
Receptury

Receptury

Funkcja wspomagająca proces sporządzania mieszanin w skład których wchodzą różne składniki. Zazwyczaj wykorzystuje bazę składników jaką posiada waga. Ideą tej funkcji jest kontrolowane naważenie każdego składnika z określona tolerancją. Funkcja posiada szereg własnych wewnętrznych ustawień.
W zaawansowanych technologicznie wagach jest wspierana poprzez wskaźniki i barografy.
Statystyki

Statystyki

Zadaniem funkcji statystyki jest rejestrowanie wykonanych pomiarów oraz ich analiza. W wyniku tego otrzymujemy takie informacje dotyczące serii pomiarów jak wartość Max, Min, odchylenie standardowe, wartość średnia, rozstęp, wariancja itp.
Doważanie

Doważanie

Funkcja doważania służy od sprawdzania tego czy masa ważonej próbki mieści się w określonej tolerancji. Wymaga więc zdefiniowania tzw. progów doważania. Pierwszy z nich jest progiem dolnym zwanym [LO], drugi progiem górnym zwanym [HI]. Progi te wyrażone są w jednostkach masy [g], [kg]. Sygnalizacja aktualnego stanu ważonej próbki odbywa się poprzez elementy graficzne wyświetlacza wagi (aplikacje laboratoryjne).
W rozwiązaniach przemysłowych zastosowanie mają zewnętrzne urządzenia sygnalizacyjne (świetlne lub akustyczne). Jest to tzw. szybka wizualna kontrola +/- stosowana podczas segregacji, kontroli lub pakowania wyrobów, których masa jest określona z pewną tolerancją np. 12860 g ± 5 g
Procedury GLP

Procedury GLP

Funkcja diagnostyczna, dzięki której możliwe jest dokumentowanie zrealizowanych pomiarów w postaci raportu.
Ważenie zwierząt

Ważenie zwierząt

Proces określania masy obiektu, który zachowuje się w sposób dynamiczny tzn. może się przemieszczać w sposób niekontrolowany w obrębie szalki. W związku z tym określenie masy wymaga znacznie dłuższego czasu niż podczas tradycyjnego ważenia. Czas w jakim kontrolowana jest masa ważonego obiektu jest definiowany przez użytkownika. Można tym samy optymalizować działanie funkcji zależnie od aktywności ważonego obiektu.
Ważenie różnicowe

Ważenie różnicowe

Ważenie różnicowe daje nam informację o zmianie masy próbki w wyniku zrealizowanych procesów technologicznych.
Innym zastosowaniem ważenia różnicowego jest proces kontroli wyrobów, w którym określono parametry produktu referencyjnego względem którego porównuje się serię produkcyjną. Odchyłka jest wówczas informacją o jakości, kompletności produktu finalnego. W systemach pracujących w układzie feedback taka informacja może być wykorzystywana w układach sterowania.
Wymienne jednostki

Wymienne jednostki

Funkcja wagi pozwalająca na zmianę jednostki wagowej.
Statystyczna kontrola jakości

Statystyczna kontrola jakości

Statystyczna kontrola, za pomocą której możemy określić podstawowe kryteria statystyczne (maksimum, minimum, odchylenie standardowe, średnie wartości dla każdej partii itp.).
Pamięć ALIBI

Pamięć ALIBI

Pamięć „ALIBI” pozwala na zapis i przechowywanie do 100000 pomiarów dokonanych na wadze.  Zapis pomiarów następuje automatycznie, po każdorazowym kliknięciu w przycisk , bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności lub zmiany ustawień.
Wraz z wynikiem zapisywane są także dodatkowe dane związane z pomiarem: data pomiaru; czas pomiaru; wynik pomiaru (masa); wartość użytej tary; wykonujący pomiar (zalogowany użytkownik); nazwa towaru, który był ważony.
Zapis pomiarów następuje w tzw. pętli, czyli jeżeli zostanie zapisany pomiar nr. 100001, to automatycznie zostanie usunięty pomiar nr 1 z pamięci wagi.
Pomiarów zapisanych w pamięci wagi nie można usunąć.
Użytkownik ma możliwość przeglądania i wydruk danych zapisanych w pamięci ALIBI.
Transakcje

