Selected language Polski Polski
Change language
Change language page on Deutsch DeutschChange language page on English EnglishChange language page on Español EspañolChange language page on Français FrançaisChange language page on Italiano ItalianoChange language page on Türkiye Türkiye Česky Change website to USA USA Change language page on 中文 中文

System jakości ISO

 

Od wielu lat RADWAG jest największym producentem wag elektronicznych w Polsce. Od 2002 roku pracujemy zgodnie ze wdrożonym i udokumentowanym systemem zarządzania jakością ISO 9001.

 
Certyfikat ISO Jednostka Certyfikująca GEM CERT E. Niegowska Sp. J. więcej >>
GEM CERT E. Niegowska Sp. J. potwierdziła zgodność systemu zarządzania RADWAG Wagi Elektroniczne z normą ISO 9001:2015  
 

Gwarancją rzetelności naszego systemu zarządzania jakością są coroczne audity kontrolne, przeprowadzane przez jednostki notyfikowane, nadzorujące naszą firmę. Wprowadzony w RADWAG system jakości został uznany przez:

 
Certyfikaty ČMI Český Metrologický Institut więcej >>
Czeska jednostka notyfikowana ČMI nr 1383. Na tej podstawie uzyskaliśmy uprawnienia do samodzielnego wykonywania oceny zgodności naszych wyrobów z dyrektywami 2014/31/EU i 2014/32/EU. Potwierdzeniem tego jest Certyfikat 0119-SJ-A002-07. więcej >>
 
Certyfikat TÜV TÜV NORD Polska więcej >>
Polska jednostka notyfikowana TÜV NORD Polska nr 2274. Na tej podstawie uzyskaliśmy uprawnienia do samodzielnego deklarowania zgodności naszych wyrobów medycznych z dyrektywą 93/42/EEC MDD. Potwierdzeniem tego jest Aprobata TNP/MDD/0033/3673/2012.  
 
Certyfikat EX Główny Instytut Górnictwa więcej >>
Polska jednostka notyfikowana Główny Instytut Górnictwa nr 1453. Na tej podstawie uzyskaliśmy uprawnienia do samodzielnego deklarowania zgodności naszych wyrobów przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem z dyrektywą 94/9/EC ATEX. Potwierdzeniem tego jest Powiadomienie o Zapewnieniu Jakości GIG 07 ATEXQ012.  
 

Ze struktury firmy RADWAG zostało wyodrębnione niezależne Laboratorium Pomiarowe. W roku 2004 Laboratorium uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AP 069), potwierdzającą jego kompetencje oraz zgodność wdrożonego systemu jakości z wymogami normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

 
Certyfikat PCA Polskie Centrum Akredytacji więcej >>
Polska jednostka akredytująca laboratoria. Potwierdziła, że Laboratorium Pomiarowe RADWAG spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.  
 

 

Radwag Wagi Elektroniczne

ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 48 386 60 00
e-mail: radom@radwag.pl
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag LinkedIn Radwag
© 2020 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Watch more
RADWAG videos


movie
Radwag WEBINARS