Selected language Polski Polski
Change language
Change language page on Deutsch DeutschChange language page on English EnglishChange language page on Español EspañolChange language page on Français FrançaisChange language page on Italiano ItalianoChange language page on Türkiye Türkiye Česky Change website to USA USA Change language page on 中文 中文

SzkoleniaOferta szkoleń, przeprowadzanych w formie otwartej i zamkniętej obejmuje:
  • podstawy metrologii,
  • nadzór nad wyposażeniem pomiarowym,
  • podstawy metodyki wyznaczania niepewności pomiaru,
  • eksploatację wag elektronicznych,
  • eksploatację wag automatycznych do ważenia pojedynczych ładunków,
  • analizę ryzyka w pomiarach masy,
  • metrologię pipet tłokowych,
  • optymalizację procesu kontroli towarów paczkowanych,
  • systemy zarządzania w laboratorium,
  • audity wewnętrzne w organizacji w zakresie wymagań dla personelu kierowniczego w laboratorium oraz personelu odpowiedzialnego za wyposażenie pomiarowe.
Szkolenia prowadzone są przez wykładowców - praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie przedstawianych zagadnień. Przekazywana wiedza teoretyczna uzupełniana jest licznymi przykładami praktycznymi w postaci analizy przypadków, rozwiązywania problemów oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

Więcej informacji »
Terminarz szkoleń »

Radwag Wagi Elektroniczne

ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 48 386 60 00
e-mail: radom@radwag.pl
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag LinkedIn Radwag
© 2020 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Watch more
RADWAG videos


movie
Radwag WEBINARS