Dodaj do porównania : Robotyczna waga do ważenia filtrów RB 2.4Y.F

Selected language Polski Polski
Change language
Change language page on Deutsch DeutschChange language page on English EnglishChange language page on Español EspañolChange language page on Français FrançaisChange language page on Italiano ItalianoChange language page on Türkiye Türkiye Česky Change website to USA USA Change language page on 中文 中文

Robotyczna waga do ważenia filtrów RB 2.4Y.F

Robotyczna waga do ważenia filtrów RB 2.4Y.F w Ochrona środowiska
Zdjęcie poglądowe

Kod produktu: WL-501-0001
Zapytaj o produkt

Opis

Obciążenie maksymalne [Max]: 2,1g
Dokładność odczytu [d]: 1µg

Waga

robotyczna do

ważenia

filtrów RB 2.4Y.F reprezentuje profesjonalny poziom

ważenia

i zapewnia pełną automatyzację pomiaru masy filtrów. Jest oparta na mechanizmie ważącym mikrowagi MYA 4Y, który gwarantuje niezrównaną powtarzalność i dokładność odczytu d= 1 µg. Urządzenie umożliwia przeprowadzenie procedury ważenia do 1020 filtrów o średnicy 47 mm.

Całość jest zamknięta w szczelnej, chroniącej przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami komorze. System klimatyzacji i nawilżania gwarantuje stałe warunki klimatyczne w komorze co zapewnia odpowiednie kondycjonowanie filtrów. Monitoring warunków środowiskowych kontroluje bieżące warunki w komorze, umożliwia zapis i raportowanie tych danych.

Główne korzyści:
 • W pełni zautomatyzowany system ważenia filtrów Ø 47 mm
 • Zgodność z normą EN 12341:2014
 • Możliwość kondycjonowania i ważenia do 1020 filtrów
 • Dodatkowy magazyn referencyjny
 • Oszczędność czasu w porównaniu z procedurą ważenia filtrów w sposób manualny
 • Eliminacja czynnika ludzkiego jako przyczyny występowania błędów pomiaru
 • Zarządzanie procesem dzięki oprogramowaniu RMCS Filter 
 • Automatyczny zapis danych, możliwość tworzenia raportów i statystyk
 • Kodowanie i identyfikacja filtrów dzięki systemowi kodów QR
 • Eliminacja wpływu elektrostatyki na pomiar
 • Szczelność komory robota oraz komory ważenia filtrów
 • System klimatyzacji, filtr HEPA (na prośbę klienta wykonanie bez klimatyzacji)
 • Podwyższone ciśnienie w komorze blokujące dostawanie się zanieczyszczeń
Robotyczna

waga

do ważenia filtrów RB 2.4Y.F składa się z:
 • Dwóch magazynów do przechowywania i ważenia filtrów. Każdy składa się z 34 dysków z 15 pozycjami filtra.
 •  Sześciopozycyjnego magazynu referencyjnego do przechowywania wzorców masy oraz filtrów referencyjnych.
 • Robota z chwytakiem umożliwiającym transport filtrów między magazynem a mikrowagą. Porusza się on w trzech osiach X,Y,Z.
 • Mikrowagi z osłoną przeciwpodmuchową
 • Systemu jonizacji
 • Systemu klimatyzacji wraz z filtrem HEPA oczyszczającym powietrze pobierane z otoczenia do komory robota
 • Monitoringu warunków środowiskowych, przede wszystkim temperatury, wilgotności i ciśnienia
 • Miernika wagowego służącego do zarządzania pracą urządzenia
 • Czytnika kodów QR wbudowanego w urządzenie
 • Drukarki kodów QR
 • Komputera PC z oprogramowaniem RMCS Filters zarządzający pracą całego urządzenia
 • Układu sterowania i regulacji
 • Zewnętrznego agregatu klimatyzacji

Filmy

Robot RB 2.4Y.F - Automatyzacja ważenia filtrów

Cechy

Poziomica elektroniczna
Możliwości funkcjonalne:
 • funkcja ALARM
 • graficzny wskaźnik poziomu
 • programowalne tolerancje

Poziomica elektroniczna

Możliwości funkcjonalne:
 • funkcja ALARM
 • graficzny wskaźnik poziomu
 • programowalne tolerancje
Wymiana danych
(port USB)
 • aktualizacja oprogramowania
 • eksport danych z ważeń
 • eksport/import baz danych
 • eksport/import ustawień wagi
 • wymiana danych pomiędzy wagami

Wymiana danych (port USB)

 • aktualizacja oprogramowania
 • eksport danych z ważeń
 • eksport/import baz danych
 • eksport/import ustawień wagi
 • wymiana danych pomiędzy wagami
Czujniki
podczerwieni
Możliwości funkcjonalne:
 • funkcja PRINT
 • funkcja TARA
 • regulacja czułości czujników

Czujniki podczerwieni

Możliwości funkcjonalne:
 • funkcja PRINT
 • funkcja TARA
 • regulacja czułości czujników
Bezprzewodowa komunikacja
Wykonanie opcjonalne:
Bezprzewodowa komunikacja
komory wagowej z terminalem.

