Selected language Polski Polski
Change language
Change language page on Deutsch DeutschChange language page on English EnglishChange language page on Español EspañolChange language page on Français FrançaisChange language page on Italiano ItalianoChange language page on Türkiye Türkiye Česky Change website to USA USA Change language page on 中文 中文
ProduktyNowościPromocjeFilmyKatalogi
W ramach zapewnienia zgodności z regulacją 21 CFR część 11 oraz EU GMP część 4, aneks 11 w wagach automatycznych DWM oraz DWT/RC z terminalem PUE 5 zaimplementowano nowe funkcjonalności. Wprowadzono szereg zabezpieczeń dotyczących logowania oraz raportowanie w pliku Audit Trail wszystkich wprowadzonych na wadze zmian.

Zgodnie z wymogami regulacji wprowadzono:
- 10 poziomów dostępu operatorów (uprawnienia definiowane są przez administratora),
- wymagania dotyczące haseł każdego operatora (minimalna długość, ilość dużych liter, cyfr, znaków specjalnych – definiowane przez administratora),
- wymóg wprowadzenia nowego hasła przy pierwszym logowaniu (pierwsze wprowadza administrator tworząc użytkownika),
- określenie liczby dni ważności hasła,
- samoczynne wylogowanie operatora po okresie bezczynności na wadze,
- blokadę operatora po 3 błędnych hasłach z określeniem czasu na jaki została wprowadzona,
- bezterminową blokadę konta po 6 nieudanych próbach wprowadzenia hasła, z możliwością odblokowania konta przez administratora
- zapis zmian w pliku Ścieżka Audytu (Audit Trail).

„Ścieżka Audytu” (Audit Trail) rejestruje wszelkie wprowadzone na wadze zmiany z możliwością dodania informacji o przyczynie zmiany. Dotyczy to wszystkich  parametrów użytkowych wagi, jak np. regulacja prędkości przenośników, włączenie/wyłączenie zrzutnika, zmiana nastaw zrzutnika, start/ stop wagi, logowania, jak i wszystkich danych baz asortymentów, operatorów, ważeń i raportów. Wszystkie logowania, uruchomienia, zatrzymania czy generowanie raportów są rejestrowane.
Do porównania
Wymiar szalki
Dokładność odczytu [d]
Obciążenie maksymalne [Max]
Legalizacja
Nazwa produktu

Radwag Wagi Elektroniczne

ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 48 386 60 00
e-mail: radom@radwag.pl
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag LinkedIn Radwag
© 2020 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Watch more
RADWAG videos


movie
Radwag WEBINARS