Selected language Polski Polski
Change language
Change language page on Deutsch DeutschChange language page on English EnglishChange language page on Español EspañolChange language page on Français FrançaisChange language page on Italiano ItalianoChange language page on Türkiye Türkiye ČeskyChange website to USA USAChange language page on 中文 中文

Aktualności

2016-04-11

Zmiana oznaczenia wag nieautomatycznych

Dnia 20 kwietnia 2016r. Dyrektywa 2009/23/EC dotycząca wag nieautomatycznych zostaje zastąpiona Dyrektywą 2014/31/EU.
Wejście w życie nowej dyrektywy powoduje zmianę dotychczasowego oznaczenia wag nieautomatycznych po ocenie zgodności.

Oznaczenie wag nieautomatycznych po ocenie zgodności:

Z wymaganiami Dyrektywy 2009/23/EC – obowiązuje do 20 kwietnia 2016r.
m_old m_new
Dwie ostatnie cyfry roku umieszczenia znaku
Numer jednostki notyfikowanej
Dodatkowe oznakowanie metrologiczne
Potwierdza zgodność ze wszystkimi dyrektywami dotyczącymi wyrobu
Z wymaganiami Dyrektywy 2014/31/EU – obowiązuje od 20 kwietnia 2016r.
Po nowelizacji dyrektywy wymagania dotyczące:
  • zastosowań wag nieautomatycznych (konieczność legalizacji)
  • klasyfikacji wag na klasy dokładności
  • wartości błędów granicznych dopuszczalnych
nie ulegają zmianie.

Radwag Wagi Elektroniczne

ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 48 386 60 00
e-mail: radom@radwag.pl
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag LinkedIn Radwag
© 2019 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Watch more
RADWAG videos


movie
Radwag WEBINARS