ProduktyNowościPromocjeFilmyKatalogi

Wagi serii R

Wagi serii R to nowy poziom wag, które posiadają czytelny wyświetlacz LCD z dodatkową linią informacyjną. Umożliwia ona wyświetlanie informacji związanych z procesem ważenia, takich jak np. nazwa towaru, wartość tary, nazwa opeartora itp.
Nowością w tych wagach jest pakiet piktogramów, które sygnalizują aktywny mod pracy, połączenie z komputerem, poziom naładowania baterii, funkcje wagowe lub serwisowe. Wynik pomiaru można przedstawiać w wybranej jednostce miary (17 zdefiniowanych) lub w 2 definiowanych dowolnie przez użytkownika.

Podczas rejestracji i przekazywania informacji dotyczących pomiaru można korzystać z interfejsów komunikacyjnych typu RS 232, USB typu A, USB typu B, WiFi (opcja).

W wagach serii R zastosowano nową rozbudowaną architekturę menu, która wykorzystuje bazy danych takie jak:

  • baza użytkowników (max 10 użytkowników),
  • baza towarów (max 1000 szt.),
  • baza ważeń (max 5000 pomiarów),
  • baza tar (max 100 tar),
  • pamięć ALIBI (max 100 000 pomiarów).

Wymiana informacji pomiędzy wagą a innymi wagami czy systemem nadrzędnym może być realizowana poprzez port USB (obsługa zewnętrznych nośników typu Pendrive).

Waga posiada 2 przyciski szybkiego dostępu, do bazy danych (DataBase) oraz funkcji (Functions). Poza tym dostępne są 4 programowalne przyciski funkcyjne F1-F4. W każdym z modów pracy mogą one realizować inne zadania takie jak:

  • wydruk nagłówka,
  • edycja tary,
  • wydruk stopki,
  • wybór towaru.
Wagi serii R. Innowacyjne rozwiązania - nowe możliwości

Do porównania
Wymiar szalki
Dokładność odczytu [d]
Obciążenie maksymalne [Max]
Legalizacja
Nazwa produktu

Radwag Wagi Elektroniczne

ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 48 386 60 00
e-mail: radom@radwag.pl
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag
© 2019 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

See our movies
RADWAG

Radwag WEBINARS