Certyfikaty produktów

Certyfikaty metrologiczne
 
Główny Urząd Miar
Polska jednostka notyfikowana do dyrektywy 90/384/EEC - NAWI. Przeprowadza pełne badania typu prototypów wag ZMP RADWAG i wydaje Certyfikat Zgodności Typu WE.
 
Lp. Typ urządzenia Numer zatwierdzenia Numer jednostki notyfikowanej
1  WMT PL 04 003 GUM 1440
2  TMC PL 04 004
3  WLT PL 04 011
4  WTX PL 04 024
 
Certyfikaty ČMI Český Metrologický Institut
Czeska jednostka notyfikowana do dyrektywy 90/384/EEC - NAWI i 2004/22/WE - MID. Przeprowadza pełne badania typu prototypów wag RADWAG i wydaje Certyfikat Zgodności Typu EC. Certyfikowała system zarządzania jakością RADWAG na zgodność z wymaganiami dyrektywy 90/384/EEC i 2004/22/WE.
 
Lp. Typ urządzenia Numer zatwierdzenia Numer jednostki notyfikowanej
1  APP xxx/C/2 TCM 128/08-4619 CMI1383
2  AS xxx/C/2 TCM 128/07-4486
3  AS xxx/X TCM 128/08-4642
4  PS xxx/C/1 PS xxx/C/2 TCM 128/08-4595
5  Miernik PUE 1/6 ZR 128/05-0044
6  Miernik PUE 4H ZR 128/05-0041
7  Miernik PUE 5 ZR 128/08-0054
8  Miernik PUE C/30 ZR 128/06-0047
9  Miernik PUE C41H ZR 128/07-0052
10  Miernik PUE C/31, C/31 H, PUE C/31 H/EX ZR 128/06-0050
11  WAS xxx/C/2, WAS xxx/X TCM 128/05-4271
12  WLC xx, WLC xx/C/2 TCM 128/08-4569
13  WPS xxx/C/10 TCM 128/05-4261
14  WTC xx/S, WTC xx/SW, WTC xx/RS, WTC xx/RSW TCM 128/07-4532
15  WXD 200/2000 TCM 128/05-4270
16  XA xxx/X TCM 128/09-4656
 
Certyfikaty NMI Certyfikaty NMI Nederlands Meetinstituut

Holenderska jednostka notyfikowana do dyrektywy 90/384/EEC - NAWI. Przeprowadza pełne badania typu prototypów wag ZMP RADWAG i wydaje Certyfikat Zgodności Typu EC.
 
Lp. Typ urządzenia Numer zatwierdzenia Numer jednostki notyfikowanej
1  Modułowe T6496 NMI 0122
2  Miernik PUE 1/5 TC6520
3  Miernik PUE C/3 TC6495
4  Miernik PUE HX TC6607
5  WAA xxx/C/2 T6353
6  WAX T6070
7  WPS xxx/C/2 T6376
8  WPX T6098
9  XA xxx T6848
 
Certyfikaty NMI National Type Evaluation Program
Amerykańska jednostka notyfikująca. Przeprowadziła pełne badania typu wag na zgodność z wymaganiami jakości obowiązującymi w U.S.A.
 
Lp. Typ urządzenia Numer certyfikatu
1  PUE C/31, PUE C/31H 07-043
2  Platformy wagowe WPT 07-067
 
Certyfikat TÜV Meteorology Law of the People's Republic of China
Chiński Urząd Certyfikujący przeprowadził badania wag i wydał zatwierdzenie typu dla wag laboratoryjnych.
 
Lp. Typ urządzenia Numer certyfikatu
1  Wagi analityczne XA 2007-F218
2  Wagi precyzyjne WPS, WPX, Mikrowagi MXA 2007-F219
 
Państwowy Urząd Standaryzacji Ukrainy
Ukraiński Urząd Certyfikujący przeprowadził badania i wydał zatwierdzenie typu dla wag laboratoryjnych i przemysłowych.
 
Lp. Typ urządzenia Numer zatwierdzenia
1  XA UA-MI/2p-2119-2006
2  WPT
3  WPS
4  WPS xxx/S
5  WPS 50SX
 
Federalna Agencja Regulacji Technicznych i Metrologii
Urząd Certyfikujący Federacji Rosyjskiej przeprowadził badania i wydał zatwierdzenie typu dla wag laboratoryjnych.
 
Lp. Typ urządzenia Numer zatwierdzenia
1  Komparatory masy WAX, WPM, HX 33761-07
2  WAS 27951-04
3  WPS 28616-05
4  XA, WPX, MXA 34926-07
5  WPS 50SX 29200-05
 
Certyfikaty specjalistyczne
 
Certyfikat TÜV TÜV NORD Polska
Polska jednostka notyfikowana TÜV NORD Polska nr 2274. Na tej podstawie uzyskaliśmy uprawnienia do samodzielnego deklarowania zgodności naszych wyrobów medycznych z dyrektywą 93/42/EEC MDD. Potwierdzeniem tego jest Aprobata TNP/MDD/0033/3673/2012.
 
Certyfikat
 
Certyfikaty bezpieczeństwa
 
Certyfikaty PZH Państwowy Zakład Higieny
Instytut Naukowo Badawczy przeprowadza badania wag ZMP RADWAG pod kątem dopuszczenia do kontaktu z żywnością oraz opiniuje, że nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka. Wydaje Świadectwo Jakości Zdrowotnej.
 
Lp. Typ urządzenia Numer certyfikatu
1  WPTxxx/C, WXD, WPX, WPSxxx/C2, WTXxxx/KTP,
 TMCxxx/KTP/H
HŻ/D/2310/1/2005
2  WPT/F, WPT/R, WPTxxx/H, WPT/Wxxx/H,WPT/4xxx/H HŻ/D/2310/2/2005
3  WPT/4P2, WPT/4P, WPT/T, WPT/W HŻ/D/2310/3/2005
4  WPT/4N, WPT/2K, WPT/4I HŻ/D/2310/4/2005
5  WPT/D HŻ/C/00820/04
6  WTC/F, WTC, WTC/K, WTC/R, WTC/K/EX, WTC/LW, WTC/L,
 WTC/S, WTC/SW, WTC/P, WLC/K, WLC/R, WLX/K, WLX/R,
 WLL/K, WLL/R, WPW/K
HŻ/D/3761/2007
 
Certyfikat NATO Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Polska jednostka certyfikująca na zgodność z NATO-wskimi dokumentami standaryzacyjnymi AQAP. Nadaje jednostkom organizacyjnym NATO-wski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej, co poświadcza wydaniem odpowiedniego certyfikatu.

Certyfikat
 
Certyfikat EX Główny Instytut Górnictwa
Jednostka notyfikowana do dyrektywy 94/9/EC - ATEX oraz do oceny systemów zarządzania jakością producentów urządzeń, przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Przeprowadza pełne badania typu prototypów wag przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem i wydaje Certyfikat Badania Typu WE. Wydała dla ZMP RADWAG Powiadomienie o Zapewnieniu Jakości.
 
Lp. Typ urządzenia Numer zatwierdzenia Numer jednostki notyfikowanej
1  WTC/EX KDB 06ATEX250
KDB 06ATEX251
GIG 1453
2  WPT/EX
3  WTC/4/EX
4  WTC/4/Z/EX
5  WPT/4P/EX
6  WPT/4N/EX

Radwag Wagi Elektroniczne

ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 48 386 60 00
e-mail: radom@radwag.pl
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag Google Plus Radwag
© 2019 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

See our movies
RADWAG