Dodaj do porównania : Waga wielofunkcyjna WPW 150/H3/K

Selected language Polski Polski
Change language
Change language page on Deutsch DeutschChange language page on English EnglishChange language page on Español EspañolChange language page on Français FrançaisChange language page on Italiano ItalianoChange language page on Türkiye Türkiye Česky Change website to USA USA Change language page on 中文 中文

Waga wielofunkcyjna WPW 150/H3/K

Waga wielofunkcyjna WPW 150/H3/K w Wagi przemysłowe
Zdjęcie poglądowe

Kod produktu: WP-107-0055
Zapytaj o produkt
KUP TERAZ

Opis

Obciążenie maksymalne [Max]: 150kg
Dokładność odczytu [d]: 50g

Waga

wielofunkcyjna WPW/H jest produkowana w wersji standardowej ogólnego przeznaczenia oraz wersjach rozszerzonych jako:
 • Waga

  licząca oznaczona WPW/L xx/H
 • Waga etykietująca oznaczona WPW/E xx/H
 • Waga dozująca oznaczona WPW/D xx/H
 • Waga recepturująca oznaczona WPW/R xx/H
Wszystkie

wagi

występują w tych samych typoszeregach, natomiast różnice występują w zakresie realizowanej funkcjonalności, przy czym wersje rozszerzone zawierają w sobie funkcjonalność wersji standardowej.

Opisy funkcjonalności dla poszczególnych wersji wagi:
 
Wersja standardowa WPW/H:
 
Waga wielofunkcyjna WPW/H składa się z miernika PUE C41H z podświetlanym wyświetlaczem LCD i jednoczujnikowej nierdzewnej platformy wagowej. Waga wielofunkcyjna WPW/H występuje w zakresie obciążeń maksymalnych od 3 kg do 300 kg przy dokładności odczytu od 1g do 100g z zastosowaniem platform od H1 (150×200mm) do H6 (800×800mm). 

Waga wielofunkcyjna WPW/H jest wykonywana w dwóch wariantach:
 • waga

  wielofunkcyjna jednozakresowa (np: WPW 6 H2/K),
 • waga

  wielofunkcyjna dwuzakresowa (np: WPW 3/6 H2/K).
Długość przewodu pomiędzy platformą a miernikiem w wykonaniu K (na kablu) wynosi:
- dla platform H1 długość kabla 1m,
- dla platform H2 - H6 długość kabla 2,5 m.
 
Waga dwuzakresowa może być wykonana za dodatkową opłatą.
 
Zastosowany

miernik

wagowy może współpracować z programem komputerowym EDYTOR WPW" oraz "EDYTOR ETYKIET". Komunikacja programu komputerowego z miernikiem PUE C41H może odbywać się poprzez interfejsy: RS 232, RS 485 (z prędkością od 2400 do 115200 bit/s) lub ETHERNET.

Funkcje wagi:
 • współpraca z jedną platformą wagową
 • inne jednostki

  ważenia

  [kg, lb, oz, ct, N, g]
 • definiowalne poziomy dostępu
 • bieżąca aktualizacja danych statystycznych
 • możliwość zapisu 60 000 rekordów z ważeń
 • możliwość filtrowania wyników ważeń oraz raportów z ważeń
 • dowolna konfiguracja trybów działania diod
 • możliwość tworzenia dowolnego tekstu dla potrzeb wydruku
 • zaimplementowane wzory wydruków z ważeń oraz raportów
 • baza tar
 • tara ręczna lub automatyczna
 • automatyczne wyłączanie wagi
Waga może współpracować z:
 • programem EDYTOR WPW;
 • drukarkami paragonów i etykiet;
 • programem EDYTOR ETYKIET;
 • zewnętrznymi przyciskami PRINT-TARA-ZERO;
 • pulpitem sterowniczym: 3wejścia/ 3wyjścia;
 • skanerem kodów kreskowych;
 • czytnikiem kart transponderowych;
 • dodatkowymi modułami (jako wyposażeniem opcjonalnym) PUE C41H:
               - modułami analogowymi serii AN,
               - modułem dodatkowych przekaźników,
               - modułem dodatkowych WE/WY,
               - modułem RS485,
               - modułem ETHERNET.

Wersja licząca WPW/L/H:
 
Z wykorzystaniem tej

wagi

można budować system liczący przeznaczony do liczenia detali o jednakowych masach, który w połączeniu z drukarkami etykiet umożliwia wydruk etykiet w celu oznaczania towarów ważonych. Dzięki rozszerzeniu urządzenia o dodatkowy moduł wagowy (opcja) istnieje możliwość współpracy wagi z dodatkową platformą wagową. Pozwala to na wyznaczanie masy pojedynczego detalu na wadze głównej o największej dokładności ważenia.
 
