Sympozjum Metrologiczne 2024
Otwarte Sympozjum Metrologiczne 2024
19 KWIETNIA 2024, RADOM
Organizatorzy Otwarte Sympozjum Metrologiczne Otwarte Sympozjum Metrologiczne Patronat honorowy Otwarte Sympozjum Metrologiczne Otwarte Sympozjum Metrologiczne Patronat medialny Otwarte Sympozjum Metrologiczne
Otwarte Sympozjum Metrologiczne 2024: Cyfryzacja i Automatyzacja w Metrologii Masy
Zapraszamy do wzięcia udziału w trzeciej edycji Sympozjum, skupiającego się na procesach cyfryzacji i automatyzacji w metrologii masy. Jest to znakomita platforma do dyskusji o aktualnych trendach, przyszłości branży oraz prezentacji nowych rozwiązań technologicznych.

Wydarzenie to jest adresowane do osób zainteresowanych metrologią naukową i procesami pomiaru masy, w tym specjalistów z zakresu nauki, przemysłu jak i studentów.

W ramach Sympozjum omówimy wpływ właściwości magnetycznych wzorców masy na błędy wzorcowania, a także oddziaływanie warunków środowiskowych na dokładność pomiaru. Zostaną również przedstawione korzyści płynące z automatyzacji procesów pomiarowych skupiając się głównie na poprawie powtarzalności i redukcji kosztów procesów pomiarowych. Poruszymy także tematykę przekazywania jednostki miary masy po jej redefinicji oraz znaczenie porównań międzylaboratoryjnych dla precyzji wag elektronicznych.

Szczegółowe omówienie poruszanych zagadnień dostępne są w zakładce "Program"

Sympozjum ma charakter otwarty, co oznacza, że udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Automatyzacja procesów pomiarów masy w laboratorium i przemyśle

Podczas warsztatowej części Sympozjum uczestnicy będą mieli okazję bliżej zapoznać się z produktami bazującymi na własnej myśli technicznej firmy RADWAG i wykorzystującymi autorski, nowoczesny, przetwornik masy. W tym oferty automatycznych komparatorów masy, rozwiązań opartych o robotykę a także urządzeń do kalibracji pipet tłokowych oraz stanowisk roboczych związanych z szeroko pojętymi pomiarami masy i objętości.

Szczegółowo omówimy obszary zastosowania naszych produktów w różnych obszarach : od pracy w aplikacjach laboratoryjnych, przez komparację masy, badania środowiskowe, sączki, aż po zastosowania stricte przemysłowe. Szczególny nacisk położymy na automatyzację i robotyzację procesów badawczych i produkcyjnych, w tym wykorzystanie cobot'ów w szerokim spektrum zastosowań - od tradycyjnych pomiarów związanych z masą po badanie objętości przy użyciu pipet tłokowych.

Demonstracja tych technologii uwydatni ich korzystny wpływ nie tylko na zwiększenie precyzji ale i efektywności przeprowadzanych procesów pomiarowych.

Serdecznie zapraszamy!
REJESTRACJA