Transakcje

Rozbudowany mod ważenia umożliwiający  rejestrację  ważeń  towarów  wchodzących  w  skład operacji sprzedaży, zakupów i przesunięć magazynowych. W wadze zostaje utworzona  nowa  transakcja,  w  ramach  której  istnieje  możliwość  czasowego przerwania lub jej całkowitego zamknięcia.  Funkcja służy wsparciu gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie.
Dokumentacja
Karty produktu
Karta produktu


Zobacz

Pobierz

Wybierz
więcej produktów:

Zobacz Pobierz
Instrukcje obsługi
Instrukcja oprogramowania - CBCP 03

Zobacz

Pobierz
(0.36 MB)
Instrukcja obsługi - PUE HY10

Zobacz

Pobierz
(2.26 MB)
Szybki start

Zobacz

Pobierz
(2.13 MB)
Instrukcja oprogramowania - EtherNet/IP protokół komunikacji PUE HY10

Zobacz

Pobierz
(1.97 MB)
Instrukcja obsługi - wagi wielofunkcyjne HY10

Zobacz

Pobierz
(2.02 MB)
Instrukcja oprogramowania - PUE HY10

Zobacz

Pobierz
(7.15 MB)
Instrukcja oprogramowania - Radwag-Mass -Node-RED

Zobacz

Pobierz
(0.62 MB)
Instrukcja oprogramowania - PROFIBUS protokół komunikacji PUE HY10

Zobacz

Pobierz
(0.69 MB)
Instrukcja oprogramowania - MODBUS RTU protokół komunikacji PUE7.1 / PUE HY10

Zobacz

Pobierz
(0.32 MB)
Instrukcja oprogramowania - Dodatki 01

Zobacz

Pobierz
(1.76 MB)
Instrukcja użytkownika - Podłączenie kolejnej platformy

Zobacz

Pobierz
(0.73 MB)
Instrukcja oprogramowania - PROFINET protokół komunikacji PUE HY10

Zobacz

Pobierz
(1.91 MB)
Deklaracje zgodności
Deklaracja zgodności

Zobacz

Pobierz
(0.05 MB)
Publikacje i broszury
System THBR 2.0

Zobacz

Pobierz
(3.75 MB)
Stal nierdzewna w produktach RADWAG. Zastosowania standardowe i specjalne

Zobacz

Pobierz
(2.48 MB)
Terminale i platformy

Zobacz

Pobierz
(3.72 MB)
Akcesoria
Wzorce masy klasy F1 - cylindryczne bez jamy adiustatycyjnej, zestawy
Audit Trail Reader
E2R System
Edytor etykiet R02
Edytor wag 2.0
R.Barcode

Akcesoria

R-LAB

Akcesoria

RAD KEY

Akcesoria

RADWAG Connect
RADWAG Development Studio
RADWAG Remote Desktop
Sterownik LabVIEW
Drukarki paragonowe
Drukarki etykiet
Konwerter RS 232 - USB
Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)
Przewody RS 232 (terminal – terminal)
Przewody WE/WY
Przewody RS 232 (waga – drukarka EPSON)
Przewody RS 232, RS 485
Przewód USB (waga – drukarka)
Przewody sieciowe (waga – Ethernet)
Przyciski sterujące
Skanery kodów kreskowych
Wyświetlacze
Moduły dodatkowe
Audit Trail3
Radwag Wagi Elektroniczne
ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 48 386 60 00
e-mail: office@radwag.com
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag LinkedIn Radwag
© 2021 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wybierz język

×
Change language AlbanianAlbanian
Change language DanishDanish
Change language NederlandseNederlandse
Change language EstonianEstonian
Change language FinnishFinnish
Change language HungarianHungarian
Change language IcelandicIcelandic
Change language KazakhKazakh
Change language LatvianLatvian
Change language LithuanianLithuanian
Change language MacedonianMacedonian
Change language NorwegianNorwegian
Change language PortuguesePortuguese
Change language RomanianRomanian
Change language RussianRussian
Change language SlovakSlovak
Change language SlovenianSlovenian
Change language SwedishSwedish
Change language UkrainianUkrainian
Change language SerbianSerbian
Change language MontenegrinMontenegrin
Change language page on Deutsch Deutsch
Change language page on English English
Change language page on Español Español
Change language page on Français Français
Change language page on Italiano Italiano
Change language page on Türkiye Türkiye
Česky
Change website to USA USA
Change language page on 中文 中文
Subskrybuj
Facebook
Youtube
Vimeo
LinkedIn
Webinary
close