Dodaj do porównania : E2R KTP

Selected language Polski Polski
Change language
Change language page on Deutsch DeutschChange language page on English EnglishChange language page on Español EspañolChange language page on Français FrançaisChange language page on Italiano ItalianoChange language page on Türkiye Türkiye Česky Change website to USA USA Change language page on 中文 中文

E2R KTP

E2R KTP w Oprogramowanie
Zdjęcie poglądowe

Kod produktu: WX-010-0051
Zapytaj o produkt

Opis

E2R KTP jest modułem przeznaczonym do współpracy z wagami, produkcji RADWAG przystosowanych do realizacji kontroli KTP. Główną rolą systemu jest synchronizacja baz danych operatorów, towarów, harmonogramów oraz ewidencjonowanie pomiarów i kontroli KTP, przeprowadzonych na wagach, połączonych w sieć ETHERNET. 
 
Dzięki innowacyjnej i rozbudowanej funkcjonalności modułu, zapewnia kompleksowe wsparcie, automatyzację i kontrolę procesów przemysłowych w zakładzie. Zaawansowane funkcje pozwalają monitorować aktualny stan urządzeń, rozpoczynać kontrole zdalnie, dając równocześnie wgląd w kompleksową analizę archiwalnych kontroli w postaci raportów i wykresów. Innowacyjna technologia gwarantuje najwyższą niezawodność działania systemu oraz bezpieczeństwo gromadzonych informacji, dane zapisywane w

wagach

przesyłane są do komputerowej bazy danych opartej o serwer Microsoft SQL. Aplikacja zapewnia centralne zarządzanie kontrolą dostępu dla użytkowników systemu. System oferuje możliwość współpracy w zakresie wymiany danych z zewnętrznymi systemami informatycznymi. Przyjazne oraz intuicyjne środowisko gwarantuje komfort i pełną funkcjonalność użytkowania aplikacji.
 
Dla towarów ze średnią tarą oprogramowanie udostępnia zintegrowany moduł sprawdzania tary, który może być inicjowany na wadze przed rozpoczęciem kontroli KTP lub ręczny moduł sprawdzania tary w programie. Zgromadzone informacje z przeprowadzonej kontroli tary są przechowywane w formie raportów średnich tar.
Każda

waga

jest niezależnym stanowiskiem wagowym, które podczas awarii sieci lub serwera może pracować bez przerwy. Informacje o przebiegu kontroli przesyłane są na bieżąco do programu komputerowego. Wszystkie komunikaty odnośnie przebiegu kontroli eksponowane są jednocześnie na wyświetlaczu

wagi

oraz komputerze. Raporty z przeprowadzonych kontroli są zapisywane w wadze oraz bazie danych programu.
rozpoczęciu kontroli decyduje operator wagowy, oznacza to uniezależnienie operatora

wagi

od programu komputerowego. Kontrola rozpoczęta z wagi zostaje automatycznie zakończona po skontrolowaniu odpowiedniej ilości opakowań ustawionej w opcjach programu komputerowego.
Po zakończeniu kontroli możemy wygenerować raport podstawowy i szczegółowy zawierający wszystkie niezbędne informacje o kontroli towarów paczkowanych.
Moduł E2R KTP, podobnie jak pozostałe moduły E2R SYSTEM, jest oprogramowaniem wielostanowiskowym i może współpracować z wieloma wagami oraz stanowiskami komputerowymi. 
 