Wersja etykietująca WPW/E/H:
 
Z wykorzystaniem tej wagi można budować system etykietujący służący do drukowania etykiet w celu oznaczania towarów ważonych np. w procesie pakowania. 
Program wagowy zaimplementowany w mierniku pozwala na generowanie:
- etykiet standardowych do oklejania pojedynczych towarów,
- etykiet zbiorczych do oklejania pojemników zbiorczych
- etykiet zbiorczych ze zbiorczych na kontenery zawierające pojemniki zbiorcze.
Dedykowane drukarki etykiet Citizen zwiększają funkcjonalność wagi i stanowią wyposażenie dodatkowe.

Funkcjonalność oprogramowania w wadze etykietującej:
 • wyzwalanie druku etykiety zbiorczej (oraz zbiorczej ze zbiorczych) na trzy sposoby: ręcznie, stanem liczników etykiet, zadaną wartością masy asortymentu;
 • funkcja wagi kontrolnej (kontrola wyniku

  ważenia

  +/-);
 • identyfikacja towarów przy wykorzystaniu kodu EAN-13 oraz EAN-128;
 • dostępność baz danych: operatorów, asortymentów, surowców, kontrahentów, ważeń, zmiennych uniwersalnych, tar.

Wersja dozująca WPW/D/H:
 
Waga dozująca jest standardowo wyposażona w oprogramowanie

wagowe

DOZOWNIK/ RECEPTURY, który związany jest z zewnętrznym systemem automatyki, zawierającym urządzenia sterujące i wykonawcze. Urządzenie to umożliwia automatyczne, półautomatyczne lub ręczne dozowanie materiałów sypkich i cieczy. Oprogramowanie umożliwia ponadto układanie (sporządzanie) mieszanin ze składników zebranych w recepturę (wyjścia dozujące). Składniki mają przypisane masy nominalne, które są odmierzane przez wagę w czasie procesu dozowania.

Możliwości funkcjonalne oprogramowania DOZOWNIK:
 • korzystanie z jednego z trzech trybów dozowania: pracy ręcznej, automatycznej lub dozowania na "-",
 • możliwość ustawienia zwłoki czasowej pomiędzy przełączaniem progów doważania,
 • deklaracja zwłoki czasowej zakończenia procesu
 • możliwość dostosowania działania WYJŚĆ (ustawienie jednego z trzech trybów działania) do działania urządzeń dozujących posiadanych przez użytkownika,
 • możliwość wstrzymania i / lub przerwania w dowolnym momencie przebiegu procesu dozowania,
 • możliwość współpracy z zewnętrznymi przyciskami TARA, ZERO, PRINT, START, STOP, WSTRZYMANIE, ZEZWOLENIE ZSYPU, ZEZWOLENIE STARTU oraz dowolna konfiguracja numerów wejść przypisanych do danego przycisku,
 • możliwość dowolnej konfiguracji numerów wyjść dla następujących funkcji: MIN, OK, MAX, STABILNY, PRÓG 1, PRÓG 2, ZSYP,
 • możliwość wydruku raportu z ważeń- raport może być filtrowany wg.: daty początkowej, daty końcowej, kodu operatora, kodu asortymentu, typu ważenia, numeru platformy wagowej, numeru serii,
 • dostępność baz danych: operatorów, asortymentów, ważeń, zmiennych uniwersalnych, tar.

Wersja recepturująca WPW/R/H:
 
Waga recepturująca jest standardowo wyposażona w oprogramowanie

wagowe

DOZOWNIK/ RECEPTURY, który związany jest z zewnętrznym systemem automatyki, zawierającym urządzenia sterujące i wykonawcze. Urządzenie to umożliwia automatyczne, półautomatyczne lub ręczne dozowanie materiałów sypkich i cieczy. Oprogramowanie umożliwia ponadto układanie (sporządzanie) mieszanin ze składników zebranych w recepturę (wyjścia dozujące). Składniki mają przypisane masy nominalne, które są odmierzane przez wagę w czasie procesu dozowania.

