terminal wagowy
HY10

Terminal HY10 przeznaczony jest do budowy wielofunkcyjnych przemysłowych wag tensometrycznych oraz współpracy z platformami wysokiej rozdzielczości, modułami wagowymi
i pomiarowymi RADWAG.
zapytaj o produkt

Obudowa ze stali nierdzewnej IP68 / IP69

Wysoki stopień ochrony IP oraz zastosowana stal nierdzewna pozwalają na pracę terminala w trudnych warunkach przemysłowych. Spełniają również wysokie wymagania higieniczne stawiane w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Interfejsy terminala wyprowadzone są w postaci hermetycznych złączach przemysłowych.

OBUDOWA

Wysoka klasa szczelności obudowy oraz zastosowanie stali nierdzewnej pozwalają na pracę terminala w trudnych warunkach przemysłowych (wysoka wilgotność, zapylenie). Spełnia również wysokie wymagania higieniczne, stosowane w przemyśle spożywczym
i farmaceutycznym.
zobacz więcej

WYŚWIETLACZ

Kolorowy wyświetlacz 10.1”
o rozdzielczości 1024x600 pikseli
z pojemnościowym panelem dotykowym.
zobacz więcej

Zdalna konfiguracja terminala

Edycja i zmiana parametrów HY10 jest możliwa nie tylko z poziomu terminala ale również zdalnie przy użyciu oprogramowania komputerowego „Edytor parametrów”. W programie tym po zdefiniowaniu połączenia z wagą uzyskujemy dostęp do ustawień terminala i możemy dokonać ich zmiany oraz zapisać je do pliku. Konfigurację tę możemy kopiować na inne terminale uzyskując tym samym jednakowe ustawienia dla wszystkich terminali w linii produkcyjnej. W Edytorze parametrów dostępną mamy również opcję zdalnego pulpitu ,która pozwala na konfigurację wyświetlając na żywo menu terminala. Program ma także opcję połączenia z terminalem poza lokalną siecią w zakładzie. Umożliwia to zdalną, szybką pomoc w konfiguracji terminala klientom na całym świecie.


ZDALNA KONFIGURACJA

Możliwość zdalnego konfigurowania terminala HY10
z wykorzystaniem programu komputerowego Edytor Parametrów.
zobacz więcej

Kreator wyglądu i logiki działania terminala

Wygląd ekranu HY10 można konfigurować z poziomu terminala oraz ułożyć własny projekt używając oprogramowania komputerowego Edytor ekranów. Program ten przeznaczony jest dla aplikacji Ważenie,Liczenie sztuk,Odchyłki i umożliwia stworzenie własnego,dowolnego projektu wyglądu ekranu terminala. Ekran taki może zawierać tylko te informacje, które potrzeba wyeksponować,określone przez nas przyciski i okna informacyjne. Pozwala także na wyświetlanie własnych grafik i przypisanie ich do przycisków. Personalizację w zakresie przebiegu procesu wagowego umożliwiają nam Procesy Identyfikacji. Funkcja ta pozwala na stworzenie własnego algorytmu działania wagi i dostosowania go do własnych wymogów i potrzeb. Dzięki procesom identyfikacji możemy wymusić na operatorach wag przeprowadzanie procesu wagowego według ściśle określonej przez nas procedury. Kreowanie procesu identyfikacji może odbywać się z poziomu terminala lub oprogramowania komputerowego(E2R,Edytor baz danych). Polega ono na dodawaniu krok po kroku kolejnych czynności do wykonania w trakcie przebiegu procesu np. Krok 1-Zalogowanie operatora, 2-Wybranie asortymentu,3-Wpisanie numeru partii,4-Wykonanie serii ważeń,5-Tarowanie 6-Wybór kolejnego asortymentu, 7-Wpisanie numeru partii, 8- Wykonanie serii ważeń 9-Komunikat o zakończeniu procesu. Proces ten możemy przypisać do towaru oraz operatora. Oznacza to że wybranie danego towaru lub operatora rozpocznie realizacje procesu identyfikacji. Możliwe jest również wybranie procesu identyfikacji przy użyciu przycisku ekranowego lub przycisku zewnętrznego.

KREATOR WYGLĄDU

Własny projekt wyglądu i funkcjonalności ekranu dotykowego terminala.

zobacz więcej

Etykietowanie

Aplikacja „Etykietowanie” umożliwia oznaczanie produktów etykietami wagowymi. Pozwala to na ich późniejsza szybką i pewną identyfikacje. Projektowanie etykiet odbywa się w programie komputerowym Edytor Etykiet, gdzie deklarujemy wygląd i informacje, które chcemy zawrzeć na etykiecie np.: data, nr partii, masa, grafika, kod Ean-13 z masą i kodem towaru. Następnie wzorzec etykiety przy pomocy pamięci USB lub oprogramowania komputerowego wgrywamy do terminala wagowego.

