ProduktyNowościPromocjeFilmyKatalogi

Grawitacyjne dozowanie cieczy

Jedną z podstawowych funkcji w oprogramowaniu nowoczesnych terminali wagowych jest dozowanie - kontrola napełniania opakowania produktem. Indykator za pomocą wejść/wyjść cyfrowych steruje otwarciem zaworu umożliwiając przepływ cieczy do momentu osiągnięcia zadeklarowanej wartości masy netto. W celu osiągnięcia lepszej powtarzalności wyników stosuje się automatyczne poprawki – uśredniony wynik kilku procesów porównywany jest z wartością zadaną a obliczona odchyłka niwelowana jest poprzez wyprzedzenie/opóźnienie zamknięcia zaworu w kolejnych cyklach. Problem pojawia się kiedy zmianie ulega ciśnienie cieczy w instalacji na skutek zmieniającego się poziomu produktu w zbiorniku. W takiej sytuacji obliczone poprawki nie działają, a dozowanie staje się niedokładne. 
 
Inżynierowie firmy RADWAG Wagi Elektroniczne poradzili sobie z tym zagadnieniem wprowadzając nowatorską metodę dozowania grawitacyjnego cieczy. Polega ona na kontroli nie masy, ale przepływu. Wstępnie dozowane jest 90% zadeklarowanej masy netto produktu a na podstawie znajomości czasu trwania tego procesu obliczany jest chwilowy przepływ. Znając jego wartość terminal wagowy oblicza czas otwarcia zaworu potrzebny do uzupełnienia produktu do zadeklarowanej wartości. Dzięki temu zmiana ciśnienia cieczy nie ma wpływu na dokładność uzyskiwanych wyników. Funkcję można znaleźć w oprogramowaniu nowoczesnych terminali wagowych PUE HY10. 
 

Nazwa produktu

Opis

Radwag Wagi Elektroniczne

ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 48 386 60 00
e-mail: radom@radwag.pl
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag
© 2019 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

See our movies
RADWAG

Radwag WEBINARS