Pobranie i uruchomienie programu RADWAG Quick Support jest jednoznaczny z akceptacją warunków zdalnego świadczenia usług serwisowych. (pobierz regulamin)

Pomoc zdalna jest świadczona w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.

Usługa pomocy zdalnej jest dedykowana wyłącznie dla klientów firmy RADWAG i została udostępniona w celu ułatwienia rozwiązywania oraz diagnozy zgłaszanych problemów technicznych dotyczących oprogramowania RADWAG.

Po uruchomieniu programu, należy przekazać 9 cyfrowy Twój ID oraz 4 cyfrowe hasło.

Pobierz program RADWAG Quick Support

Radwag Wagi Elektroniczne

ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 48 386 60 00
e-mail: radom@radwag.pl
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag Google Plus Radwag
© 2019 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

See our movies
RADWAG