Bezprzewodowa komunikacja

Zastosowanie:
 1. Eliminacja dodatkowych źródeł wibracji
  Umieszczenie terminala poza stołem wagowym, eliminuje drgania i wibracje wynikające z jego obsługi. Pozwala to na stabilną pracę wag o najwyższych rozdzielczościach, ograniczając konieczność stosowania specjalistycznych stanowisk wagowych.
 2. Wygoda i komfort ważenia w dygestoriach i komorach laminarnych
  Dzięki bezprzewodowej komunikacji terminala z modułem ważącym, używanie wagi laboratoryjnej w dygestorium zapewnia wygodniejszą pracę i zwiększa bezpieczeństwo.
 3. Izolacja wagi od niesprzyjających warunków otoczenia
  Bezprzewodowa komunikacja umożliwia umieszczenie modułu wagowego w szafkach przeciwpodmuchowych lub jego całkowitą izolację od operatora. Dzięki temu możliwe jest ważenie substancji skażonych lub toksycznych bez narażania zdrowia i życia użytkownika.
Interfejs komunikacyjny
 • Ethernet
 • 2×USB
 • 2×RS 232
 • 4 wejścia / 4 wyjścia
 • Wi-Fi®

Interfejs komunikacyjny

 • Ethernet
 • 2×USB
 • 2×RS 232
 • 4 wejścia / 4 wyjścia
 • Wi-Fi®

Funkcje

Autotest

Autotest

Funkcja diagnostyczna, której zadaniem jest określenie parametrów metrologicznych wagi (powtarzalność) w rzeczywistych warunkach użytkowania. Może być również wykorzystana do optymalizacji czasu ważenia w kontekście uzyskiwanej powtarzalności wskazań. Działa w trybie automatycznym, więc nie wymaga praktycznie żadnych nakładów czasowych ze strony operatora.
Dozowanie

Dozowanie

Proces ważenia w którym określono masę referencyjną oraz tolerancję z jaką ma być ona wyznaczona. Proces odbywa się w jednostkach masy (mg, g), natomiast tolerancja dozowania wyrażona jest w [%] i jest liczona względem wartości referencyjnej. Jest to tym samym dopuszczalna odchyłka jaka jest akceptowalna w tym procesie. Takie rozwiązanie stosuje się podczas ważenia proszków, płynów oraz materiałów sypkich. Działanie funkcji często wspomagane jest wskaźnikiem obciążenia tzw. bargrafem.
W aplikacjach przemysłowych możliwe jest zastosowanie układów sterujących tym procesem.
Odchyłki procentowe

Odchyłki procentowe

Funkcja odchyłek procentowych służy do porównywania ważonych obiektów z masą wzorca. Masa wzorca można być wartością numeryczną (np. z bazy danych), może być również wyznaczona poprzez ważenie. Każdy ważony element jest porównywany z masą wzorca, która przyjęta jest jako masa idealna czyli 100%. Dla elementów o masie mniejszej niż masa wzorca uzyskujemy wyniki poniżej 100%, dla elementów cięższych wyniki przekraczają 100% nawet znacznie.
Liczenie sztuk

Liczenie sztuk

Funkcja wykorzystująca pomiar masy do określania liczności ważonych elementów. Wymaga informacji o masie pojedynczego detalu. Masa detalu może być wyznaczona poprzez ważenie w czasie on-line lub pobrana z bazy danych. Zliczanie elementów odbywa się według algorytmu: masa wszystkich detali / masę pojedynczego detalu = ilość. Działanie tej funkcji jest czasami wspierane mechanizmem AKD (Automatyczna Korekta Dokładności). Dzięki temu masa jednostkowa detalu jest aktualizowana podczas zliczania.
W pewnym stopniu AKD eliminuje błąd jaki może wynikać z różnych mas jaki posiadają pozornie wyglądające tak samo elementy. W rozwiązaniach przemysłowych liczenie detali może być łączone z funkcją doważania lub dozowania.
Celem takiego rozwiązania jest wizualizacja (najczęściej świetlna, dostępna tylko w wagach serii 4Y) takiej ilości detali, która ma być osiągnięta. Zastosowanie mają również układy wagowe wykorzystujące kilka platform o różnych obciążeniach Max i różnych dokładnościach.
Receptury