Funkcja etykietowanie umożliwia:
- Stworzenie bazy etykiet w terminalu
- Przypisanie indywidualnej etykiety dla danego towaru lub wspólnej dla wszystkich
- Drukowanie etykiet zbiorczych (paleta) i zbiorczych ze zbiorczych (kontener) z sumą wagową oraz ilościową
- Automatyczne wyzwalanie drukowania etykiet zbiorczych

ETYKIETOWANIE

Możliwość tworzenia i realizacji etykietowania dla każdego procesu realizowanego przez terminal.
zobacz więcej

Interfejsy komunikacyjne

Interfejsy komunikacyjny standardowe:

-Dwa porty RS232 na gniazdach hermetycznych M12 umożliwiają współprace ze skanerami,drukarkami,czytnikami RFID,komputerem,wyświetlaczem dodatkowym, modułami wagowymi Radwag i sterownikami PLC(Modbus RTU,Protokoły Radwag)
-Dwa porty USB gniazdo hermetyczne M12,oraz gniazdo USB A do podłączenia skanerów,drukarek, pamięci przenośnej USB
-Ethernet gniazdo hermetyczne RJ45 do współpracy z systemami komputerowymi, sterownikami PLC(Modbus RTU,Protokoły Radwag)
-Cztery Wejścia gniazdo hermetyczne M12 do podłączenia przycisków zewnętrznych Enter,Tara oraz sygnałów sterujących ze sterowników PLC lub urządzeń przemysłowych
-Cztery Wyjścia gniazdo hermetyczne M12 do podłączenia sygnalizatorów optyczno-akustycznych(możliwość zasilenia z terminala Imax=200mA), sterowania urządzeniami wykonawczymi(Dozowanie), współpracy z PLC

Interfejsy komunikacyjne opcjonalne:

-Wewnętrzny moduł 12We/Wy wyprowadzanych na przewodzie umożliwia zwiększenie ilości wejść i wyjść cyfrowych PUE HY10 do 16(4 standardowe+12 dodatkowych) wykorzystywany w aplikacjach dozowania i doważania wieloskładnikowego
-Zewnętrzne moduły 12We/Wy montowane na szynę Din rozbudowa maksymalnie do 64We/Wy wykorzystywany w aplikacjach dozowania i doważania wieloskładnikowego
-Moduł Wi-Fi do komunikacji z systemami komputerowymi i urządzeniami mobilnymi
-Moduł Analogowy wyprowadzany na przewodzie udostępnia sygnały 0-10V,4-20mA,0-20mA,0-24mA do komunikacji ze sterownikami przemysłowymi z wejściem analogowym
-Moduł Profibus Dp dwa gniazda hermetyczne M12 IN oraz OUT do komunikacji ze sterownikami PLC i urządzeniami posiadającymi magistralę Profibus
-Moduł CAN dwa gniazda hermetyczne M12 IN oraz OUT do komunikacji ze sterownikami PLC i urządzeniami posiadającymi magistralę CAN Open
-Moduł RS485 wyprowadzany na przewodzie do komunikacji ze sterownikami PLC, układami automatyki(Modbus RTU,Protokoły Radwag),wyświetlaczami dodatkowymi
-Dodatkowy trzeci port RS232 gniazdo hermetyczne M12 do współpracy z zewnętrznymi modułami wagowymi,platformami HRP,drukarkami,skanerami,czytnikami RFID,komputerem


INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE

Standardowo: RS232, USB, Ethernet, IN / OUT
Opcjonalnie: PROFIBUS, dodatkowe IN / OUT, RS232

zobacz więcej

Obsługa wielu platform wagowych

Terminal w wersji standardowej obsługuje jedną platformę tensometryczną oraz posiada możliwość rozbudowy o moduł dodatkowy obsługujący drugą platformę. Możliwe jest również podłączenie kolejnych czterech platform przy użyciu interfejsów RS i Ethernet. Mogą to być przemysłowe platformy wysokiej rozdzielczości HRP, wagi laboratoryjne PS ,AS oraz moduły wagowe MW-01 i MW-04. Maksymalnie terminal obsługuje 6 platform wagowych.

OBSŁUGA WIELU PLATFORM

Standardowo: obsługa 1 platformy tensometrycznej
Opcja: obsługa do 5 dodatkowych platform (1 moduł wewnętrzny oraz 4 moduły zewnętrzne)

zobacz więcej

Ważenie

Mod pracy ważenie jest trybem pracy wagi, umożliwiającym wykonywanie ważeń wraz zapisem do bazy danych. Poza wynikiem pomiaru możliwe jest również zapisanie informacji dodatkowych jak data pomiaru, nazwy towaru, operatora, kontrahenta, wartość tary, numery serii, partii, zmienne dodatkowe, progi wagowe, nazwy magazynów źródłowego i docelowego. Ponadto mod pracy Ważenie posiada szereg dodatkowych funkcji usprawniających proces wagowy.
Są to:

 • Baza danych dla procesów ważenia: towary, operatorzy, kontrahenci i inne
 • Baza ważeń z pamięcią Alibi
 • Możliwość graficznego przedstawienia bazy danych w oknie głównym (ikony towarów)
 • Tryb zapisu pomiaru np. Ręczny, Automatyczny, Półautomatyczny i inne
 • Odważanie (ważenia na „-”)
 • Kontrola wyniku pozwalająca na zapisanie tylko tych pomiarów których tolerancja znajduje się w progach Min/Max
 • Tryb tarowania np. Ręczny, Automatyczny
 • Statystyki: liczba pomiarów, średni wynik i masa sumaryczna
 • Ważenie różnicowe czyli analizowanie zmiany masy próbki po kolejnych procesach
 • Zatrzask maksymalnego wyniku ważenia
 • Potwierdzenie dokonania pomiaru
 • Użycia skanera do wyboru rekordów z bazy danych bądź numeru serii, partii
 • Możliwość użycia wejść / wyjść dla usprawnienia procesu ważenia: przyciski zewnętrzne Print, Tara, sygnalizacja progów doważania kolumną świetlną
 • Procesy Identyfikacji czyli możliwość kreowania we własny sposób przebiegu procesu wagowego*
 • Drukowanie etykiet, etykiet zbiorczych(z określonej partii towaru) oraz zbiorczych ze zbiorczych*
 • Uproszczona procedura raportowania przy użyciu Wydruku standardowego w menu lokalne
 • Funkcje matematyczne pozwalające na operacje arytmetyczne na wyniku pomiaru oraz innych danych liczbowych wraz z możliwością ich wyświetlenia i wydrukowania
 • Własny projekt ekranu procesu przy użyciu Edytora ekranów

Liczenie sztuk

Liczenie sztuk to mod pozwalający na liczenie elementów o jednakowej masie na podstawie masy referencyjnej jednego detalu. Masę referencyjną wprowadzamy poprzez:

 • zważenie zadeklarowanej ilości elementów
 • wpisanie ręcznie masy elementu
 • wybranie towaru z bazy danych, który miał uprzednio wyznaczona i przypisana masę referencyjnej

Funkcjami pomocnymi w modzie Liczenia są również:

 • Mechanizm Automatycznej korekty masy wzorca
 • Baza danych dla procesów liczenia: towary, operatorzy, kontrahenci i inne
 • Baza ważeń z pamięcią Alibi
 • Możliwość graficznego przedstawienia bazy danych w oknie głównym (ikony towarów)
 • Tryb zapisu pomiaru np. Ręczny, Automatyczny, Półautomatyczny i inne
 • Odważanie (ważenia na „-”)
 • Kontrola wyniku pozwalająca na zapisanie tylko tych pomiarów których tolerancja znajduje się w progach Min/Max
 • Tryb tarowania np. Ręczny, Automatyczny
 • Statystyki: liczba pomiarów, średni wynik i masa sumaryczna
 • Potwierdzenie dokonania pomiaru
 • Użycia skanera do wyboru rekordów z bazy danych bądź numeru serii, partii
 • Możliwość użycia wejść / wyjść dla usprawnienia procesu liczenia: przyciski zewnętrzne Print, Tara, sygnalizacja progów ilościowych kolumną świetlną
 • Procesy Identyfikacji czyli możliwość kreowania we własny sposób przebiegu procesu liczenia
 • Drukowanie etykiet, etykiet zbiorczych(z określonej partii towaru) oraz zbiorczych ze zbiorczych
 • Uproszczona procedura raportowania przy użyciu Wydruku standardowego w menu lokalne
 • Funkcje matematyczne pozwalające na operacje arytmetyczne na wyniku pomiaru oraz innych danych liczbowych wraz z możliwością ich wyświetlenia i wydrukowania
 • Własny projekt ekranu procesu przy użyciu Edytora ekranów

Odchyłki procentowe

Odchyłki to mod pracy pozwalający na procentową kontrolę odchyłek masy badanych elementów względem masy przyjętego wzorca. Masę wzorca wprowadzamy poprzez:
 • zważenie elementu wzorcowego
 • wpisanie ręcznie masy elementu wzorcowego
 • wybranie towaru z bazy danych, który miał uprzednio przypisana masę wzorcową
Funkcje i opcje modu pracy Odchyłki:
 • Baza danych: towary, operatorzy, kontrahenci i inne
 • Baza ważeń z pamięcią Alibi
 • Możliwość graficznego przedstawienia bazy danych w oknie głównym (ikony towarów)
 • Tryb zapisu pomiaru np. Ręczny, Automatyczny, Półautomatyczny i inne
 • Odważanie (ważenia na „-”)
 • Kontrola wyniku pozwalająca na zapisanie tylko tych pomiarów których tolerancja znajduje się w progach Min/Max
 • Tryb tarowania np. Ręczny, Automatyczny
 • Statystyki: liczba pomiarów, średni wynik i masa sumaryczna
 • Potwierdzenie dokonania pomiaru
 • Użycia skanera do wyboru rekordów z bazy danych bądź numeru serii, partii
 • Możliwość użycia wejść / wyjść dla usprawnienia procesu kontroli odchyłek: przyciski zewnętrzne Print, Tara, sygnalizacja progów kolumną świetlną
 • Procesy Identyfikacji czyli możliwość kreowania we własny sposób przebiegu procesu kontroli odchyłek
 • Drukowanie etykiet, etykiet zbiorczych(z określonej partii towaru) oraz zbiorczych ze zbiorczych
 • Uproszczona procedura raportowania przy użyciu Wydruku standardowego w menu lokalne
 • Funkcje matematyczne pozwalające na operacje arytmetyczne na wyniku pomiaru oraz innych danych liczbowych wraz z możliwością ich wyświetlenia i wydrukowania
 • Własny projekt ekranu procesu przy użyciu Edytora ekranów

Dozowanie

Dozowanie to mod pracy pozwalający na realizacje procesów automatycznego (przy użyciu wyjść cyfrowych) i ręcznego dozowania towarów. Mod ten pozwala na budowę prostych stanowisk dozowania jak i integrację z liniami produkcyjnymi oraz pracę w pełni automatycznych aplikacjach. Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi odbywa się przy użyciu interfejsów komunikacyjnych oraz wejść i wyjść cyfrowych.

