Terminal wagowy PUE HX5.EX-4

Radwag Balances and Scales - Advanced Weighing Technologies
Selected language Polski
Terminal wagowy PUE HX5.EX-4 › Wagi przemysłowe
Zdjęcie poglądowe

Terminal wagowy PUE HX5.EX-4

Kod produktu: WX-008-0149
close
Zmień model:
Terminal wagowy PUE HX5.EX-1
Terminal wagowy PUE HX5.EX-2
Terminal wagowy PUE HX5.EX-3
Terminal wagowy PUE HX5.EX-4
Zaznacz wszystkie
Chcę zobaczyć
Pobieram
Opis
PUE HX5.EX jest przemysłowym terminalem wagowym przeznaczonym do budowy wielofunkcyjnych wag tensometrycznych, reprezentującym najnowsze rozwiązania RADWAG w zakresie urządzeń pracujących w atmosferach zagrożonych wybuchem. Został on opracowany zgodnie z dyrektywą ATEX. Terminal jest urządzeniem do użytku w środowisku, zawierającym wybuchowe gazy i pyły przewodzące, mogącym pracować w strefach: 1/21 oraz 2/22.
Już w podstawowej wersji terminal wyposażony jest w 2 szeregowe, iskrobezpieczne interfejsy komunikacyjne RS232 i jeden RS 485. Pozwalają one na współpracę z akcesoriami przeznaczonymi do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Możliwość rozszerzenia o cyfrowe wejścia/wyjścia poszerza dostępną gamę współpracujących z terminalem urządzeń o elementy automatyki zgodne z dyrektywą ATEX.
Bardziej wymagający użytkownicy mogą skorzystać z dodatkowego, montowanego poza strefą zagrożoną wybuchem, modułu IM01.EX rozszerzającego dostępną paletę interfejsów o Ethernet, USB, wyjścia analogowe 4-20mA/0-10V, Profibus DP oraz dodatkowe wejścia/wyjścia cyfrowe. Umożliwia to współpracę terminala z akcesoriami takimi jak: skanery kodów kreskowych, drukarki,  zewnętrzne wyświetlacze masy, przyciski sterujące, kolumny świetlno-dźwiękowe, czy inne urządzenia sterująco/sygnalizujące, a także systemami automatycznej regulacji i sterowania procesami oraz z nadrzędnymi systemami informatycznymi.
 
Wersje wykonań terminala 
Terminal występuje w czterech wariantach wykonania:
 • PUE HX5.EX-1: 2 × RS232, RS485 - wykonanie standard,
 • PUE HX5.EX-2: wykonanie standard + 4WE/4WY,
 • PUE HX5.EX-3: wykonanie standard + 4WE,
 • PUE HX5.EX-4: wykonanie standard + 4WY.
Budowa
Obudowa, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304, zapewnia wysoki stopień ochrony IP66 / IP68 (do 1,5 m zanurzenia). Frontową część terminal stanowi 5” kolorowy wyświetlacz graficzny zabezpieczony odpornym na uderzenia (udary) poliwęglanem oraz przyciskowa klawiatura membranowa. Prostota obsługi, przejrzystość menu oraz intuicyjny układ informacji na wyświetlaczu gwarantują wygodę użytkowania. W tylnej części obudowy umieszczono hermetyczne przyłącza iskrobezpieczne interfejsów komunikacyjnych. Stabilny uchwyt umożliwia ustawienie terminala na dowolnej płaskiej poziomej powierzchni lub przykręcenie do ściany z możliwością regulacji kąta nachylenia.
Zasilanie
Do zasilania terminala PUE HX5.EX dedykowane są wyłącznie certyfikowane zasilacze iskrobezpieczne produkcji RADWAG typu:
 • PM01.EX-1 zasilacz przeznaczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem:
  • Strefy 1 i 2 zagrożonych wybuchem mieszanin gazów, par i mgieł z powietrzem, zaliczonych do grupy wybuchowości IIC, IIB i IIA oraz klasy temperaturowej T1, T2, T3, T4.
  • Strefy 21 i 22 zagrożonych wybuchem mieszaniny pyłu, włókien palnych i aglomeratów lotnych włókien palnych z powietrzem zaliczanych do grupy IIIC, IIIB i IIIA.
 • PM01.EX-2 zasilacz przeznaczony do pracy poza strefą zagrożoną wybuchem z wyjściowymi obwodami iskrobezpiecznymi, które można wprowadzić do:
  • Strefy 1 i 2 zagrożonych wybuchem mieszanin gazów, par i mgieł z powietrzem, zaliczonych do grupy wybuchowości IIC, IIB i IIA oraz klasy temperaturowej T1, T2, T3, T4.
  • Strefy 21 i 22 zagrożonych wybuchem mieszaniny pyłu, włókien palnych i aglomeratów lotnych włókien palnych z powietrzem zaliczanych do grupy IIIC, IIIB i IIIA. 
Moduł Interfejsów IM01.EX
 