Receptury

Funkcja wspomagająca proces sporządzania mieszanin w skład których wchodzą różne składniki. Zazwyczaj wykorzystuje bazę składników jaką posiada waga. Ideą tej funkcji jest kontrolowane naważenie każdego składnika z określona tolerancją. Funkcja posiada szereg własnych wewnętrznych ustawień.
W zaawansowanych technologicznie wagach jest wspierana poprzez wskaźniki i barografy.
Statystyki

Statystyki

Zadaniem funkcji statystyki jest rejestrowanie wykonanych pomiarów oraz ich analiza. W wyniku tego otrzymujemy takie informacje dotyczące serii pomiarów jak wartość Max, Min, odchylenie standardowe, wartość średnia, rozstęp, wariancja itp.
Doważanie

Doważanie

Funkcja doważania służy od sprawdzania tego czy masa ważonej próbki mieści się w określonej tolerancji. Wymaga więc zdefiniowania tzw. progów doważania. Pierwszy z nich jest progiem dolnym zwanym [LO], drugi progiem górnym zwanym [HI]. Progi te wyrażone są w jednostkach masy [g], [kg]. Sygnalizacja aktualnego stanu ważonej próbki odbywa się poprzez elementy graficzne wyświetlacza wagi (aplikacje laboratoryjne).
W rozwiązaniach przemysłowych zastosowanie mają zewnętrzne urządzenia sygnalizacyjne (świetlne lub akustyczne). Jest to tzw. szybka wizualna kontrola +/- stosowana podczas segregacji, kontroli lub pakowania wyrobów, których masa jest określona z pewną tolerancją np. 12860 g ± 5 g
Sensory podczerwieni

Sensory podczerwieni

Programowalna funkcja, która wspiera proces ważenia poprzez sterowanie praca takich elementów jak: otwieranie komory ważenia, wydruk, zerowanie, tarowanie itp. Jest szczególnie przydatna tam, gdzie możliwe jest zabrudzenie wagi.
Procedury GLP

Procedury GLP

Funkcja diagnostyczna, dzięki której możliwe jest dokumentowanie zrealizowanych pomiarów w postaci raportu.
Ważenie zwierząt

Ważenie zwierząt

Proces określania masy obiektu, który zachowuje się w sposób dynamiczny tzn. może się przemieszczać w sposób niekontrolowany w obrębie szalki. W związku z tym określenie masy wymaga znacznie dłuższego czasu niż podczas tradycyjnego ważenia. Czas w jakim kontrolowana jest masa ważonego obiektu jest definiowany przez użytkownika. Można tym samy optymalizować działanie funkcji zależnie od aktywności ważonego obiektu.
Korekcja gęstości powietrza

Korekcja gęstości powietrza

Funkcja odpowiadająca za korekcję wskazania pomiaru masy z uwzględnieniem gęstości powietrza. Ma zastosowanie w wagach w których działka elementarna jest mniejsza niż 0,01 mg.
Ważenie różnicowe

Ważenie różnicowe

Ważenie różnicowe daje nam informację o zmianie masy próbki w wyniku zrealizowanych procesów technologicznych.
Innym zastosowaniem ważenia różnicowego jest proces kontroli wyrobów, w którym określono parametry produktu referencyjnego względem którego porównuje się serię produkcyjną. Odchyłka jest wówczas informacją o jakości, kompletności produktu finalnego. W systemach pracujących w układzie feedback taka informacja może być wykorzystywana w układach sterowania.
Wymienne jednostki

Wymienne jednostki

Funkcja wagi pozwalająca na zmianę jednostki wagowej.
Statystyczna kontrola jakości

Statystyczna kontrola jakości

Statystyczna kontrola, za pomocą której możemy określić podstawowe kryteria statystyczne (maksimum, minimum, odchylenie standardowe, średnie wartości dla każdej partii itp.).
Pamięć ALIBI

Pamięć ALIBI

Pamięć „ALIBI” pozwala na zapis i przechowywanie do 100000 pomiarów dokonanych na wadze.  Zapis pomiarów następuje automatycznie, po każdorazowym kliknięciu w przycisk , bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności lub zmiany ustawień.
Wraz z wynikiem zapisywane są także dodatkowe dane związane z pomiarem: data pomiaru; czas pomiaru; wynik pomiaru (masa); wartość użytej tary; wykonujący pomiar (zalogowany użytkownik); nazwa towaru, który był ważony.
Zapis pomiarów następuje w tzw. pętli, czyli jeżeli zostanie zapisany pomiar nr. 100001, to automatycznie zostanie usunięty pomiar nr 1 z pamięci wagi.
Pomiarów zapisanych w pamięci wagi nie można usunąć.
Użytkownik ma możliwość przeglądania i wydruk danych zapisanych w pamięci ALIBI.
Wi-Fi®

Wi-Fi®

Wi-Fi® oferuje możliwość przesyłu danych z wag na urządzenia mobilne iOS lub Android, wykorzystując specjalne aplikacje do zarządzania danymi. Dzięki bezprzewodowej komunikacji pomiędzy terminalem a jednostką możliwe jest użycie wag w komorach laminarnych i dygestoriach.

