ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
AdiustacjaAdiustacja automatycznaAkredytacjaAkredytacja PCAAnaliza ryzykaATEXATEX CertyfikatAudytAudytor
A
Adiustacja
Zbiór czynności w wyniku których doprowadza się przyrząd pomiarowy do działania odpowiadającego jego przeznaczeniu. W odniesieniu do wag elektronicznych sprowadza się to do skorygowania czułości wagi poprzez porównanie wyniku ważenia wzorca z jego wartością referencyjną. Takie porównania wykonywane są w cyklach automatycznych, sterowanych zmianami temperatury i czasu, lub półautomatycznych, sterowanych poprzez operatora.
W niektórych obszarach (krajach) proces adiustacji nazywany jest kalibracją. Jest to zaszłość historyczna, oczywiście niepoprawna.

Zobacz również
[Adiustacja automatyczna]
[Raport z adiustacji]

Radwag Wagi Elektroniczne

ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 48 386 60 00
e-mail: radom@radwag.pl
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag Google Plus Radwag
© 2019 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

See our movies
RADWAG