Na podstawie zebranych danych można dokonać oceny jakości produkowanych wyrobów paczkowanych: 
 • na zgodność z wymaganiami ustawy "O Towarach Paczkowanych" z dnia 07.05.2009 r. (Dz.U. Nr 91 poz. 740), w sprawie wymagań dotyczących kontroli ilościowej towarów paczkowanych – poprzez losowe wybranie wyników pomiarów i przesłanie ich do procedury kontroli towarów paczkowanych oraz przepisami dyrektywy rady 76/211/EEC i poradnikiem WELMEC 6.4  pt: Guide for packers and importers of e-marked prepacked products.
 • na zgodność z zakładowym systemem kontroli jakości – modyfikowanym w zakresie:
  • liczności partii,
  • wartości ujemnych błędów T,
  • wartości dodatnich błędów T,
  • liczby ujemnych i dodatnich błędów T oraz 2T dyskwalifikujących kontrolę,
  • ilości opakowań w module sprawdzania tary,
  • współczynnika do wyliczania dopuszczalnej granicy średniej
- współczynnika Wk do obliczania wartości kwalifikującej
- granicy średniej ujemnej i dodatniej

W programie mamy możliwość rozpoczęcia kontroli na 2 różne sposoby:
 • kontrole rozpoczyna operator wagi przesyłając do programu informacje o rozpoczęciu kontroli,
 • kontrole rozpoczyna operator programu komputerowego poprzez wskazanie wagi, na której będzie się odbywać kontrola, na wadze niezbędne jest zatwierdzenie.
Program komputerowy umożliwia kontrolę według wybranych metod: 
 • kontrolę ze średnią tarą
  • Nieniszcząca Średnia Tara
 • kontrolę ze zmienną tarą
  • Nieniszcząca Puste - Pełne
  • Niszcząca Pełne - Puste
  • Niszcząca Puste - Pełne
Zastosowanie:
E2R KTP znajduje zastosowane w przedsiębiorstwach, w których prowadzone są kontrole towarów paczkowanych oraz wewnętrzne kontrole jakości produktów.
Główne zastosowania E2R KTP:
 • Bezpieczny i ciągły zapis pomiarów i kontroli na stanowiskach wagowych;
 • Buforowanie ważeń i kontroli na

  wagach

  i przesyłanie ich do komputera;
 • Możliwość integracji z otoczeniem produkcyjnym i administracją firmy (współpraca z zewnętrznymi programami: magazynującymi, fakturującymi, księgowymi, systemami ERP);
 • Bezpośrednie funkcjonowanie na terenie hal produkcyjnych;
 • Współpraca z systemami wagowymi RADWAG.
Funkcje:
 • Prowadzenie kontroli towarów w g i ml;
 • Metody kontroli nieniszczące i niszczące;
 • Automatyzacja procesu kontroli;
 • Kontrola błędów operatora;
 • Możliwość obsługi

  wag

  dwu-platformowych;
 • Możliwość prowadzenia dwóch kontroli na jednym stanowisku wagowym;
 • Synchronizacja czasu ze stanowiskami wagowymi;
 • Przesłanie kartotek z komputera do wag;
  • Towarów;
  • Operatorów;
  • Harmonogramów;
 • Harmonogram cyklicznej kontroli towaru na wybranej wadze;
 • Przypomnienie o wykonaniu pomiaru w trwającej kontroli z możliwością użycia sygnalizatora;
 • Moduł średniej tary do sprawdzania poprawności i wyznaczania tary;
 • Możliwość wyznaczanie średniej tary przed każdą kontrolą lub w ustawionym interwale czasu;
 • Zapis ważeń i kontroli pobranych z