Dane techniczne

Obciążenie maksymalne [Max]

2,1

 g

Dokładność odczytu [d]

1

 µg

Zakres tary

-2,1

 g

Działka legalizacyjna [e]

1

 mg

Powtarzalność (Max)

1 - 2

 µg

Powtarzalność (5% Max)

0,5

 µg

Liniowość

≤ 1,5

 µg

Czas stabilizacji

10 - 20

 s

Adiustacja

wewnętrzna

 

Klasa dokładności OIML

I

 

Wyświetlacz

5,7” rezystancyjny kolorowy dotykowy

 

Obsługa bezdotykowa

2 czujniki podczerwieni

 

Interfejs

2×RS232, 2×USB, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (cyfrowe)

 

Maksymalny pobór mocy

10 W

 

Temperatura pracy

+10 ÷ +40

 °C

Temperatura przechowywania

-20 ÷ +50

 °C

Szybkość zmian temperatury pracy

±0,3°C/1h (±1°C/8h)

 

Wilgotność względna powietrza

30% ÷ 70%

 

Szybkość zmian wilgotności względnej powietrza

±1%/h (±4%/8h)

 

Klawiatura

8 przycisków

 

Wymiary urządzenia

1900×1410×2160

 mm

Masa netto

700

 kg

Masa brutto

775

 kg

Powtarzalność wyrażona jest jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień wzorca masy.
Czas stabilizacji zależy od warunków zewnętrznych i dynamiki umieszczania odważki na szalce; określony dla profilu FAST.

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna
Publikacje i materiały dydaktyczne
Instrukcja obsługi
(12.04 MB)
Save See the publication
Karta produktu
(1.24 MB)
Save See the publication
Deklaracja zgodności
(0.05 MB)
Save See the publication
Wytyczne pomieszczenia dla poprawnej pracy mikrowag i komparatorów
(0.83 MB)
Save See the publication
Podstawy metrologii
(0.14 MB)
Save See the publication
SQC w laboratorium - im więcej tym dokładniej
(1.75 MB)
Save See the publication
Ważenie różnicowe
(3.54 MB)
Save See the publication
Pomiary w skali mikro
(2.98 MB)
Save See the publication
Detekcja drgań w miejscu pracy wag elektronicznych
(2.02 MB)
Save See the publication
Wagi Serii 4Y
(24.48 MB)
Save See the publication
System THBR 2.0
(3.75 MB)
Save See the publication
Zdefiniowane profile ważenia
(1.64 MB)
Save See the publication
Metody grawimetryczne
(6.62 MB)
Save See the publication
Robot do ważenia filtrów RB 2.4Y.F
(4.44 MB)
Save See the publication
Warunki instalacji i użytkowania ultra-mikrowag oraz mikrowag.
(2.30 MB)
Save See the publication

Moduły dodatkowe

Moduł zgodności z 21 CFR część 113

Radwag Wagi Elektroniczne

ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 48 386 60 00
e-mail: radom@radwag.pl
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag LinkedIn Radwag
© 2020 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Watch more
RADWAG videos


movie

Wybierz język

×
Change language AlbanianAlbanian
Change language DanishDanish
Change language NederlandseNederlandse
Change language EstonianEstonian
Change language FinnishFinnish
Change language HungarianHungarian
Change language IcelandicIcelandic
Change language KazakhKazakh
Change language LatvianLatvian
Change language LithuanianLithuanian
Change language MacedonianMacedonian
Change language NorwegianNorwegian
Change language PortuguesePortuguese
Change language RomanianRomanian
Change language RussianRussian
Change language SlovakSlovak
Change language SlovenianSlovenian
Change language SwedishSwedish
Change language UkrainianUkrainian
Change language SerbianSerbian
Change language MontenegrinMontenegrin
Change language page on Deutsch Deutsch
Change language page on English English
Change language page on Español Español
Change language page on Français Français
Change language page on Italiano Italiano
Change language page on Türkiye Türkiye
Česky
Change website to USA USA
Change language page on 中文 中文
Radwag WEBINARS