Terminal wagowy PUE HY10

Terminal wagowy PUE HY10
Zdjęcie poglądowe

Kod produktu: WX-008-0027
Symbolizuje zgodność wyrobu z regulacjami Unii Europejskiej, które mają do tego wyrobu zastosowanie, umieszczenie oznaczenia CE na wyrobie stanowi deklarację osoby za to odpowiedzialnej, że dany wyrób jest zgodny z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa, określonymi w dyrektywach oznakowania CE.
CE
CE
Symbolizuje zgodność wyrobu z regulacjami Unii Europejskiej, które mają do tego wyrobu zastosowanie, umieszczenie oznaczenia CE na wyrobie stanowi deklarację osoby za to odpowiedzialnej, że dany wyrób jest zgodny z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa, określonymi w dyrektywach oznakowania CE.
Procedura z obszaru metrologii prawnej, wykonywana przez administrację miar (Okręgowe i Obwodowe Urzędy Miar lub podmioty upoważnione) na podstawie badań odbiorczych danego egzemplarza przyrządu pomiarowego przed jego wprowadzeniem na rynek. Dla większości przyrządów pomiarowych (w tym wag) procedura od 1 maja 2004 nie jest stosowana – zastąpiła ją ocena zgodności.
CE
CE
Symbolizuje zgodność wyrobu z regulacjami Unii Europejskiej, które mają do tego wyrobu zastosowanie, umieszczenie oznaczenia CE na wyrobie stanowi deklarację osoby za to odpowiedzialnej, że dany wyrób jest zgodny z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa, określonymi w dyrektywach oznakowania CE.
Legalizacja
Legalizacja
Procedura z obszaru metrologii prawnej, wykonywana przez administrację miar (Okręgowe i Obwodowe Urzędy Miar lub podmioty upoważnione) na podstawie badań odbiorczych danego egzemplarza przyrządu pomiarowego przed jego wprowadzeniem na rynek. Dla większości przyrządów pomiarowych (w tym wag) procedura od 1 maja 2004 nie jest stosowana – zastąpiła ją ocena zgodności.
Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
CE
CE
Symbolizuje zgodność wyrobu z regulacjami Unii Europejskiej, które mają do tego wyrobu zastosowanie, umieszczenie oznaczenia CE na wyrobie stanowi deklarację osoby za to odpowiedzialnej, że dany wyrób jest zgodny z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa, określonymi w dyrektywach oznakowania CE.
Legalizacja
Legalizacja
Procedura z obszaru metrologii prawnej, wykonywana przez administrację miar (Okręgowe i Obwodowe Urzędy Miar lub podmioty upoważnione) na podstawie badań odbiorczych danego egzemplarza przyrządu pomiarowego przed jego wprowadzeniem na rynek. Dla większości przyrządów pomiarowych (w tym wag) procedura od 1 maja 2004 nie jest stosowana – zastąpiła ją ocena zgodności.
Gwarancja 2 lata
Gwarancja 2 lata
Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Zapytaj o produkt
Kup produkt

Opis

Terminal HY10 przeznaczony jest do budowy wielofunkcyjnych przemysłowych

wag

tensometrycznych oraz współpracy z platformami wysokiej rozdzielczości, modułami wagowymi i pomiarowymi RADWAG.
 
OBUDOWA
Wysoka klasa szczelności obudowy oraz zastosowanie stali nierdzewnej pozwalają na pracę terminala w trudnych warunkach przemysłowych (wysoka wilgotność, zapylenie). Spełnia również wysokie wymagania higieniczne, stosowane w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.
 • Obudowa terminala jak również podstawa wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej. Wszelkie złącza wyprowadzone są za pomocą dławic, co w zestawieniu ze szczelnym zamknięciem obudowy daje wysoki stopień ochrony IP68/69.
 • Dwu-punktowe mocowanie terminala do podstawy, pozwala na dowolną zmianę kąta pochylenia wyświetlacza. Możliwość regulacji wpływa na poprawę ergonomii w miejscu pracy, optymalizując widoczność wyniku ważenia.
 • Uchwyt terminala pozwala stabilnie osadzić terminal na podłożu w miejscu pracy.
  Zainstalowane gumowe nóżki pełnią funkcję antypoślizgową i amortyzującą. Po ich usunięciu uzyskujemy otwory montażowe pozwalające na trwały montaż do podłoża lub ściany.
   