Poza strefą zagrożoną istnieje możliwość rozszerzenia palety interfejsów za pomocą dołączonego Modułu Interfejsów IM01.EX, połączonego z terminal poprzez iskrobezpieczny interfejs RS485.
Wersje wykonania:
 • IM01.EX-1  Standard: 2× RS232, USB,4 we/4 wy, Ethernet
 • IM01.EX-2  Wyjście analogowe 4-20mA/0-10V
 • IM01.EX-3  12/wejść/12wyjść cyfrowych
 • IM01.EX-4  Profibus DP
 • IM01.EX-5  PROFINET
 • IM01.EX-6  CANopen    (w opracowaniu )
 • IM01.EX-7  DeviceNet   (w opracowaniu )
 • IM01.EX-8  RS485
 • IM01.EX: ETHERNET IP (w opracowaniu )
Wielofunkcyjne oprogramowanie
Oprogramowanie terminal pozwoli na realizację procesów ważenia, liczenia sztuk, dozowania, oraz kontrolę odchyłek. W terminal system informacji oparto o bazy danych: użytkowników, towarów, ważeń, opakowań, receptur, klientów oraz pamięć Alibi gwarantującą bezpieczeństwo gromadzonych danych. Przy pomocy dostępnych interfejsów terminal współpracuje zarówno z akcesoriami przeznaczonymi do pracy w strefie zagrożonej wybuchem jak poza nią. Paletę typowych akcesoriów stanowią: skanery kodów kreskowych, drukarki,  zewnętrzne wyświetlacze masy, przyciski sterujące, kolumny świetlno-dźwiękowe, czy inne urządzenia sterująco/sygnalizujące. terminal może również współpracować z systemami automatycznej regulacji i sterowania procesami oraz z nadrzędnymi systemami informatycznymi.
Stal nierdzewna w produktach Radwag
Zapoznaj się z zasadami użytkowania oraz konserwacji produktów ze stali nierdzewnej:
Stal nierdzewna w produktach RADWAG. Zastosowania standardowe i specjalne
Dane techniczne
Klasa dokładności OIML?

III

 

Max. ilość działek przetw. tensometrycznego?

100 000

 

Max. ilość działek legalizacyjnych?

6000 e

 

Minimalne napięcie na 1 działkę legalizacyjną?

0,4 µV

 

Minimalna impedancja przetw. tensometrycznych?

80 Ω

 

Max. impedancja przetw. tensometrycznych?

1200 Ω

 

Max. przyrost sygnału?

19,5 mV

 

Połączenie czujników tensometrycznych?

4 lub 6 przewodów + ekran

 

Wyświetlacz

5” graficzny kolorowy

 

Wymiary urządzenia

329×231×120

 mm

Wymiary opakowania

640×310×220

 mm

Masa netto?

7,8

 

Masa brutto?

8,8

 

Stopień ochrony?

IP 66 / IP 68

 

Certyfikacja ATEX?

II 2G Ex ib IIC T4 Gb (gazy)
II 2D Ex ib IIIC T60ºC Db (pyły)

 

Praca w strefach

1, 2 (gazy); 21, 22 (pyły)

 

Interfejs

2×RS232, RS485, 4 OUT

 

Temperatura pracy?

-10 — +40

 °C

Obudowa

stal nierdzewna

 

CE
Gwarancja 2 lata
Wagi z certyfikatem ATEX
360°

Funkcje
Etykietowanie

Etykietowanie

Oznaczanie wyrobów poprzez odpowiednie znaki lub symbole umożliwia ich szybką i pewną identyfikację. Waga zazwyczaj przekazuje do drukarki etykiet (urządzenie zewnętrzne) informacje o masie produktu lub jego ilości. Ta wartość jest następnie drukowana wraz z innymi informacjami takimi jak kody kreskowe, grafika, skład, dane adresowe itp. W skali laboratoryjnej etykietowanie odbywa się w trybie półautomatycznym, w skali przemysłowej odbywa się to w cyklu automatycznym (tzw. wagi dynamiczne).
Kontrola plus/minus

Kontrola plus/minus

Kontrola masy próbki w zadanych progach - dolnego oraz górnego . Przyjmuje się, że masa jest poprawna, gdy zawiera się pomiędzy wartościami progowymi. Program wagi umożliwia graficzną wizualizację wyniku ważenia w postaci tzw. bargrafu.
Odchyłki procentowe

