ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
AdiustacjaAdiustacja automatycznaAkredytacjaAkredytacja PCAAnaliza ryzykaATEXATEX CertyfikatAudytAudytor
A
Adiustacja
Zbiór czynności w wyniku których doprowadza się przyrząd pomiarowy do działania odpowiadającego jego przeznaczeniu. W odniesieniu do wag elektronicznych sprowadza się to do skorygowania czułości wagi poprzez porównanie wyniku ważenia wzorca z jego wartością referencyjną. Takie porównania wykonywane są w cyklach automatycznych, sterowanych zmianami temperatury i czasu, lub półautomatycznych, sterowanych poprzez operatora.
W niektórych obszarach (krajach) proces adiustacji nazywany jest kalibracją. Jest to zaszłość historyczna, oczywiście niepoprawna.

Zobacz również
[Adiustacja automatyczna]
[Raport z adiustacji]
Radwag Wagi Elektroniczne
ul. Bracka 28
26-600 Radom
tel.: +48 (48) 384 88 00
fax: +48 (48) 385 00 10
e-mail: radom@radwag.pl
® 2017 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Radwag subscribe
Podaj adres e-mail
aby otrzymywać informacje
o nowościach na stronie
RADWAG

See our movies
RADWAG