ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Badania biegłościBEVBIPMBłąd graniczny dopuszczalnyBłąd histerezyBłąd pomiaruBłąd pomiaru przypadkowyBłąd pomiaru systematycznyBłąd pomiaru w punkcie kontrolnymBruttoBudżet niepewności
B
Badania biegłości
Inaczej: PT (ang. Proficiency Testing). Badania biegłości, zgodnie z definicją podaną w ISO/IEC Guide 43-1:1997, są postrzegane jako jedno z najskuteczniejszych narzędzi pomagających laboratoriom wykazać ich kompetencje jednostce akredytującej lub innym stronom trzecim. Ten podstawowy cel badania biegłości ma znaczący element edukacyjny. Badania biegłości umożliwiają laboratoriom monitorowanie realizacji badań. Dzięki temu mogą być zidentyfikowane długoterminowe trendy oraz rozważone wszelkie niezbędne działania korygujące lub zapobiegawcze. Badanie biegłości za pomocą porównań między-laboratoryjnych jest określeniem zdolności laboratorium do przeprowadzania badań lub wzorcowań (czasem badania biegłości oznacza się też skrótem EQA (ang. External Quality Assurance).


Zobacz również
[Międzylaboratoryjne porównania]
Radwag Wagi Elektroniczne
ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 (48) 386 60 00
e-mail: radom@radwag.pl
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag Google Plus Radwag
© 2018 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

See our movies
RADWAG