Odchyłki procentowe

Funkcja odchyłek procentowych służy do porównywania ważonych obiektów z masą wzorca. Masa wzorca można być wartością numeryczną (np. z bazy danych), może być również wyznaczona poprzez ważenie. Każdy ważony element jest porównywany z masą wzorca, która przyjęta jest jako masa idealna czyli 100%. Dla elementów o masie mniejszej niż masa wzorca uzyskujemy wyniki poniżej 100%, dla elementów cięższych wyniki przekraczają 100% nawet znacznie.
Liczenie sztuk

Liczenie sztuk

Funkcja wykorzystująca pomiar masy do określania liczności ważonych elementów. Wymaga informacji o masie pojedynczego detalu. Masa detalu może być wyznaczona poprzez ważenie w czasie on-line lub pobrana z bazy danych. Zliczanie elementów odbywa się według algorytmu: masa wszystkich detali / masę pojedynczego detalu = ilość. Działanie tej funkcji jest czasami wspierane mechanizmem AKD (Automatyczna Korekta Dokładności). Dzięki temu masa jednostkowa detalu jest aktualizowana podczas zliczania.
W pewnym stopniu AKD eliminuje błąd jaki może wynikać z różnych mas jaki posiadają pozornie wyglądające tak samo elementy. W rozwiązaniach przemysłowych liczenie detali może być łączone z funkcją doważania lub dozowania.
Celem takiego rozwiązania jest wizualizacja (najczęściej świetlna, dostępna tylko w wagach serii 4Y) takiej ilości detali, która ma być osiągnięta. Zastosowanie mają również układy wagowe wykorzystujące kilka platform o różnych obciążeniach Max i różnych dokładnościach.
Statystyki

Statystyki

Zadaniem funkcji statystyki jest rejestrowanie wykonanych pomiarów oraz ich analiza. W wyniku tego otrzymujemy takie informacje dotyczące serii pomiarów jak wartość Max, Min, odchylenie standardowe, wartość średnia, rozstęp, wariancja itp.
Procedury GLP

Procedury GLP

Funkcja diagnostyczna, dzięki której możliwe jest dokumentowanie zrealizowanych pomiarów w postaci raportu.
Wymienne jednostki

Wymienne jednostki

Funkcja wagi pozwalająca na zmianę jednostki wagowej.
Pamięć ALIBI

Pamięć ALIBI

Pamięć „ALIBI” pozwala na zapis i przechowywanie do 100000 pomiarów dokonanych na wadze.  Zapis pomiarów następuje automatycznie, po każdorazowym kliknięciu w przycisk , bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności lub zmiany ustawień.
Wraz z wynikiem zapisywane są także dodatkowe dane związane z pomiarem: data pomiaru; czas pomiaru; wynik pomiaru (masa); wartość użytej tary; wykonujący pomiar (zalogowany użytkownik); nazwa towaru, który był ważony.
Zapis pomiarów następuje w tzw. pętli, czyli jeżeli zostanie zapisany pomiar nr. 100001, to automatycznie zostanie usunięty pomiar nr 1 z pamięci wagi.
Pomiarów zapisanych w pamięci wagi nie można usunąć.
Użytkownik ma możliwość przeglądania i wydruk danych zapisanych w pamięci ALIBI.
Dokumentacja
Karty produktu
Karta produktu Karta produktu
Karta produktu

Chcę zobaczyć
Chcę zobaczyć
Pobieram
Pobieram

Wybierz
więcej produktów:

Chcę zobaczyć Chcę zobaczyć PobieramPobieram
Instrukcje obsługi
Instrukcja oprogramowania - CBCP 02
Instrukcja oprogramowania - CBCP 02
Chcę zobaczyć
Chcę zobaczyć
Pobieram
Pobieram
(1.14 MB)
Szybki start
Szybki start
Chcę zobaczyć
Chcę zobaczyć
Pobieram
Pobieram
(1.52 MB)
Instrukcja oprogramowania - Dodatki 02
Instrukcja oprogramowania - Dodatki 02
Chcę zobaczyć
Chcę zobaczyć
Pobieram
Pobieram
(0.96 MB)
Instrukcja obsługi - PUEHX5.EX
Instrukcja obsługi - PUEHX5.EX
Chcę zobaczyć
Chcę zobaczyć
Pobieram
Pobieram
(1.93 MB)
Instrukcja oprogramowania - EtherNet/IP protokół komunikacji PUE HX5.EX
Instrukcja oprogramowania - EtherNet/IP protokół komunikacji PUE HX5.EX
Chcę zobaczyć
Chcę zobaczyć
Pobieram
Pobieram
(1.94 MB)
Instrukcja oprogramowania - PUEHX5.EX
Instrukcja oprogramowania - PUEHX5.EX
Chcę zobaczyć
Chcę zobaczyć
Pobieram
Pobieram
(3.48 MB)
Instrukcja oprogramowania - MODBUS RTU protokół komunikacji PUE HX5.EX
Instrukcja oprogramowania - MODBUS RTU protokół komunikacji PUE HX5.EX
Chcę zobaczyć
Chcę zobaczyć
Pobieram
Pobieram
(1.02 MB)
Instrukcja obsługi - IM01.EX
Instrukcja obsługi - IM01.EX
Chcę zobaczyć
Chcę zobaczyć
Pobieram
Pobieram
(1.03 MB)
Instrukcja obsługi - PM01.EX
Instrukcja obsługi - PM01.EX
Chcę zobaczyć
Chcę zobaczyć
Pobieram
Pobieram
(0.78 MB)
Instrukcja obsługi - PROFINET protokół komunikacji PUE HX5.EX
Instrukcja obsługi - PROFINET protokół komunikacji PUE HX5.EX
Chcę zobaczyć
Chcę zobaczyć
Pobieram
Pobieram
(1.96 MB)
Instrukcja oprogramowania - PROFIBUS protokół komunikacji PUE HX5.EX
Instrukcja oprogramowania - PROFIBUS protokół komunikacji PUE HX5.EX
Chcę zobaczyć
Chcę zobaczyć
Pobieram
Pobieram
(1.00 MB)
Deklaracje zgodności
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności
Chcę zobaczyć
Chcę zobaczyć
Pobieram
Pobieram
(0.06 MB)
Certyfikaty
Certyfikat IECEx
Certyfikat IECEx
Chcę zobaczyć
Chcę zobaczyć
Pobieram
Pobieram
(0.25 MB)
Powiadomienie o zapewnieniu jakości
Powiadomienie o zapewnieniu jakości
Chcę zobaczyć
Chcę zobaczyć
Pobieram
Pobieram
(0.90 MB)
Publikacje i broszury
Rozwiązania wagowe dla stref zagrożonych wybuchem
Rozwiązania wagowe dla stref zagrożonych wybuchem
Chcę zobaczyć
Chcę zobaczyć
Pobieram
Pobieram
(13.17 MB)
Terminal wagowy PUE HX5.EX
Terminal wagowy PUE HX5.EX
Chcę zobaczyć
Chcę zobaczyć
Pobieram
Pobieram
(1.96 MB)
Stal nierdzewna w produktach RADWAG. Zastosowania standardowe i specjalne
Stal nierdzewna w produktach RADWAG. Zastosowania standardowe i specjalne
Chcę zobaczyć
Chcę zobaczyć
Pobieram
Pobieram
(2.48 MB)
Terminale wagowe i wagi przemyslowe
Terminale wagowe i wagi przemyslowe
Chcę zobaczyć
Chcę zobaczyć
Pobieram
Pobieram
(0.82 MB)
Do pobrania
Sterowniki

Plik GSD Profibus (1.321 KB)

GSD do Profinet (4.574 KB)

Akcesoria
Radwag Wagi Elektroniczne
ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 48 386 60 00
e-mail: office@radwag.com
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag LinkedIn Radwag
© 2023 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wybierz język

×
Change language AlbanianAlbanian
Change language DanishDanish
Change language NederlandseNederlandse
Change language EstonianEstonian
Change language FinnishFinnish
Change language HungarianHungarian
Change language IcelandicIcelandic
Change language KazakhKazakh
Change language LatvianLatvian
Change language LithuanianLithuanian
Change language MacedonianMacedonian
Change language NorwegianNorwegian
Change language PortuguesePortuguese
Change language RomanianRomanian
Change language RussianRussian
Change language SlovakSlovak
Change language SlovenianSlovenian
Change language SwedishSwedish
Change language UkrainianUkrainian
Change language SerbianSerbian
Change language MontenegrinMontenegrin
Change language page on Deutsch Deutsch
Change language page on English English
Change language page on Español Español
Change language page on Français Français
Change language page on Italiano Italiano
Change language page on Türkiye Türkiye
Česky
Change website to USA USA
Subscribe Subscribe Subskrybuj
Radwag in Facebook Radwag in Facebook Facebook
Radwag in YouTube Radwag in YouTube Youtube
Radwag in Vimeo Radwag in Vimeo Vimeo
Radwag in LinkedIn Radwag in LinkedIn LinkedIn
Webinars Radwag Webinars Radwag Webinary
close
E-mail:
Nazwa firmy:
Imię:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez RADWAG Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych i produktowych drogą elektroniczną od RADWAG Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski.
Potwierdzam, że zapoznałem/-łam się z Polityką prywatności RADWAG Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski.
lock_openChcę uzyskać dostęp do plików
close
Slide to go back ↩