Selected language Polski Polski
Change language
Change language page on Deutsch DeutschChange language page on English EnglishChange language page on Español EspañolChange language page on Français FrançaisChange language page on Italiano ItalianoChange language page on Türkiye Türkiye Česky Change website to USA USA Change language page on 中文 中文

Wzorcowanie wag elektronicznychWzorcowanie wag elektronicznych w zakresie akredytacji obejmuje:
 • wagi elektroniczne nieautomatyczne do obciążenia Max 3000 kg;
 • wagi elektroniczne automatyczne do obciążenia Max 60 kg;
 • wagi / komparatory elektroniczne do obciążenia Max 3000 kg.
 Standardowe wzorcowanie wag nieautomatycznych obejmuje:
 • wyznaczenie błędów wskazań (błędy systematyczne) w maksymalnie 5 punktach pomiarowych;
 • wyznaczenie parametru powtarzalności (błąd przypadkowy wyrażony odchyleniem standardowym);
 • wyznaczenie błędów wynikających z niecentrycznego obciążenia wagi;
 • wyznaczenie błędów wskazań (błąd systematyczny) przy działającym urządzeniu TARA;
 • wydanie świadectwa wzorcowania.
 Standardowe wzorcowanie wag automatycznych obejmuje:
 • wyznaczenie błędów statycznych (błąd wskazania statyczny, powtarzalność wyrażona jako odchylenie standardowe, błędy wynikające z niecentrycznego obciążenia);
 • wyznaczenie błędów dynamicznych (odchylenie standardowe wyznaczone badanym obiektem);
 • wydanie świadectwa wzorcowania.
 Dodatkowo możliwa jest ocena zgodności z wymaganiami zawartymi w:
 • Dyrektywie 2014/31/EU z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wag nieautomatycznych;
 • Normie PN-EN 45501:2015 Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych;
 • Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych w zakresie błędów granicznych dopuszczalnych odniesionych do wartości działki legalizacyjnej e;
 • Możliwa jest również ocena zgodności z wymaganiami określonymi przez Klienta.
Więcej informacji »

Radwag Wagi Elektroniczne

ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 48 386 60 00
e-mail: radom@radwag.pl
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag LinkedIn Radwag
© 2020 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Watch more
RADWAG videos


movie
Radwag WEBINARS