Selected language Polski Polski
Change language
Change language page on Deutsch DeutschChange language page on English EnglishChange language page on Español EspañolChange language page on Français FrançaisChange language page on Italiano ItalianoChange language page on Türkiye Türkiye ČeskyChange website to USA USAChange language page on 中文 中文

Aktualności

2016-12-05

RADWAG i Uniwersytet Warszawski

W dniu 29 listopada 2016r. w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się Seminarium zorganizowane wspólnie przez Centrum i RADWAG pt. „Pomiary masy w laboratorium chemicznym”.
 
Seminarium poprzedziło podpisanie Umowy o współpracy pomiędzy Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, a firmą RADWAG, której jeden z punktów obejmował uruchomienie przez RADWAG nowoczesnych, w pełni wyposażonych stanowisk do pomiaru masy w laboratorium, zlokalizowanych w nowopowstałym, wspólnym „Pokoju metrologicznym”. Symbolicznego otwarcia „Pokoju metrologicznego” dokonali J.M. Rektor UW Prof. Marcin Pałys, Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW Prof. Ewa Bulska, Dziekan Wydziału Chemii UW dr hab. Andrzej Kudelski oraz Dyrektor RADWAG dr inż. Witold Lewandowski.
 
Wśród zaproszonych gości na uroczystości otwarcia obecni byli miedzy innymi Prezes Głównego Urzędu Miar dr Włodzimierz Lewandowski, Zastępca Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji Tadeusz Matras oraz Prezes Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB Andrzej Brzyski.
 
W części wykładowej uczestnicy Seminarium wysłuchali ciekawych wykładów. Pierwszy wykład pt. „Rozwój i rola chemii uniwersyteckiej: historia, osiągniecia i kierunki rozwoju” wygłosił prof. Pawłeł Kulesza z Uniwersytetu Warszawskiego. W kolejnym wykładzie Dyrektor RADWAG przedstawił historię i plany rozwoju firmy RADWAG. Dr Paweł Fotowicz z Głównego Urzędu Miar pochylił się nad problemem „Wyznaczania niepewności pomiaru masy odważki na wadze analitycznej” natomiast w ostatnim wykładzie Dyrektor Centrum Metrologii RADWAG Andrzej Hantz starał się odpowiedzieć na pytanie „Czy istnieje potrzeba wzorcowania i sprawdzania wag w laboratorium?.
Na zakończenie uczestnicy mieli możliwość zwiedzić otwarty właśnie „Pokój metrologiczny”. W trakcie demonstracji stanowisk pracownicy RADWAG udzielali dodatkowych konsultacji związanych  z problemami wynikającymi z eksploatacji i nadzoru wag elektronicznych.  
 
Bardzo dziękujemy wszystkim za udział. Mamy również nadzieję, że wspólna inicjatywa powstania „Pokoju metrologicznego” pozwoli na realizację planów badawczych i edukacyjnych Centrum oraz RADWAG. 


 

Radwag Wagi Elektroniczne

ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 48 386 60 00
e-mail: radom@radwag.pl
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag LinkedIn Radwag
© 2019 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Watch more
RADWAG videos


movie
Radwag WEBINARS