Selected language Polski Polski
Change language
Change language page on Deutsch DeutschChange language page on English EnglishChange language page on Español EspañolChange language page on Français FrançaisChange language page on Italiano ItalianoChange language page on Türkiye Türkiye Česky Change website to USA USA Change language page on 中文 中文

Wzorcowanie pipet tłokowychWzorcowanie automatycznych pipet tłokowych w zakresie akredytacji obejmuje:
  • pipety o stałej i zmiennej objętości w zakresie od 1 µl do 10 000 µl.
Wzorcowanie przeprowadzane jest metodą grawimetryczną, zgodnie z wymaganiami normy ISO 8655-6. Dodatkowo na świadectwie wzorcowania mogą zostać umieszczone wyniki obliczeń błędów określonych w normie ISO 8655:
  • błąd systematyczny es - wyznaczony w jednostkach [µl] oraz [%];
  • błąd przypadkowy - wyznaczony jako odchylenie standardowe Sp w jednostkach [µl] oraz CV wyrażone w [%].
Wzorcowanie pipet tłokowych obejmuje wyznaczenie błędu wskazania pipety dla badanej objętości wraz z niepewnością rozszerzoną oraz wydanie świadectwa wzorcowania. Spójność pomiarowa jest odniesiona do wzorca jednostki miary masy poprzez zastosowanie wag elektronicznych (mikroanalitycznych), posiadających ważne świadectwo wzorcowania, wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące. Wagi spełniają wymagania metrologiczne określone dla metody grawimetrycznej w normie ISO 8655-6.

Więcej informacji »

Radwag Wagi Elektroniczne

ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 48 386 60 00
e-mail: radom@radwag.pl
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag LinkedIn Radwag
© 2020 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Watch more
RADWAG videos


movie
Radwag WEBINARS