  wag

  do komputera;
 • Podgląd aktualnego stanu wag i kontroli w systemie;
 • Blokada zapisu pomiaru dla tary poza zakresem tolerancji;
 • Blokada zapisu pomiaru masy netto poza zakresem tolerancji;
 • Możliwość wymiany danych z zewnętrznymi systemami;
 • Przyjazne i elastyczne mechanizmy raportowania;
  • Generowane informacji o ważeniach i archiwalnych kontrolach z ustalonego przedziału czasowego;
  • Wyszukiwanie dowolnych informacji dzięki filtrowaniu;
  • Możliwość podsumowywania wybranych informacji o ważeniach;
  • Raportowania pojedynczych naważeń;
  • Definiowanie nagłówków poszczególnych raportów z ważeń;
  • Tworzenie raportów statystycznych ważeń;
  • Możliwość zmiany liczności partii w kontroli zgodnie ustawowymi kryteriami przedziałów;
  • Możliwość zmiany numeru partii w kontroli;
  • Możliwość dodania indywidualnych uwag do raportu z kontroli.
 • Eksport raportów kontroli i ważeń do plików: PDF, HTML, MHT, RTF, XLS, XLSX, CSV, TXT i innych;
 • Personalizacja poziomów dostępu dla różnych użytkowników systemu;
 • Możliwość dostosowania interfejsu graficznego, raportów oraz wykresów;
 • Wielojęzyczność każdego z komponentów systemu;
 • Praca niemal w dowolnym miejscu w sieci Ethernet, Wi-Fi®,
System E2R KTP pozwala na przygotowanie raportów zapewniających wszystkie niezbędne informacje o przeprowadzonych kontrolach m.in.:
 • podstawowy raport jednostkowej kontroli,
 • szczegółowy raport jednostkowej kontroli z pomiarami, 
 • podstawowy raport z wykresem pomiarów kontroli,
 • raport stabilności procesu technologicznego kontroli (Cp, Cpg, Cpd),
 • raport widoku kontroli z wybranego przedziału czasowego,
 • raport kontroli średniej tary,
 • zbiorczy skrócony, zbiorczy szczegółowy oraz zmianowy,
 • raport ważeń z wykonanych kontroli.
Podstawowe funkcje stanowisk wagowych:
 • szybkie logowanie użytkowników przy pomocy czytników RFID lub skanera kodów kreskowych,
 • łatwe wybieranie danych (towaru, partii, serii itp.) za pomocą skanera kodów kreskowych, 
 • współpraca z systemem automatyki (sterownikami PLC) dzięki wykorzystaniu np. Profibus, wejść/wyjść, 
 • współpraca z zewnętrznymi wyświetlaczami masy,
 • dane statystyczne procesu ważenia,
Realizacja funkcji na stanowiskach wagowych jest uzależniona od rodzaju zastosowanych wag i wyposażenia dodatkowego.

Minimalne wymagania sprzętowe komputera klienckiego lub serwera w systemie wagowym poniżej 10 wag:
 • Windows 10;
 • Windows 8.1;
 • Windows 8;
 • Windows 7 (z wyłączeniem wersji Starter); 
Serwer bazy danych MS SQL Server 2008 R2 Express lub nowszym;
Zalecenia sprzętowe:
 • dwu-rdzeniowy procesor 2 GHz lub szybszy, 
 • pamięć operacyjna 3 GB lub większa, 
 • co najmniej 35 GB wolnego miejsca na dysku twardym, 
 • monitor pracujący z rozdzielczością co najmniej 1280x1024 pikseli,
 • napęd DVD, 
 • drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows,
 • domyślny rozmiar czcionki systemowej (96 dpi)! 
Minimalne wymagania sprzętowe serwera w systemie wagowym powyżej 10 wag:
 • Windows 10;
 • Windows 8.1;
 • Windows 8;
 • Windows 7 (z wyłączeniem wersji Starter); 
Oprogramowanie obsługuje również serwery z systemem operacyjnym:
 • Windows Server 2016;
 • Windows Server 2008 Service Pack 2;
 • Windows Server 2008 R2;
Serwer bazy danych MS SQL Server 2008 R2 Standard lub nowszym;
Zalecenia sprzętowe:
 • cztero-rdzeniowy procesor 3 GHz lub szybszy, 
 • pamięć operacyjna 16 GB lub większa, 
 • co najmniej 50 GB wolnego miejsca na dysku twardym, 
 • monitor pracujący z rozdzielczością, co najmniej 1280x1024 pikseli, 
 • napęd DVD, 
 • drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows, 
 • domyślny rozmiar czcionki systemowej (96 dpi)!