Możliwości funkcjonalne oprogramowania DOZOWNIK/ RECEPTURY:
 • możliwość przeskalowania mas wchodzących w skład receptury (mnożnik masy receptury);
 • możliwość ustawienia trybu tarowania mas poszczególnych składników podczas procesu dozowania / recepturowania;
 • możliwość ustawienia sposobu zatwierdzenia masy składnika po naważeniu (ręczne lub automatyczne);
 • możliwość deklaracji liczby cykli procesu dla danej receptury;
 • możliwość wstrzymania i/lub przerwania w dowolnym momencie przebiegu procesu dozowania/recepturowania;
 • możliwość współpracy z zewnętrznymi przyciskami TARA, ZERO, PRINT, START, STOP, WSTRZYMANIE, ZEZWOLENIE ZSYPU oraz dowolna konfiguracja numerów wejść przypisanych do danego przycisku;
 • możliwość dowolnej konfiguracji numerów wyjść dla następujących funkcji: MIN, OK., MAX, STABILNY, ZSYP P1, ZSYP P2, PRACA;
 • możliwość wydruku raportów z procesu dozowania / recepturowania;
 • dostępność baz danych: operatorów, asortymentów, ważeń, zmiennych uniwersalnych, tar.
Program wagowy posiada standardowy wzór wydruku raportu z receptur, w którego skład wchodzą następujące dane:  data i czas raportu, nazwa operatora, nazwa receptury, kod receptury, masa receptury, status receptury, nazwa asortymentu, kod asortymentu, masa asortymentu, nastawa asortymentu, odchyłka asortymentu.

Funkcje

Dozowanie

Dozowanie

Proces ważenia w którym określono masę referencyjną oraz tolerancję z jaką ma być ona wyznaczona. Proces odbywa się w jednostkach masy (mg, g), natomiast tolerancja dozowania wyrażona jest w [%] i jest liczona względem wartości referencyjnej. Jest to tym samym dopuszczalna odchyłka jaka jest akceptowalna w tym procesie. Takie rozwiązanie stosuje się podczas ważenia proszków, płynów oraz materiałów sypkich. Działanie funkcji często wspomagane jest wskaźnikiem obciążenia tzw. bargrafem.
W aplikacjach przemysłowych możliwe jest zastosowanie układów sterujących tym procesem.
Etykietowanie

Etykietowanie

Oznaczanie wyrobów poprzez odpowiednie znaki lub symbole umożliwia ich szybką i pewną identyfikację. Waga zazwyczaj przekazuje do drukarki etykiet (urządzenie zewnętrzne) informacje o masie produktu lub jego ilości. Ta wartość jest następnie drukowana wraz z innymi informacjami takimi jak kody kreskowe, grafika, skład, dane adresowe itp. W skali laboratoryjnej etykietowanie odbywa się w trybie półautomatycznym, w skali przemysłowej odbywa się to w cyklu automatycznym (tzw. wagi dynamiczne).
Kontrola plus/minus

Kontrola plus/minus

Kontrola masy próbki w zadanych progach - dolnego oraz górnego . Przyjmuje się, że masa jest poprawna, gdy zawiera się pomiędzy wartościami progowymi. Program wagi umożliwia graficzną wizualizację wyniku ważenia w postaci tzw. bargrafu.
Odchyłki procentowe

Odchyłki procentowe

Funkcja odchyłek procentowych służy do porównywania ważonych obiektów z masą wzorca. Masa wzorca można być wartością numeryczną (np. z bazy danych), może być również wyznaczona poprzez ważenie. Każdy ważony element jest porównywany z masą wzorca, która przyjęta jest jako masa idealna czyli 100%. Dla elementów o masie mniejszej niż masa wzorca uzyskujemy wyniki poniżej 100%, dla elementów cięższych wyniki przekraczają 100% nawet znacznie.
Sumowanie ważeń

Sumowanie ważeń

Funkcja realizuje proces dodawania kolejnych mas do wcześniej już zważonych. Poprzez to można określić skład masowy mieszaniny, która może się składać z dowolnej ilości składników o różnych konsystencjach. Ograniczeniem dla takiego procesu jest wartość obciążenia maksymalnego wagi.
Liczenie sztuk

Liczenie sztuk

Funkcja wykorzystująca pomiar masy do określania liczności ważonych elementów. Wymaga informacji o masie pojedynczego detalu. Masa detalu może być wyznaczona poprzez ważenie w czasie on-line lub pobrana z bazy danych. Zliczanie elementów odbywa się według algorytmu: masa wszystkich detali / masę pojedynczego detalu = ilość. Działanie tej funkcji jest czasami wspierane mechanizmem AKD (Automatyczna Korekta Dokładności). Dzięki temu masa jednostkowa detalu jest aktualizowana podczas zliczania.
W pewnym stopniu AKD eliminuje błąd jaki może wynikać z różnych mas jaki posiadają pozornie wyglądające tak samo elementy. W rozwiązaniach przemysłowych liczenie detali może być łączone z funkcją doważania lub dozowania.
Celem takiego rozwiązania jest wizualizacja (najczęściej świetlna, dostępna tylko w wagach serii 4Y) takiej ilości detali, która ma być osiągnięta. Zastosowanie mają również układy wagowe wykorzystujące kilka platform o różnych obciążeniach Max i różnych dokładnościach.
Wewnętrzny akumulator

