ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Deklaracja zgodnościDobra Praktyka LaboratoryjnaDobra Praktyka ProdukcyjnaDokładność odczytuDokładność odczytu wilgotnościDokładność pomiaruDoważanieDozowanieDQDryftDryft czasu czułościDryft czułościDryft temperatury czułościDyrektywa ATEXDyrektywa EMCDyrektywa LVDDyrektywa NAWIDyrektywy Nowego PodejściaDziałka elementarna [d]Działka elementarna rozszerzona (wagi automatycznej) Działka legalizacyjna [e]
D
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności jest pisemnym oświadczeniem sporządzonym przez producenta stwierdzającym, że wprowadzony do obrotu lub oddany do użytku produkt (oznakowany znakiem CE) jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw, które go dotyczą.
Deklaracja zgodności może ponadto określać, że produkty oznakowane dodatkowo numerem roku i jednostki notyfikowanej oraz znakiem M, są zgodne z dyrektywą NAWI.


Zobacz również
[CE Oznaczenie]
[M Oznaczenie]
Radwag Wagi Elektroniczne
ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 (48) 386 60 00
e-mail: radom@radwag.pl
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag Google Plus Radwag
© 2018 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

See our movies
RADWAG