 
 


Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi Alliance®.

Filmy

E2R System

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna
Publikacje i materiały dydaktyczne
Karta produktu
(0.49 MB)
Save See the publication
KTP - Kontrola Towarów Paczkowanych
(0.55 MB)
Save See the publication

Do pobrania

Oprogramowanie

E2R KTP (0.09 MB)

Pasuje do

Wagi precyzyjne PS 3Y
Wagi precyzyjne WLY
Wagi precyzyjne PM 4Y
Wagi wielofunkcyjne WPY

Pasuje do

Wymiar szalki
Dokładność odczytu [d]
Obciążenie maksymalne [Max]
Legalizacja
Nazwa produktu

Waga wielofunkcyjna WPY 3/D2

3 kg

1 g

195×195 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 3/F1

3 kg

1 g

300×300 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 6/D2

6 kg

2 g

195×195 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 6/F1

6 kg

2 g

300×300 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 15/C2

15 kg

5 g

400×500 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 15/C3

15 kg

5 g

500×700 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 15/D2

15 kg

5 g

195×195 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 15/F1

15 kg

5 g

300×300 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 30/C2

30 kg

10 g

400×500 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 30/C3

30 kg

10 g

500×700 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 30/F1

30 kg

10 g

300×300 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 60/C2

60 kg

20 g

400×500 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 60/C3

60 kg

20 g

500×700 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 0,6/D2

0,6 kg

0,2 g

195×195 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 1,5/D2

1,5 kg

0,5 g

195×195 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 1,5/F1

1,5 kg

0,5 g

300×300 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 150/C2

150 kg

50 g

400×500 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 150/C3

150 kg

50 g

500×700 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 3/F1/K

3 kg

1 g

300×300 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 3/F1/R

3 kg

1 g

300×300 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 300/C2

300 kg

100 g

400×500 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 300/C3

300 kg

100 g

500×700 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 6/F1/K

6 kg

2 g

300×300 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 6/F1/R

6 kg

2 g

300×300 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 15/C2/K

15 kg

5 g

400×500 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 15/C2/R

15 kg

5 g

400×500 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 15/C3/K

15 kg

5 g

500×700 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 15/F1/K

15 kg

5 g

300×300 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 15/F1/R

15 kg

5 g

300×300 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 30/C2/K

30 kg

10 g

400×500 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 30/C2/R

30 kg

10 g

400×500 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 30/C3/K

30 kg

10 g

500×700 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 30/F1/K

30 kg

10 g

300×300 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 30/F1/R

30 kg

10 g

300×300 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 60/C2/K

60 kg

20 g

400×500 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 60/C2/R

60 kg

20 g

400×500 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 60/C3/K

60 kg

20 g

500×700 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 1,5/F1/K

1,5 kg

0,5 g

300×300 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 1,5/F1/R

1,5 kg

0,5 g

300×300 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 150/C2/K

150 kg

50 g

400×500 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 150/C2/R

150 kg

50 g

400×500 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 150/C3/K

150 kg

50 g

500×700 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 300/C2/K

300 kg

100 g

400×500 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 300/C2/R

300 kg

100 g

400×500 mm

Waga wielofunkcyjna WPY 300/C3/K

300 kg

100 g

500×700 mm

Wagi wielofunkcyjne HY10
Wagi wielofunkcyjne nierdzewne HY10 H

Pasuje do

Wymiar szalki
Dokładność odczytu [d]
Obciążenie maksymalne [Max]
Legalizacja
Nazwa produktu