Główne cechy i funkcje modu Dozowanie:
 • Baza danych: operatorzy, procesy dozowania
 • Baza ważeń z pamięcią Alibi oraz raporty z wykonanych procesów dozowania
 • Intuicyjne budowanie procesu dozowania krok po kroku przy użyciu czternastu dostępnych funkcji takich jak: Dozuj ręcznie, Dozuj automatycznie, Taruj, Ustaw wyjście i innych
 • Możliwość dozowania dwu progowego zgrubnie i dokładnie
 • Sterowanie procesem przy pomocy terminala, wejść cyfrowych oraz poprzez Mobus i Profibus
 • Dozowanie na „-”
 • Funkcja Mnożnik pozwalająca na zmianę masy finalnej procesu dozowania
 • Możliwość przypisania indywidualnych wyjść dozujących dla danego towaru lub wspólnych dla wszystkich
 • Możliwość ustawienia dowolnej ilości cykli do realizacji lub ustawienia procesu w pętlę
 • Poprawki dozowania możliwe do wpisania ręcznie lub wyliczane w sposób automatyczny na podstawie ostatnich pomiarów np. przy dozowaniu grawitacyjnym
 • Dozowanie na kilku platformach jednocześnie oraz możliwość wzajemnego uzależnienia procesów na poszczególnych platformach przy użyciu funkcji Flagi
 • Użycia skanera do wyboru rekordów z bazy danych
 • Drukowanie raportów z wykonanych procesów dozowania oraz możliwość kreowania własnego raportu


Ważenie zwierząt

Recepturowanie to mod pracy pozwalający na realizacje procesów ręcznego naważania towarów. Mod ten ułatwia procesy wagowego sporządzania mieszanin składników poprzez zastosowane w nim mechanizmy i funkcje.

Są to:
 • Bargraf sygnalizujący ilość naważonego materiału
 • Kontrolowanie naważonych składników poprzez wpisanie kodu składnika lub użycie skanera
 • Ważenie składników w porcjach
 • Przeliczanie ilości pozostałych składników przy przeważeniu jednego
 • Możliwość automatycznego tarowania
 • Funkcja Mnożnik pozwalająca na zmianę masy finalnej receptury
 • Możliwość ustawienia dowolnej ilości cykli do realizacji
 • Szarże czyli podział receptury na dowolną ilość części
 • Baza danych: operatorzy, procesy recepturowania
 • Baza ważeń z pamięcią Alibi oraz raporty z wykonanych procesów dozowania
 • Proste definiowanie składu receptury
 • Sterowanie procesem przy pomocy terminala, wejść cyfrowych oraz poprzez Mobus i Profibus
 • Tryb odważania czyli recepturowanie na minus na „-”
 • Definiowanie progów tolerancji dla danego składnika procentowo lub w jednostkach masy
 • Możliwość realizacji receptury na kilku platformach jednocześnie procesów na poszczególnych platformach przy użyciu funkcji Flagi
 • Użycia skanera do wyboru rekordów z bazy danych
 • Drukowanie raportów z wykonanych procesów dozowania oraz możliwość kreowania własnego raportu


Wyznaczanie gęstości

Gęstość to mod pracy służący do wyznaczanie gęstości ciał stałych, cieczy i substancji o dużej lepkości. Gęstość wyznaczana jest na podstawie prawa Archimedesa mówiącego, że każde ciało zanurzone w cieczy traci na ciężarze tyle, ile waży wyparta przez nie ciecz. Mod pozwala również na wykorzystanie piknometru do oznaczania gęstości cieczy.

Funkcje i opcje modu Gęstość:
 • Wybór cieczy wzorcowej woda, etanol lub innej dla której zadeklarujemy gęstość
 • Deklarowanie temperatury cieczy wzorcowej
 • Wybór jednostki wynikowej do przedstawienia w raporcie
 • Wpisywanie numeru próbki
 • Określanie objętości piknometru, nurnika oraz masy piknometru
 • Tryb zapisu pomiaru np. Ręczny, Automatyczny, Półautomatyczny i inne
 • Kontrola wyniku pozwalająca na zapisanie tylko tych pomiarów których tolerancja znajduje się w progach Min/Max
 • Tryb tarowania np. Ręczny, Automatyczny
 • Statystyki czyli informacje o: liczbie pomiarów, średnim wyniku i masie sumarycznej
 • Szczegółowy raport z przeprowadzonych pomiarów gęstości
Recepturowanie

Recepturowanie to mod pracy pozwalający na realizacje procesów ręcznego naważania towarów. Mod ten ułatwia procesy wagowego sporządzania mieszanin składników poprzez zastosowane w nim mechanizmy i funkcje.

