Nadzór serwisowyRADWAG przygotował dla swoich Klientów usługę Nadzór Serwisowy. Ma ona na celu zagwarantowanie poprawności działania eksploatowanych przez Państwa wag lub systemów wagowych, poprzez bieżące wsparcie techniczne oraz bezpośrednią kontrolę nad urządzeniami używanymi przez Klientów. Nadzór Serwisowy jest rozwinięciem usługi Przeglądy Techniczne, dostępnej do tej pory tylko dla użytkowników mikrowag, wag analitycznych wysokiej dokładności, systemów wagowych, wag automatycznych.

W ramach zawartej umowy o świadczenie Nadzoru Serwisowego firma RADWAG podejmuje się przeprowadzenia okresowej oceny stanu technicznego wag lub systemu wagowego, przeprowadzenia niezbędnych napraw oraz wykonania, w określonym w umowie przedziale czasowym, przeglądu serwisowego.
 
W celu podpisania Umowy o świadczenie Nadzoru Serwisowego bądź zebrania informacji o oferowanej usłudze prosimy o kontakt pod jednym z podanych niżej numerów telefonu:
 
RADWAG Wagi Elektroniczne
Dział Serwisu
Tel: +48 38 66 416 
Tel: +48 38 66 417
Fax: +48 38 50 010
E-mail: serwis@radwag.pl

Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy doświadczony zespół opieki serwisowej który ułatwi Państwu utrzymanie wag w doskonałej sprawności technicznej.

Radwag Wagi Elektroniczne

ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 48 386 60 00
e-mail: radom@radwag.pl
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag Google Plus Radwag
© 2018 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

See our movies
RADWAG