System jakości ISO

 

Od wielu lat RADWAG jest największym producentem wag elektronicznych w Polsce. Od 2002 roku pracujemy zgodnie ze wdrożonym i udokumentowanym systemem zarządzania jakością ISO 9001.

 
Certyfikat ISO Jednostka Certyfikująca GEM CERT E. Niegowska Sp. J. więcej >>
GEM CERT E. Niegowska Sp. J. potwierdziła zgodność systemu zarządzania RADWAG Wagi Elektroniczne z normą ISO 9001:2015  
 

Gwarancją rzetelności naszego systemu zarządzania jakością są coroczne audity kontrolne, przeprowadzane przez jednostki notyfikowane, nadzorujące naszą firmę. Wprowadzony w RADWAG system jakości został uznany przez:

 
Certyfikaty ČMI Český Metrologický Institut więcej >>
Czeska jednostka notyfikowana ČMI nr 1383. Na tej podstawie uzyskaliśmy uprawnienia do samodzielnego wykonywania oceny zgodności naszych wyrobów z dyrektywami 2014/31/EU i 2014/32/EU. Potwierdzeniem tego jest Certyfikat 0119-SJ-A002-07.  
 
Certyfikat TÜV TÜV NORD Polska więcej >>
Polska jednostka notyfikowana TÜV NORD Polska nr 2274. Na tej podstawie uzyskaliśmy uprawnienia do samodzielnego deklarowania zgodności naszych wyrobów medycznych z dyrektywą 93/42/EEC MDD. Potwierdzeniem tego jest Aprobata TNP/MDD/0033/3673/2012.  
 
Certyfikat EX Główny Instytut Górnictwa więcej >>
Polska jednostka notyfikowana Główny Instytut Górnictwa nr 1453. Na tej podstawie uzyskaliśmy uprawnienia do samodzielnego deklarowania zgodności naszych wyrobów przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem z dyrektywą 94/9/EC ATEX. Potwierdzeniem tego jest Powiadomienie o Zapewnieniu Jakości GIG 07 ATEXQ012.  
 

Ze struktury firmy RADWAG zostało wyodrębnione niezależne Laboratorium Pomiarowe. W roku 2004 Laboratorium uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AP 069), potwierdzającą jego kompetencje oraz zgodność wdrożonego systemu jakości z wymogami normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

 
Certyfikat PCA Polskie Centrum Akredytacji więcej >>
Polska jednostka akredytująca laboratoria. Potwierdziła, że Laboratorium Pomiarowe RADWAG spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.  
 

 

Radwag Wagi Elektroniczne

ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 48 386 60 00
e-mail: radom@radwag.pl
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag
© 2019 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

See our movies
RADWAG

Radwag WEBINARS