Są to:
 • Bargraf sygnalizujący ilość naważonego materiału
 • Kontrolowanie naważonych składników poprzez wpisanie kodu składnika lub użycie skanera
 • Ważenie składników w porcjach
 • Przeliczanie ilości pozostałych składników przy przeważeniu jednego
 • Możliwość automatycznego tarowania
 • Funkcja Mnożnik pozwalająca na zmianę masy finalnej receptury
 • Możliwość ustawienia dowolnej ilości cykli do realizacji
 • Szarże czyli podział receptury na dowolną ilość części
 • Baza danych: operatorzy, procesy recepturowania
 • Baza ważeń z pamięcią Alibi oraz raporty z wykonanych procesów dozowania
 • Proste definiowanie składu receptury
 • Sterowanie procesem przy pomocy terminala, wejść cyfrowych oraz poprzez Mobus i Profibus
 • Tryb odważania czyli recepturowanie na minus na „-”
 • Definiowanie progów tolerancji dla danego składnika procentowo lub w jednostkach masy
 • Możliwość realizacji receptury na kilku platformach jednocześnie procesów na poszczególnych platformach przy użyciu funkcji Flagi
 • Użycia skanera do wyboru rekordów z bazy danych
 • Drukowanie raportów z wykonanych procesów dozowania oraz możliwość kreowania własnego raportu


Kontrola towarów paczkowanych

Kontrola Towarów Paczkowanych to mod pozwalający na zgodną z ustawą kontrole wagową towarów paczkowanych oraz zawężenie wartości błędów kontroli według kryteriów wewnętrznych.

Funkcje i opcje modu KTP:
 • Dostępne różne metody kontroli:
  • Ze średnią tarą
  • Puste pełne
  • Pełne puste
 • Kontrola w gramach lub mililitrach po zadeklarowaniu gęstości produktu
 • Możliwość prowadzenia dwóch kontroli jednocześnie
 • Baza danych dla procesów kontroli: towary, operatorzy
 • Baza ważeń z pamięcią Alibi
 • Praca jednostanowiskowa lub sieciowa z komputerem zarządzającym
 • Tryb zapisu pomiaru np. Ręczny, Automatyczny, Półautomatyczny i inne
 • Deklarowanie numeru partii, liczność partii i próbki
 • Kontrola zapisu(wyeliminowanie złych pomiarów) oraz informacja o zapisanym pomiarze
 • Możliwość cyklicznego wyznaczania średniej tary ,edytowalny interwał wyznaczania oraz ilość opakowań do wyznaczenia
 • Harmonogramy kontroli
 • Przypominanie komunikatem oraz wyjściami cyfrowymi o konieczności wykonania kontroli oraz wykonania pomiaru
 • Bieżące informacje o stanie kontroli wykres, średnia, ilość błędów T oraz 2T dopuszczalna i popełniona, status kontroli i inne
 • Definiowalne kryteria wewnętrzne +T,-T i inne
 • Raporty z wykonanych kontroli

SQC

SQC (Statystyczna Kontrola Jakości) to mod pozwalający na wagową kontrolę towarów. Kontrola ta odbywa się według indywidualnie definiowalnych kryteriów co umożliwia określenie błędów przeważeń, niedoważeń, średniej pomiarów, a dzięki tym informacjom zoptymalizowanie procesu produkcyjnego w zakładzie.

Funkcje i opcje modu SQC:
 • Baza danych dla procesów kontroli: towary, operatorzy
 • Baza ważeń z pamięcią Alibi
 • Możliwość prowadzenia dwóch kontroli jednocześnie
 • Praca jednostanowiskowa lub sieciowa z komputerem zarządzającym
 • Tryb zapisu pomiaru np. Ręczny, Automatyczny, Półautomatyczny i inne
 • Deklarowanie numeru partii, liczność partii, próbki oraz zmiennych dodatkowych
 • Kontrola zapisu(wyeliminowanie złych pomiarów) oraz informacja o zapisanym pomiarze
 • Harmonogramy kontroli
 • Przypominanie komunikatem oraz wyjściami cyfrowymi o konieczności wykonania kontroli oraz wykonania pomiaru
 • Definiowanie wartości błędów -T,+T,-T2,+T2 oraz ich maksymalnej liczby
 • Bieżące informacje o stanie kontroli wykres, średnia, ilość błędów T oraz 2T dopuszczalna i popełniona, status kontroli i inne
 • Raporty z wykonanych kontroli


Transakcje

Transakcje to mod pracy pozwalający na grupowanie ważeń w oznaczony zbiór oraz realizację Zleceń wystawionych z poziomu komputera zarządzającego. Zastosowanie tego modu pozwala na większe uporządkowanie zbioru ważeń względem modu Ważenia oraz w przypadku pracy z systemem E2R na kontrolę stanów magazynowych.

Funkcje i opcje modu Transakcje:
 • Baza danych dla procesów ważenia: towary, operatorzy, kontrahenci, magazyny i inne
 • Baza ważeń z pamięcią Alibi oraz Raporty z transakcji
 • Wybór rodzaju transakcji:
  • Przyjęcie
  • Przesunięcie
  • Wydanie
 • Transakcja współdzielona (realizacja na kilku wagach)
 • Kontrola stanów magazynowych przy pracy z systemem E2R
 • Realizacja zleceń wystawionych z programu E2R przy pracy sieciowej
 • Tryb zapisu pomiaru np. Ręczny, Automatyczny, Półautomatyczny i inne
 • Odważanie (ważenia na „-”)
 • Kontrola wyniku pozwalająca na zapisanie tylko tych pomiarów których tolerancja znajduje się w progach Min/Max
 • Tryb tarowania np. Ręczny, Automatyczny
 • Statystyki: liczba pomiarów, średni wynik i masa sumaryczna
 • Drukowanie etykiet, etykiet zbiorczych(z określonej partii towaru) oraz zbiorczych ze zbiorczych
 • Użycia skanera do wyboru rekordów z bazy danych bądź numeru serii, partii
 • Możliwość użycia wejść / wyjść dla usprawnienia procesu ważenia: przyciski zewnętrzne Print, Tara, sygnalizacja progów doważania kolumną świetlną


Ważenie samochodów

Waga samochodowa to mod pracy służący do rejestracji ważeń samochodów transportowych oraz obliczania masy ładunku na podstawie ważeń przy wjeździe i wyjeździe.

