SzkoleniaOferta szkoleń, przeprowadzanych w formie otwartej i zamkniętej obejmuje:
  • podstawy metrologii,
  • nadzór nad wyposażeniem pomiarowym,
  • podstawy metodyki wyznaczania niepewności pomiaru,
  • eksploatację wag elektronicznych,
  • eksploatację wag automatycznych do ważenia pojedynczych ładunków,
  • analizę ryzyka w pomiarach masy,
  • metrologię pipet tłokowych,
  • optymalizację procesu kontroli towarów paczkowanych,
  • systemy zarządzania w laboratorium,
  • audity wewnętrzne w organizacji w zakresie wymagań dla personelu kierowniczego w laboratorium oraz personelu odpowiedzialnego za wyposażenie pomiarowe.
Szkolenia prowadzone są przez wykładowców - praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie przedstawianych zagadnień. Przekazywana wiedza teoretyczna uzupełniana jest licznymi przykładami praktycznymi w postaci analizy przypadków, rozwiązywania problemów oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

Więcej informacji »
Terminarz szkoleń »

Radwag Wagi Elektroniczne

ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 48 386 60 00
e-mail: radom@radwag.pl
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag Google Plus Radwag
© 2019 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

See our movies
RADWAG