Waga wielofunkcyjna HY10.3.H1.K

3 kg

1 g

150×200 mm

Waga wielofunkcyjna HY10.3.H2.K

3 kg

1 g

250×300 mm

Waga wielofunkcyjna HY10.6.H1.K

6 kg

2 g

150×200 mm

Waga wielofunkcyjna HY10.6.H2.K

6 kg

2 g

250×300 mm

Waga wielofunkcyjna HY10.6.H3.K

6 kg

2 g

410×410 mm

Waga wielofunkcyjna HY10.15.H1.K

15 kg

5 g

150×200 mm

Waga wielofunkcyjna HY10.15.H2.K

15 kg

5 g

250×300 mm

Waga wielofunkcyjna HY10.15.H3.K

15 kg

5 g

410×410 mm

Waga wielofunkcyjna HY10.15.H4.K

15 kg

5 g

500×500 mm

Waga wielofunkcyjna HY10.15.H5.K

15 kg

5 g

600×600 mm

Waga wielofunkcyjna HY10.30.H2.K

30 kg

10 g

250×300 mm

Waga wielofunkcyjna HY10.30.H3.K

30 kg

10 g

410×410 mm

Waga wielofunkcyjna HY10.30.H4.K

30 kg

10 g

500×500 mm

Waga wielofunkcyjna HY10.30.H5.K

30 kg

10 g

600×600 mm

Waga wielofunkcyjna HY10.60.H3.K

60 kg

20 g

410×410 mm

Waga wielofunkcyjna HY10.60.H4.K

60 kg

20 g

500×500 mm

Waga wielofunkcyjna HY10.60.H5.K

60 kg

20 g

600×600 mm

Waga wielofunkcyjna HY10.60.H6.K

60 kg

20 g

800×800 mm

Waga wielofunkcyjna HY10.1,5.H1.K

1,5 kg

0,5 g

150×200 mm

Waga wielofunkcyjna HY10.150.H3.K

150 kg

50 g

410×410 mm

Waga wielofunkcyjna HY10.150.H4.K

150 kg

50 g

500×500 mm

Waga wielofunkcyjna HY10.150.H5.K

150 kg

50 g

600×600 mm

Waga wielofunkcyjna HY10.150.H6.K

150 kg

50 g

800×800 mm

Waga wielofunkcyjna HY10.300.H5.K

300 kg

100 g

600×600 mm

Waga wielofunkcyjna HY10.300.H6.K

300 kg

100 g

800×800 mm

Waga wielofunkcyjna HY10.15.H3/5.K

15 kg

10 g

400×600 mm

Waga wielofunkcyjna HY10.30.H3/5.K

30 kg

10 g

400×600 mm

Waga wielofunkcyjna HY10.60.H3/5.K

60 kg

20 g

400×600 mm

Waga wielofunkcyjna HY10.150.H3/5.K

150 kg

50 g

400×600 mm

Wagi HY10.H do KTP
Wagi WPY do KTP
Wagi PS 3Y do KTP
Wagi WLY do KTP
Terminal wagowy PUE 7.1
Terminal wagowy PUE HY10

Radwag Wagi Elektroniczne

ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 48 386 60 00
e-mail: radom@radwag.pl
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag LinkedIn Radwag
© 2020 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Watch more
RADWAG videos


movie

Wybierz język

×
Change language AlbanianAlbanian
Change language DanishDanish
Change language NederlandseNederlandse
Change language EstonianEstonian
Change language FinnishFinnish
Change language HungarianHungarian
Change language IcelandicIcelandic
Change language KazakhKazakh
Change language LatvianLatvian
Change language LithuanianLithuanian
Change language MacedonianMacedonian
Change language NorwegianNorwegian
Change language PortuguesePortuguese
Change language RomanianRomanian
Change language RussianRussian
Change language SlovakSlovak
Change language SlovenianSlovenian
Change language SwedishSwedish
Change language UkrainianUkrainian
Change language SerbianSerbian
Change language MontenegrinMontenegrin
Change language page on Deutsch Deutsch
Change language page on English English
Change language page on Español Español
Change language page on Français Français
Change language page on Italiano Italiano
Change language page on Türkiye Türkiye
Česky
Change website to USA USA
Change language page on 中文 中文
Radwag WEBINARS