WYŚWIETLACZ
Kolorowy wyświetlacz 10.1” o rozdzielczości 1024x600 pikseli z pojemnościowym panelem dotykowym.
 • Duży, 10,1 calowy podświetlany wyświetlacz kolorowy, gwarantuje czytelność w trudnych warunkach oświetleniowych. Zapewnia również czytelność wyniku z większych odległości zwiększając mobilność osobie ważącej.
 • Wysoka rozdzielczość ekranu (1024×600 pikseli) to przede wszystkim wysoka czytelność wyświetlanych elementów. Powoduje również zmniejszenie obciążenia wzroku użytkownika, wpływając na komfort jego pracy.
 • Dotykowa obsługa zapewnia wygodę i intuicyjną nawigację. Eliminuje również konieczność instalacji dodatkowych akcesoriów nawigujących typu klawiatura czy mysz. Dodatkowe klawisze numeryczne wraz z najważniejszymi przyciskami zapewniają pełną funkcjonalność i wygodę pracy.
 
ZDALNA KONFIGURACJA
Możliwość zdalnego konfigurowania terminala HY10 z wykorzystaniem programu komputerowego Edytor Parametrów.
Konfiguracji PUE HY10 można dokonać z pozycji terminala jak również zdalnie. Zmiana ustawień na stanowisku wagowym może być powtarzalna, poprzez wykorzystanie dedykowanego programu komputerowego „Edytor Parametrów”.
Wszystkie ustawienia terminala, spełniające kryteria na danym stanowisku wagowym mogą być zapisane do pliku i powielane na innych, bliźniaczych stanowiskach.
Konfigurację urządzenia można przenosić za pomocą pamięci USB lub za pomocą sieci, do której podłączone są terminale. Edytor Parametrów posiada również opcję zdalnego pulpitu. Umożliwia ona zdalną konfigurację terminali będących już u klienta w dowolnym miejscu na świecie, zapewniając wsparcie i pomoc zdalną.
 
 
KREATOR WYGLĄDU
Własny projekt wyglądu i funkcjonalności ekranu dotykowego terminala.
Terminal PUE HY10 umożliwia tworzenie własnych ekranów. Pozwala wyeksponować te elementy, na których najbardziej nam zależy i z których najczęściej korzystamy.
Nie tylko możemy zadecydować co znajdzie się na ekranie ale również dostosowywać wielkości elementów strategicznych. Możliwość komponowania indywidualnych ekranów ułatwia pracę

ważenia

oraz skraca jej czas.
 
ETYKIETOWANIE
 
Możliwość tworzenia i realizacji etykietowania dla każdego procesu realizowanego przez terminal.
Funkcja etykietowania umożliwia oznaczanie produktów i jest zaimplementowana wewnątrz programu wagowego. Pozwala to na ich późniejszą szybką i pewną identyfikację.
Przy pomocy dedykowanego programu komputerowego „Edytor Etykiet” możemy graficznie zaprojektować etykietę, która po przesłaniu do

wagi

będzie dostępna dla operatora w „bazie etykiet”. Na etykiecie mogą znaleźć się np.: data, nr partii, masa, grafika, kod Ean-13 z masą i kodem towaru.
 
Funkcja etykietowania to przede wszystkim:
 • Tworzenie bazy etykiet w terminalu,
 • Przypisanie indywidualnej etykiety dla danego towaru lub wspólnej dla wszystkich,
 • Drukowanie etykiet zbiorczych (paleta) i zbiorczych ze zbiorczych (kontener) z sumą wagową oraz ilościową,
 • Automatyczne wyzwalanie drukowania etykiet zbiorczych.
OBSŁUGA WIELU PLATFORM

Standardowo: obsługa 1 platformy tensometrycznej
Opcja: obsługa do 5 dodatkowych platform (1 moduł wewnętrzny oraz 4 moduły zewnętrzne)
Terminal w wersji standardowej obsługuje jedną platformę tensometryczną. Dzięki opcjonalnemu zastosowaniu wewnętrznego modułu oraz modułów zewnętrznych, ilość obsługiwanych platform można zwiększyć do 6-ciu.
Mogą to być zarówno platformy tensometryczne, magnetoelektryczne (HRP) jak również wagi laboratoryjne (AS, PS itp.) służące wyłącznie jako platforma.