Funkcje i opcje modu waga samochodowa:
 • Baza danych dla procesów ważenia: towary, operatorzy, samochody
 • Baza ważeń z pamięcią Alibi
 • Wybór samochodu z bazy danych lub poprzez wpisanie w klawiatury
 • Wybór rodzaju ważenia:
  • Wjazdowe
  • Wyjazdowe
  • Kontrolne
 • Automatyczne rozpoznawanie rodzaju transakcji załadunek/rozładunek
 • Drukowanie raportów z przeprowadzonych transakcji i ważeń kontrolnych


Etykietowanie

Etykietowanie to aplikacja, która umożliwia oznaczanie produktów etykietami wagowymi co pozwala na ich późniejsza szybką i pewną identyfikacje. Projektowanie etykiet odbywa się w programie komputerowym Edytor Etykiet gdzie deklarujemy wygląd i informacje ,które chcemy zawrzeć na etykiecie np.: data, nr partii, masa, grafika, kod Ean-13 z masą i kodem towaru. Następnie wzorzec etykiety przy pomocy pamięci USB lub oprogramowania komputerowego wgrywamy do terminala wagowego.

Funkcja etykietowanie umożliwia:
- Stworzenie bazy etykiet w terminalu
- Przypisanie indywidualnej etykiety dla danego towaru lub wspólnej dla wszystkich
- Drukowanie etykiet zbiorczych (paleta) i zbiorczych ze zbiorczych (kontener) z sumą wagową oraz ilościową
- Automatyczne wyzwalanie drukowania etykiet zbiorczych

Ważenie różnicowe

Ważenie różnicowe to funkcja aplikacji Ważenie pozwalająca na analizę zmiany masy próbki w czasie procesu technologicznego. Realizowane jest to przez wyznaczenie masy początkowej próbki(ważenie 1), następnie próbka jest poddawana określonym procesom technologicznym. Po ich zakończeniu, próbka jest ponownie ważona(ważenie 2). Po końcowym ważeniu waga wyznacza różnicę między tymi dwoma wartościami mas (ważenia 1 i ważenia 2) i zakańcza całą procedurę Raportem z ważenia różnicowego.

FUNKCJE


Ważenie

Liczenie sztuk

Odchyłki procentowe

Dozowanie

Ważenie zwierząt

Wyznaczanie gęstości

Recepturowanie

Kontrola towarów paczkowanych

SQC

Transakcje

Ważenie pojazdów

Etykietowanie

Ważenie różnicowe

APLIKACJE

Bazy danych oraz pamięć ALIBI


Baza TOWARY
W bazie przechowywane są wpisy towarów używanych w procesach wagowych. Wprowadzając towar do bazy oprócz jego nazwy możemy mu również przypisać między innymi kod identyfikujący, progi wagowe, tarę, etykietę. Wybranie towaru do konkretnego procesu spowoduje że w rekordzie ważenia obok masy, daty i innych informacji znajdzie się również nazwa ważonego towaru.

Baza OPERATORZY
W bazie przechowywane są dane dotyczące użytkowników wagi. Wraz z nazwami użytkowników określone są tam hasła dostępu i poziomy uprawnień. Informacja o użytkowniku dokonującym pomiarów jest zapisywana w rekordzie ważenia.

Baza KONTRAHENCI
Zawiera informacje o kontrahentach: nazwa, dane adresowe, NIP itp. Informacja o wybranym kontrahencie zapisywana jest w rekordzie ważenia.

Baza PROCESY DOZOWAŃ
W bazie przechowywane są procesy dozowań. W czasie układania procesu określamy jego nazwę, składniki wchodzące w jego skład oraz wartości tych składników jakie mają zostać zadozowane. Do dyspozycji mamy także szereg funkcji wspomagających, jak timery, warunki masy i inne.

Baza RECEPTURY
Zawiera receptury wraz z ich nazwami, składnikami, wartościami składników do naważenia oraz ich progami tolerancji. W bazie tej możemy również określić, czy i w jaki sposób receptura jest podzielona na szarże.

Baza SAMOCHODY
Zawiera wpisy z nazwami samochodów używanych do przeprowadzania transakcji wagowych w funkcji Waga Samochodowa. Oprócz nazw samochodu możemy określić jego kod identyfikacyjny, tarę, numer karty RFID.

Baza PROCESY IDENTYFIKACJI
W bazie przechowywane są procesy identyfikacji, czyli stworzone przez użytkowników algorytmy pracy przy ważeniu towarów. W trakcie tworzenia rekordu w bazie, definiujemy nazwę procesu oraz dodajemy kolejne kroki jego przebiegu, które będą realizowane po uruchomieniu danego procesu. Utworzony tu proces możemy powiązać z użytkownikiem, towarem lub wybierać z listy.

