Radwag – Nowoczesne Wagi Precyzyjne, Laboratoryjne i Wagosuszarki
Selected language Polski

Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZACE DANYCH OSOBOWYCH – aktualizacja zasad dostosowująca RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE do wymogów zmienionej ustawy o ochronie danych osobowych zwanej dalej „RODO”
 
Informujemy, ze wyłącznym Administratorem Państwa danych osobowych jest firma RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE Witold Lewandowski z siedzibą w Radomiu ( 26-600 ) przy ulicy Toruńskiej 5, zwana dalej RADWAG.
 
Nadmieniamy, że wszelkie dane osobowe jakie zostały bądź zostaną nam przekazane wykorzystujemy wyłącznie w celu związanym z prowadzoną przez RADWAG działalnością gospodarczą.
 
Tym samym bierzemy na siebie odpowiedzialność za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z prawem, umową, bądź ustaleniami pomiędzy stronami oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa RP.
 
Dane osobowe będą przetwarzane przez RADWAG w szczególności:
 
§1. Na podstawie art.6 RODO w celu
 1. Podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą ( dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy, ich podanie jest niezbędne z punktu widzenia prawa do ustalenia obowiązków pomiędzy stronami )
 2. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych
 
§2. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu RADWAG tj. na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f RODO w celu:
 1. Marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta
 2. Przygotowywania dedykowanych ofert handlowych na bazie zgłoszonego wcześniej zapotrzebowania
 3. Organizowania, przeprowadzania, konkursów oraz innych akcji marketingowych związanych z prowadzoną przez RADWAG działalnością gospodarczą,
 4. Organizacji spotkań, seminariów techniczno – naukowych, wykładów i odczytów
 5. Dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń finansowych za nieopłacone faktury, umowy
 6. Prowadzenia analiz jakości obsługi w zakresie dostarczanych produktów i usług
 7. Prowadzenia rekrutacji na wolne stanowiska pracy
 8. Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, między innymi takich jak:
  1. wystawiania, wysyłania i przechowywanie kopii faktur oraz innych dokumentów księgowych – niezbędnych do wypełnienia obowiązku podatkowego
  2. wystawiania potwierdzenia zamówienia lub innego dokumentu związanego z realizacją zleceń
  3. organizacji transportów i dostaw
  4. udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami

§3 Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać
 1. Przez czas wykonywania obowiązków np. wystawienia faktur, potwierdzeń, odpowiedzi na wniesione pisma i inną korespondencję, która dotyczy bieżącej działalności biznesowej
 2. Przez czas, w którym przepisy nakazują na przechowywać dane, np. podatkowe, administracyjne i inne, które mogą mieć wpływ na stan prawny i bezpieczeństwo firmy
 3. Przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania ciążących na nas obowiązków prawnych i podatkowych
 4. Przez czas trwania umowy a następnie przez okres , po którym się przedawniają roszczenia wynikające z łączącej z klientem umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów przez czas trwania takich postępowań, w tym windykacyjnych
 5. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy
 6. Tworzenia zestawień, analiz statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym się przedawniają się roszczenia wynikające z umowy
 7. Weryfikacji wiarygodności płatniczej kontrahenta  – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji
§4 Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane
 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. Posprzedażowej obsługi klientów ( np. obsługa reklamacji),
  2. Posprzedażowej obsługi serwisowej ( naprawa urządzeń )
  3. Prowadzenia akcji informacji o darmowych i płatnych upgreade’ach zakupionych produktów
  4. Informowania o akcjach serwisowych
 2. Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących RADWAG
 3. Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora ( np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
 4. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych, na postawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
 5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
§5 Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.
 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 3. Prawo do żądania od Administratora usunięcia danych
 4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
 6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
 7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
 8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ( bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 9. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażeniu własnego  stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych
 10. Prawo do bycia zapomnianym, czyli usunięcia wszelkich danych jakie dotycząc osoby, która takie żądanie zgłasza, ze wszystkich systemów teleinformatycznych RADWAG
Prawa wymienione w punktach 1-10 można zrealizować przez kontakt z IODO ( Inspektor Ochrony Danych Osobowych ) dostępnego w strukturze RADWAG pod następującymi formami kontaktu
 
Dagmara Szot
e-mail: iodo@radwag.pl
telefon: +483866000
korespondencyjnie: ul. Toruńska 5 26-600 Radom
 
W przypadku, kiedy na wyraźne żądanie Państwa dane nie zostaną przez RADWAG zmienione, zaktualizowane czy usunięte, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka COO​KIES

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, odwiedzenie strony naszego serwisu www.radwag.com nie wykorzystuje tych danych do celów innych niż poprawne wyświetlanie treści. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka, które identyfikują użytkownika tylko w celu poprawnego działania strony (strona internetowa potrzebuje konkretnej informacji o Twoim urządzeniu, np. rozdzielczości ekranu, preferowanej kolorystyce czy dostępnych czcionkach, żeby móc normalnie działać). Mechanizm ten nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Serwis wykorzystuje sesyjny plik cookies (który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki, i który jest niezbędny dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu) oraz plik cookies google-analytics.com w celu zbierania danych statystycznych dla witryny www.radwag.com.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics, Sales Manago.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Radwag Wagi Elektroniczne
ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 48 386 60 00
e-mail: office@radwag.com
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag LinkedIn Radwag
© 2024 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wybierz język

×
Change language AlbanianAlbanian
Change language DanishDanish
Change language NederlandseNederlandse
Change language EstonianEstonian
Change language FinnishFinnish
Change language HungarianHungarian
Change language IcelandicIcelandic
Change language KazakhKazakh
Change language LatvianLatvian
Change language LithuanianLithuanian
Change language MacedonianMacedonian
Change language NorwegianNorwegian
Change language PortuguesePortuguese
Change language RomanianRomanian
Change language RussianRussian
Change language SlovakSlovak
Change language SlovenianSlovenian
Change language SwedishSwedish
Change language UkrainianUkrainian
Change language SerbianSerbian
Change language MontenegrinMontenegrin
Change language page on Deutsch Deutsch
Change language page on English English
Change language page on Español Español
Change language page on Français Français
Change language page on Italiano Italiano
Change language page on Türkiye Türkiye
Česky
Change website to USA USA
Change language page on 中文 中文
Presentations Presentations Prezentacje
Subscribe Subscribe Subskrybuj
Radwag in Facebook Radwag in Facebook Facebook
Radwag in YouTube Radwag in YouTube Youtube
Radwag in Vimeo Radwag in Vimeo Vimeo
Radwag in LinkedIn Radwag in LinkedIn LinkedIn
Webinars Radwag Webinars Radwag Webinary
close
E-mail:
Nazwa firmy:
Imię:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez RADWAG Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych i produktowych drogą elektroniczną od RADWAG Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski.
Potwierdzam, że zapoznałem/-łam się z Polityką prywatności RADWAG Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski.
lock_openChcę uzyskać dostęp do plików
close
Slide to go back ↩