 
 
 

Filmy

Terminal wagowy PUE HY10

Funkcje

Dozowanie

Dozowanie

Proces ważenia w którym określono masę referencyjną oraz tolerancję z jaką ma być ona wyznaczona. Proces odbywa się w jednostkach masy (mg, g), natomiast tolerancja dozowania wyrażona jest w [%] i jest liczona względem wartości referencyjnej. Jest to tym samym dopuszczalna odchyłka jaka jest akceptowalna w tym procesie. Takie rozwiązanie stosuje się podczas ważenia proszków, płynów oraz materiałów sypkich. Działanie funkcji często wspomagane jest wskaźnikiem obciążenia tzw. bargrafem.
W aplikacjach przemysłowych możliwe jest zastosowanie układów sterujących tym procesem.
Etykietowanie

Etykietowanie

Oznaczanie wyrobów poprzez odpowiednie znaki lub symbole umożliwia ich szybką i pewną identyfikację. Waga zazwyczaj przekazuje do drukarki etykiet (urządzenie zewnętrzne) informacje o masie produktu lub jego ilości. Ta wartość jest następnie drukowana wraz z innymi informacjami takimi jak kody kreskowe, grafika, skład, dane adresowe itp. W skali laboratoryjnej etykietowanie odbywa się w trybie półautomatycznym, w skali przemysłowej odbywa się to w cyklu automatycznym (tzw. wagi dynamiczne).
Kontrola plus/minus

Kontrola plus/minus

Kontrola masy próbki w zadanych progach - dolnego oraz górnego . Przyjmuje się, że masa jest poprawna, gdy zawiera się pomiędzy wartościami progowymi. Program wagi umożliwia graficzną wizualizację wyniku ważenia w postaci tzw. bargrafu.
Odchyłki procentowe

Odchyłki procentowe

Funkcja odchyłek procentowych służy do porównywania ważonych obiektów z masą wzorca. Masa wzorca można być wartością numeryczną (np. z bazy danych), może być również wyznaczona poprzez ważenie. Każdy ważony element jest porównywany z masą wzorca, która przyjęta jest jako masa idealna czyli 100%. Dla elementów o masie mniejszej niż masa wzorca uzyskujemy wyniki poniżej 100%, dla elementów cięższych wyniki przekraczają 100% nawet znacznie.
Sumowanie ważeń

Sumowanie ważeń

Funkcja realizuje proces dodawania kolejnych mas do wcześniej już zważonych. Poprzez to można określić skład masowy mieszaniny, która może się składać z dowolnej ilości składników o różnych konsystencjach. Ograniczeniem dla takiego procesu jest wartość obciążenia maksymalnego wagi.
Liczenie sztuk

Liczenie sztuk

Funkcja wykorzystująca pomiar masy do określania liczności ważonych elementów. Wymaga informacji o masie pojedynczego detalu. Masa detalu może być wyznaczona poprzez ważenie w czasie on-line lub pobrana z bazy danych. Zliczanie elementów odbywa się według algorytmu: masa wszystkich detali / masę pojedynczego detalu = ilość. Działanie tej funkcji jest czasami wspierane mechanizmem AKD (Automatyczna Korekta Dokładności). Dzięki temu masa jednostkowa detalu jest aktualizowana podczas zliczania.
W pewnym stopniu AKD eliminuje błąd jaki może wynikać z różnych mas jaki posiadają pozornie wyglądające tak samo elementy. W rozwiązaniach przemysłowych liczenie detali może być łączone z funkcją doważania lub dozowania.
Celem takiego rozwiązania jest wizualizacja (najczęściej świetlna, dostępna tylko w wagach serii 4Y) takiej ilości detali, która ma być osiągnięta. Zastosowanie mają również układy wagowe wykorzystujące kilka platform o różnych obciążeniach Max i różnych dokładnościach.
Zatrzask maksymalnego wskazania

Zatrzask maksymalnego wskazania

Funkcja rejestrująca największe chwilowe wskazanie jakie występuje w procesie ważenia. W skali makro jest stosowana np. w wagach medycznych do ,,zamrożenia” wyniku ważenia pacjenta. W skali mikro może być stosowana w różnych procesach i aplikacjach.
Receptury