Wewnętrzny akumulator

Akumulator wewnętrzny typu SLA (ang. Sealed lead acid type) 6 V pozwala na pracę urządzenia bez podłączenia do zasilania (czas pracy do 9 godzin). Urządzenie wyposażone w akumulator i podłączone do zasilania sieciowego automatycznie kontroluje stan i ładuje akumulator o czym informuje piktogram znajdujący się w górnej części wyświetlacza.
Zatrzask maksymalnego wskazania

Zatrzask maksymalnego wskazania

Funkcja rejestrująca największe chwilowe wskazanie jakie występuje w procesie ważenia. W skali makro jest stosowana np. w wagach medycznych do ,,zamrożenia” wyniku ważenia pacjenta. W skali mikro może być stosowana w różnych procesach i aplikacjach.
Receptury

Receptury

Funkcja wspomagająca proces sporządzania mieszanin w skład których wchodzą różne składniki. Zazwyczaj wykorzystuje bazę składników jaką posiada waga. Ideą tej funkcji jest kontrolowane naważenie każdego składnika z określona tolerancją. Funkcja posiada szereg własnych wewnętrznych ustawień.
W zaawansowanych technologicznie wagach jest wspierana poprzez wskaźniki i barografy.
Statystyki

Statystyki

Zadaniem funkcji statystyki jest rejestrowanie wykonanych pomiarów oraz ich analiza. W wyniku tego otrzymujemy takie informacje dotyczące serii pomiarów jak wartość Max, Min, odchylenie standardowe, wartość średnia, rozstęp, wariancja itp.
Doważanie

Doważanie

Funkcja doważania służy od sprawdzania tego czy masa ważonej próbki mieści się w określonej tolerancji. Wymaga więc zdefiniowania tzw. progów doważania. Pierwszy z nich jest progiem dolnym zwanym [LO], drugi progiem górnym zwanym [HI]. Progi te wyrażone są w jednostkach masy [g], [kg]. Sygnalizacja aktualnego stanu ważonej próbki odbywa się poprzez elementy graficzne wyświetlacza wagi (aplikacje laboratoryjne).
W rozwiązaniach przemysłowych zastosowanie mają zewnętrzne urządzenia sygnalizacyjne (świetlne lub akustyczne). Jest to tzw. szybka wizualna kontrola +/- stosowana podczas segregacji, kontroli lub pakowania wyrobów, których masa jest określona z pewną tolerancją np. 12860 g ± 5 g
Ważenie zwierząt

Ważenie zwierząt

Proces określania masy obiektu, który zachowuje się w sposób dynamiczny tzn. może się przemieszczać w sposób niekontrolowany w obrębie szalki. W związku z tym określenie masy wymaga znacznie dłuższego czasu niż podczas tradycyjnego ważenia. Czas w jakim kontrolowana jest masa ważonego obiektu jest definiowany przez użytkownika. Można tym samy optymalizować działanie funkcji zależnie od aktywności ważonego obiektu.

Dane techniczne

Obciążenie maksymalne [Max]

150

 kg

Obciążenie minimalne [Min]

1

 kg

Dokładność odczytu [d]

50

 g

Zakres tary

-150

 kg

Adiustacja

zewnętrzna

 

Klasa dokładności OIML

III

 

Wyświetlacz

LCD (z podświetleniem)

 

Stopień ochrony

IP 68 konstrukcja, IP 68 (1h max)/69 miernik

 

Interfejs

RS232, RS485

 

Zasilanie

100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz + akumulator

 

Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym

9 godzin (średni czas)

 

Temperatura pracy

-10 ÷ +40

 °C

Wilgotność względna powietrza

10% ÷ 85% RH bez kondensacji

 

Wymiar szalki

410×410

 mm

Wymiary opakowania

670×510×330

 mm

Masa netto

15,7

 kg

Masa brutto

17,5

 kg

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna
Publikacje i materiały dydaktyczne
Instrukcja obsługi
(7.05 MB)
Save See the publication
Instrukcja obsługi
(4.94 MB)
Save See the publication
Instrukcja obsługi
(5.01 MB)
Save See the publication
Instrukcja obsługi
(7.54 MB)
Save See the publication
Karta produktu
(1.20 MB)
Save See the publication
Deklaracja zgodności
(0.05 MB)
Save See the publication
Wyposażenie pomiarowe w przemyśle
(0.14 MB)
Save See the publication