Baza OPAKOWANIA
W bazie zdefiniowane są nazwy opakowań wraz z ich tarą. Wybranie opakowania przed rozpoczęciem ważenia, spowoduje ustawienie przypisanej do niego tary i zapisanie informacji o wybranym opakowaniu w rekordzie ważenia.

Baza MAGAZYNY
W bazie przechowywane są utworzone przez użytkownika nazwy magazynów. Przed przystąpieniem do ważenia istnieje możliwość zdefiniowania magazynu źródłowego i docelowego dla danego towaru. Informacja ta zostanie zapisana w rekordzie ważenia.

Baza ETYKIETY
W bazie przechowywane są wzory etykiet zaimportowane z programu do tworzenia etykiet. Etykietę z bazy możemy przypisać do towaru lub kontrahenta.

Baza ZMIENNE UNIWERSALNE
Jest to baza zmiennych których nazwę możemy dowolnie zdefiniować np: Numer Ewidencyjny i przypisywać tym zmiennym konkretne wartości tak jak numer serii czy partii. Trzy spośród tych zmiennych są zapisywane wraz z rekordem ważenia.

Baza ZMIENNE DODATKOWE
Jest to baza gdzie przechowywane są zmienne, którym przypisywać można dowolne nazwy aby stworzyć dodatkową informację zapisywaną wraz z rekordem ważenia.

Baza GRAFIKI
W bazie przechowywane są grafiki które przyporządkować możemy do konkretnego towaru. Pozwala to na wizualne przedstawienie symbolu towaru i ułatwienie jego wyboru z bazy danych.

PAMIĘĆ ALIBI
Zastosowana w terminalu pamięć Alibi pozwala na bezpieczne przechowywanie rekordów ważeń bez możliwości nieuprawnionej ingerencji. Na podstawie przechowywanych ważeń można generować raporty wagowe oraz raporty z przeprowadzonych procesów kontroli czy recepturowania. Pojedynczy pomiar pozostaje w pamięci ALIBI do ustawionej granicznej liczby dni przechowywania licząc od daty jego wykonania.

Oprogramowanie i wymiana danych

Oprogramowanie aplikacyjne HY10 pozwala na zastosowanie terminala w większości typowych rozwiązań przemysłowych, zarówno w systemach ewidencjonowania ważeń, etykietowania, systemach kontroli wagowej, dozowania czy recepturowania. Ponadto oprogramowanie terminala zostało stworzone tak, aby jego pełna funkcjonalność była dostępna zarówno w przypadku pracy samodzielnej jak również pracy w sieci.

Wymiana danych z terminalem HY10 może obywać się na kilka sposobów. W przypadku pracy samodzielnej, bez podłączenia do komputera zarządzającego, możemy przy pomocy pamięci Flash (poprzez port USB) Importować lub Eksportować Bazy danych oraz konfigurację terminala. Pozwala to np. na przeniesienie bazy asortymentów stworzonej na jednej wadze na inne stanowiska wagowe.
Dostęp do konfiguracji terminala i jego zasobów może odbywać się również zdalnie poprzez komputer. W tym celu należy połączyć terminal do sieci Ethernet lub Wi-Fi i skorzystać z oprogramowania przeznaczonego dla tego terminala.

 • Edytor baz danych pozwala na uzupełnianie bazy danych terminala i zaczytywanie z niego ważeń. Obsługuje on połączenie z jedną wagą w danej chwili.
 • Edytor parametrów pozwala na podgląd i zmianę parametrów terminala on-line oraz kopiowanie ustawień między wagami.
 • E2R to kompleksowy program do obsługi wielu stanowisk wagowych oparty na bazie danych SQL. Pozwala on aktualizować bazy danych we wszystkich podłączonych terminalach, na bieżąco zbiera z nich pomiary wagowe oraz posiada rozbudowane funkcje raportowania i statystyk z pomiarów. Posiada w swojej strukturze Edytor Parametrów i Etykiet.
 • Wymiany danych z terminalem HY10 możliwa jest również poprzez Tekstowy protokół do synchronizacji baz danych. Pozwala on poprzez odpowiednie polecenia dokonać wpisów do bazy oraz pobrać z niej ważenia.
  Dla urządzeń pracujących na bazie systemu Android, dostępna jest aplikacja Radwag Connect, która po połączeniu z terminalem ewidencjonuje wysłane przez HY10 pomiary i przedstawia podstawowe statystyki.

Integracja z automatyką przemysłową

HY10 doskonale integruje się z przemysłowymi systemami automatyki. W terminalu dostępnych jest szereg rozwiązań i interfejsów:

 • Profibus- udostępniający dane takie jak: wartość masy, tary, status platformy, zerowanie, tarowanie, start i stop procesu i inne;
 • Modbus RTU (Tcp, RS)- dane tożsame jak w interfejsie Profibus;
 • Protokół znakowy Radwag- zawiera podstawowe dane: wartość masy, tary, zerowanie, tarowanie i inne;
 • Wejścia cyfrowe- umożliwiają operacje: zerowanie, tarowanie, zapis masy, start i stop procesu;
 • Wyjścia cyfrowe- sygnalizują progi doważania, stany procesu, sterujące zaworami i pompami dozującymi.