Receptury

Funkcja wspomagająca proces sporządzania mieszanin w skład których wchodzą różne składniki. Zazwyczaj wykorzystuje bazę składników jaką posiada waga. Ideą tej funkcji jest kontrolowane naważenie każdego składnika z określona tolerancją. Funkcja posiada szereg własnych wewnętrznych ustawień.
W zaawansowanych technologicznie wagach jest wspierana poprzez wskaźniki i barografy.
Pomiar w Newtonach

Pomiar w Newtonach

Funkcja przedstawia pomiar masy jako wartość wyrażoną niutonach, może to mieć zastosowanie dla procesów w których określa się siłę zgniatającą próbkę lub powodująca jej zerwanie.
Statystyki

Statystyki

Zadaniem funkcji statystyki jest rejestrowanie wykonanych pomiarów oraz ich analiza. W wyniku tego otrzymujemy takie informacje dotyczące serii pomiarów jak wartość Max, Min, odchylenie standardowe, wartość średnia, rozstęp, wariancja itp.
Doważanie

Doważanie

Funkcja doważania służy od sprawdzania tego czy masa ważonej próbki mieści się w określonej tolerancji. Wymaga więc zdefiniowania tzw. progów doważania. Pierwszy z nich jest progiem dolnym zwanym [LO], drugi progiem górnym zwanym [HI]. Progi te wyrażone są w jednostkach masy [g], [kg]. Sygnalizacja aktualnego stanu ważonej próbki odbywa się poprzez elementy graficzne wyświetlacza wagi (aplikacje laboratoryjne).
W rozwiązaniach przemysłowych zastosowanie mają zewnętrzne urządzenia sygnalizacyjne (świetlne lub akustyczne). Jest to tzw. szybka wizualna kontrola +/- stosowana podczas segregacji, kontroli lub pakowania wyrobów, których masa jest określona z pewną tolerancją np. 12860 g ± 5 g
Procedury GLP

Procedury GLP

Funkcja diagnostyczna, dzięki której możliwe jest dokumentowanie zrealizowanych pomiarów w postaci raportu.
Ważenie zwierząt

Ważenie zwierząt

Proces określania masy obiektu, który zachowuje się w sposób dynamiczny tzn. może się przemieszczać w sposób niekontrolowany w obrębie szalki. W związku z tym określenie masy wymaga znacznie dłuższego czasu niż podczas tradycyjnego ważenia. Czas w jakim kontrolowana jest masa ważonego obiektu jest definiowany przez użytkownika. Można tym samy optymalizować działanie funkcji zależnie od aktywności ważonego obiektu.
Ważenie różnicowe

Ważenie różnicowe

Ważenie różnicowe daje nam informację o zmianie masy próbki w wyniku zrealizowanych procesów technologicznych.
Innym zastosowaniem ważenia różnicowego jest proces kontroli wyrobów, w którym określono parametry produktu referencyjnego względem którego porównuje się serię produkcyjną. Odchyłka jest wówczas informacją o jakości, kompletności produktu finalnego. W systemach pracujących w układzie feedback taka informacja może być wykorzystywana w układach sterowania.
Wymienne jednostki

Wymienne jednostki

Funkcja wagi pozwalająca na zmianę jednostki wagowej.
Statystyczna kontrola jakości

Statystyczna kontrola jakości

Statystyczna kontrola, za pomocą której możemy określić podstawowe kryteria statystyczne (maksimum, minimum, odchylenie standardowe, średnie wartości dla każdej partii itp.).
Pamięć ALIBI

Pamięć ALIBI

Pamięć „ALIBI” pozwala na zapis i przechowywanie do 100000 pomiarów dokonanych na wadze.  Zapis pomiarów następuje automatycznie, po każdorazowym kliknięciu w przycisk , bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności lub zmiany ustawień.
Wraz z wynikiem zapisywane są także dodatkowe dane związane z pomiarem: data pomiaru; czas pomiaru; wynik pomiaru (masa); wartość użytej tary; wykonujący pomiar (zalogowany użytkownik); nazwa towaru, który był ważony.
Zapis pomiarów następuje w tzw. pętli, czyli jeżeli zostanie zapisany pomiar nr. 100001, to automatycznie zostanie usunięty pomiar nr 1 z pamięci wagi.
Pomiarów zapisanych w pamięci wagi nie można usunąć.
Użytkownik ma możliwość przeglądania i wydruk danych zapisanych w pamięci ALIBI.
Transakcje

Transakcje

Rozbudowany mod ważenia umożliwiający  rejestrację  ważeń  towarów  wchodzących  w  skład operacji sprzedaży, zakupów i przesunięć magazynowych. W wadze zostaje utworzona  nowa  transakcja,  w  ramach  której  istnieje  możliwość  czasowego przerwania lub jej całkowitego zamknięcia.  Funkcja służy wsparciu gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie.