Do pobrania

Oprogramowanie

Edytor WPW (1.03 MB)

Akcesoria

Wzorce masy klasy F1 - cylindryczne bez jamy adiustatycyjnej, zestawy
Stoły antywibracyjne z granitowym blatem
Nakładki z przenośnikami rolkowymi
E2R System
Edytor Etykiet R02
Edytor WPW
R.Barcode
R-LAB
RAD KEY
RADWAG Connect
RADWAG Development Studio
Sterownik LabVIEW
Drukarki paragonowe
Drukarki etykiet
Przewody RS 232 (waga – drukarka EPSON)
Przewody WE/WY
Przewody sieciowe (waga – Ethernet)
Przewody RS 232, RS 485
Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)
Konwerter RS232 - USB
Przyciski sterujące
Skanery kodów kreskowych

Akcesoria

Nazwa produktu

Opis

Skaner kodów kreskowych DS2208

DS2208 to nowa generacja serii LS2208, będąca odpowiedzią na powszechnie pojawiające się w kasach i punktach sprzedaży potrzebę odczytu kodów z wyświetlaczy tel ...

Skaner kodów kreskowych LS2208

LS2208 jest skanerem ręcznym, przeznaczonym do współpracy z PUE C/41H, PUE 5, PUE 7.1, HY10, PUE C32, wagami serii 3Y, 4Y, R2, X2.    LS2208 to wysokiej jako ...

Skaner kodów kreskowych PD9330

Czytniki laserowe serii PowerScan™ 9300 powiększają rodzinę produktów firmowanych logo Datalogic. Urządzenie łączy ponadprzeciętną funkcjonalność serii PowerSca ...

Skaner kodów kreskowych PD9530

Datalogic PowerScan PD9530 to szybki i niezawodny skaner kodów kreskowych typu area imager. Skaner zapewnia wielokierunkowy odczyt kodów kreskowych, nawet z odl ...

Skaner kodów kreskowych PM9300

PowerScan™ PM9300 to bezprzewodowy odpowiednik skanera PD9300. Produkty dostępne są w trzech różnych wersjach: PM9300 – bezprzewodowy model, PM9300-D – model po ...

Skaner kodów kreskowych PM9500

PM 9500 to wytrzymały czytnik kodów kreskowych klasy przemysłowej. Jest wyposażony w doskonały system 'Datalogic STAR Cordless', który zapewnia doskonałą jakość ...

Skaner kodów kreskowych PM9300-D

PowerScan™ PM9300 to bezprzewodowy odpowiednik skanera PD9300. Produkty dostępne są w trzech różnych wersjach: PM9300 – bezprzewodowy model, PM9300-D – model po ...

Skaner kodów kreskowych PD9330-AR

Czytniki laserowe serii PowerScan™ 9300 powiększają rodzinę produktów firmowanych logo Datalogic. Urządzenie łączy ponadprzeciętną funkcjonalność serii PowerSca ...

Skaner kodów kreskowych PM9300-DK

PowerScan™ PM9300 to bezprzewodowy odpowiednik skanera PD9300. Produkty dostępne są w trzech różnych wersjach: PM9300 – bezprzewodowy model, PM9300-D – model po ...

Wyświetlacze

Radwag Wagi Elektroniczne

ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 48 386 60 00
e-mail: radom@radwag.pl
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag LinkedIn Radwag
© 2020 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Watch more
RADWAG videos


movie

Wybierz język

×
Change language AlbanianAlbanian
Change language DanishDanish
Change language NederlandseNederlandse
Change language EstonianEstonian
Change language FinnishFinnish
Change language HungarianHungarian
Change language IcelandicIcelandic
Change language KazakhKazakh
Change language LatvianLatvian
Change language LithuanianLithuanian
Change language MacedonianMacedonian
Change language NorwegianNorwegian
Change language PortuguesePortuguese
Change language RomanianRomanian
Change language RussianRussian
Change language SlovakSlovak
Change language SlovenianSlovenian
Change language SwedishSwedish
Change language UkrainianUkrainian
Change language SerbianSerbian
Change language MontenegrinMontenegrin
Change language page on Deutsch Deutsch
Change language page on English English
Change language page on Español Español
Change language page on Français Français
Change language page on Italiano Italiano
Change language page on Türkiye Türkiye
Česky
Change website to USA USA
Change language page on 中文 中文
Radwag WEBINARS