ProduktyNowościPromocjeFilmyKatalogi

Zgodność oprogramowania E2R Ewidencja z 21 CFR part 11

Oprogramowanie E2R Ewidencja osiągnęło zgodność z regulacją 21 CFR część 11 oraz EU GMP część 4, aneks 11. System został uzupełniony o funkcjonalności, które zabezpieczają i monitorują pracę poszczególnych użytkowników.

Moduł PC Audit Trail rejestruje każdą zmianę dokonaną w bazie danych w programie E2R Ewidencja. Zapisywane są szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zdarzeń: data i czas zmiany, rodzaj zmiany, nazwa zmienianej wartości, nazwa zmienianego pola, wartość przed zmianą, wartość po zmianie, nazwa użytkownika wprowadzającego zmianę, nazwa wagi. Funkcjonalność umożliwia śledzenie aktywności oraz pozwala na poprawienie błędnie wprowadzonych zmian jeśli zaistnieje taka konieczność.

Moduł Scale Audit Trail pozwala na odczyt zarejestrowanych na wadze zdarzeń w programie E2R Ewidencja.
 
W oprogramowaniu E2R Ewidencja wprowadzono nowe funkcje:
  • ustawienia hasła: wymagania co do rodzaju znaków, cyfr, wielkich liter, zmiany hasła po upływie określonego czasu,
  • automatyczne wylogowanie,
  • podpis elektroniczny
  • trzy poziomy walidacji ważeń: podpisanie, zatwierdzenie, autoryzacja
  • nadawanie indywidualnych uprawnień poszczególnym użytkownikom
  • ustawienia dostępów do zarządzania danymi
  • kopia zapasowa danych

Radwag Wagi Elektroniczne

ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 48 386 60 00
e-mail: radom@radwag.pl
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag Google Plus Radwag
© 2018 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

See our movies
RADWAG