Dane techniczne

Temperatura pracy -10 ÷ +40 °C
Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz 
Wyświetlacz 10,1" panoramiczny kolorowy 1024x600 
Stopień ochrony IP 68 (1h max)/69 
Wilgotność względna powietrza 10÷85% RH bez kondensacji 
Klasa dokładności OIML II lub III 
Klawiatura panel dotykowy 
Max. ilość działek legalizacyjnych 6000 
Max. przyrost sygnału 19,5 mV 
Max. napięcie na 1 działkę legalizacyjną 3,25 µV 
Minimalne napięcie na 1 działkę legalizacyjną 0,4 µV 
Minimalna impedancja przetw. tensometrycznych 50 Ω 
Max. impedancja przetw. tensometrycznych 1200 Ω 
Połączenie czujników tensometrycznych 4 lub 6 przewodów + ekran 
Napięcie zasilania na przetw. tensometrycznym 5V DC 
Obudowa stal nierdzewna 
Moduł wyjść analogowych (opcja) tryby pracy - 4-20mA, 0-20mA, 0-10V 
Procesor NVIDIA Cortex A9 Dual Core 1 GHz 
Pamięć RAM 256MB DDR2, 8GB - karta micro SD 
System operacyjny Microsoft Windows Embedded Compact 7 
Maksymalna ilość obsługiwanych platform 6 (2 x wewnętrzny moduł wagowy + 4 x zewnętrzne moduły wagowe) 
Ethernet 10/100 Mb, RJ45 
USB 2 porty 
RS 232 ×2 
Panel dotykowy pojemnościowy 

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

Instrukcja oprogramowania
(0.36 MB)

Zapisz
see the publication

Instrukcja obsługi PROFINET
(1.07 MB)

Zapisz
see the publication

Instrukcja obsługi Terminal HY10
(3.43 MB)

Zapisz
see the publication

E2R AUDIT TRAIL CFR21 p.11
(0.20 MB)

Zapisz
see the publication

Karta produktu
(1.47 MB)

Zapisz
see the publication

Deklaracja zgodności
(0.05 MB)

Zapisz
see the publication
Publikacje i materiały dydaktyczne

Do pobrania

Sterowniki

Plik GSD Profibus (1.321 KB)

GSD do Profinet (4.324 KB)

Oprogramowanie

Edytor Kartotek (59.73 MB)

Pasuje do

Platformy malowane proszkowo HRP
Platformy nierdzewne HRP.H
Platformy stalowe nierdzewne
Platformy stalowe malowane proszkowo
Platformy w obudowie plastikowej

Pasuje do

Wymiar szalki
Dokładność odczytu [d]
Obciążenie maksymalne [Max]
Legalizacja
Nazwa produktu

PL3/6/D2

3/6 kg

-

195×195 mm

PL1,5/3/D2

1,5/3 kg

-

195×195 mm

PL0,6/1,5/D2

0,6/1,5 kg

-

195×195 mm

Platformy najazdowe nierdzewne z systemem unoszenia LD
Platformy najazdowe nierdzewne
Platformy nierdzewne z otwieraną szalką
Platformy stalowe wodoodporne
Audit Trail Reader
E2R System
Edytor Etykiet R02
Edytor Parametrów
R.Barcode
R-LAB
RAD KEY
RADWAG Connect
RADWAG Development Studio
RADWAG Remote Desktop
Sterownik LabVIEW
Przewody sieciowe (waga – Ethernet)
Przewody RS 232, RS 485

Moduły dodatkowe

Moduł dostępu RDA (RADWAG Data Access)3
Audit Trail3

Radwag Wagi Elektroniczne

ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 48 386 60 00
e-mail: radom@radwag.pl
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag Google Plus Radwag
© 2018 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

See our movies
RADWAG