Selected language Polski Polski
Change language
Change language page on Deutsch DeutschChange language page on English EnglishChange language page on Español EspañolChange language page on Français FrançaisChange language page on Italiano ItalianoChange language page on Türkiye Türkiye ČeskyChange website to USA USAChange language page on 中文 中文

Aktualności

2016-12-02

Seminarium i nowa pracownia w Centrum Metrologii RADWAG

W dniu 8 listopada 2016r. w Centrum Metrologii RADWAG odbyło się Seminarium pt. „Automatyzacja procesu wzorcowania wzorców masy i odważników w aspekcie poprawy dokładności pomiaru oraz zmniejszenia kosztów wzorcowania”, które dedykowane było użytkownikom komparatorów masy. 
 
W pierwszej części spotkania, w malowniczej scenerii Restauracji i Hotelu „Dworek Saski” w Radomiu, uczestnicy mieli możliwość wysłuchać między innymi referatu wygłoszonego przez Pana Martina Häfnera z firmy HÄFNER z Niemiec – uznanego na całym świecie producenta wzorców masy, w którym podzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z automatyzacją procesów wzorcowania w swoim laboratorium. W kolejnym referacie Pan Wojciech Wiśniewski z Głównego Urzędu Miar przedstawił informację o stanie obecnym oraz przyszłości naszego narodowego wzorca kilograma. W ostatnim referacie części seminaryjnej uczestnicy zapoznali się z możliwościami RADWAG w zakresie pomiarów masy w laboratorium wzorcującym.
 
W drugiej części uczestnicy wzięli udział w warsztatach w Laboratorium Centrum Metrologii RADWAG. W zajęciach grupowych wszyscy mieli możliwość zapoznać się z komparatorami automatycznymi zainstalowanymi i działającymi w laboratorium. Nasi pracownicy odpowiadali na liczne pytania uczestników jak również sami wysłuchali wielu cennych rad i uwag.
 
Uczestnicy Seminarium mieli również możliwość obserwować pracę na uruchomionym w tym samym dniu nowym stanowisku pomiarowym przeznaczonym do wzorcowania ciężkich wzorców masy oraz platform ważących wysokich rozdzielczości.
 
Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy na kolejne Seminaria w Centrum Metrologii RADWAG.

 

Radwag Wagi Elektroniczne

ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 48 386 60 00
e-mail: radom@radwag.pl
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag LinkedIn Radwag
© 2019 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Watch more
RADWAG videos


movie
Radwag WEBINARS