Raporty wagowe

Raporty w menu wagi to zbiór informacji o wykonanych ważeniach i przeprowadzonych procesach. W menu tym można przeglądać pojedyncze ważenia, przy pomocy filtrów wyszukać interesujące nas ważenia oraz wydrukować je. Zastosowanie pamięci Alibi pozwala na ochronę przechowywanych danych.
Raporty z wykonanych procesów są zestawieniem najważniejszych informacji z ich przebiegu. Zawierają datę, nazwę operatora wykonującego, nazwę towaru, pomiary masy w danym procesie oraz jego status. Raport ten możemy wydrukować w postaci paragonu jak również dostosować jego skład do własnych potrzeb. Dodatkowo w ustawieniach lokalnych Ważenia, Liczenia sztuk i Odchyłek mamy dostępną zakładkę - Wydruk standardowy, umożliwiającą uproszczone drukowanie raportów z bieżąco przeprowadzanych pomiarów.

Statystyki

Statystyki w HY10 to przedstawienie danych liczbowych, pozyskanych z analizy pomiarów wagowych, dotyczących:

 • ilości oraz średniej masy pomiarów,
 • sumy wagowej,
 • odchylenia standardowego,
 • pomiaru minimalnego i maksymalnego.

Dane te możemy przedstawić graficznie w postaci wykresu.

Poziomy dostępu do terminala

Terminal HY10 posiada kilka rodzajów zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem. Jest to nadanie operatorom haseł dostępu i aktywacja na terminalu konieczności logowania. Każdy z operatorów ma ponadto indywidualnie definiowane uprawnienia: operator, operator zaawansowany, administrator. Poszczególne funkcje i mody pracy mają również dostęp definiowany dla operatorów o odpowiednich uprawnieniach.Bazy danych
oraz pamięć ALIBI


Oprogramowanie
i wymiana danych


Integracja z automatyką przemysłową


Raporty wagowe


Statystyki


Poziomy dostępu
do terminala

DANE TECHNICZNE

Dane ogólne
Obudowa
stal nierdzewna
Stopień ochrony
IP68/IP69
Wyświetlacz
10,1″ kolorowy dotykowy 1024x600
Klawiatura
panel dotykowy
Zasilanie
100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz
Zasilanie opcjonalne
zewnętrzne 12 ÷ 24 V DC
Temperatura pracy
-10 ÷ +40 °C
Wilgotność względna powietrza
10÷85% RH bez kondensacji
Dane metrologiczne
Klasa dokładności OIML
II lub III
Max. ilość działek legalizacyjnych
6000
Standardowa ilość obsługiwanych platform
1
Max. ilość obsługiwanych platform
6 (2 x wewnętrzny moduł wagowy + 4 x zewnętrzne moduły wagowe)
Max. sygnał wejściowy
19,5 mV
Max. napięcie na 1 działkę legalizacyjną
3,25 µV
Min. napięcie na 1 działkę legalizacyjną
0,4 µV
Min. impedancja przetw. tensometrycznych
50 Ω
Max. impedancja przetw. tensometrycznych
1200 Ω
Napięcie zasilania na przetw.tensometrycznym
5V DC
Połączenie czujników tensometrycznych
4 lub 6 przewodów + ekran
Dane sprzętowe
Procesor
NVIDIA Cortex A9 Dual Core 1 GHz
Pamięć
RAM 256MB DDR2, 8GB - karta micro SD
System operacyjny
Microsoft Windows Embedded Compact 7
Komunikacja
Interfejs standardowy RS 232
2 x gniazdo hermetyczne
Interfejs standardowy USB
1 x gniazdo hermetyczne M12, 1 x gniazdo hermetyczne USB A
Interfejs standardowy Ethernet
10/100 Mb, 1 x gniazdo hermetyczne RJ45
Interfejs standardowy IN/OUT
4 x IN - gniazdo, 4 x OUT - gniazdo
Interfejs komunikacyjny MODBUS
TAK
Opcje dodatkowe
Moduł Wejść
12 x IN/12 x OUT wewn.
Moduł wejść analogowych
Pętla prądowa 4-20mA, 0-20mA; pętla napięciowa 0-10V
Moduł PROFIBUS
1 x gniazdo M12 5P kodowanie B
Interfejs RS 232
1 x gniazdo hermetyczne
Interfejs RS 485
1 x dławica
Interfejs Wi-Fi
2,4GHz
Wielozakresowość
TAK

GALERIA

 

DOKUMENTY

Publikacje i materiały dydaktyczne
HY10 - Zaawansowany terminal wagowy
1.26 MB
Terminale wagowe i wagi przemysłowe
0.6 MB
Dokumentacja programistyczna
0.18 MB
Dokumentacja techniczna
Instrukcja obsługi Terminal HY10
4.09 MB
Karta produktu
0.47 MB

OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie bezpłatne
Plik GSD Profibus
1.29 KB

AKCESORIA

Przewody
Platformy HRP
malowane proszkowo
Platformy HRP.H
nierdzewne
Drukarki
igłowe
Drukarki
etykiet
Skanery
kodów kreskowych
Czytnik kart
transponderowych
Oferta

Usługi

Wsparcie

Informacje

® 2016 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.


radwag-blip radwag-blip
radwag-blip radwag-blip