Dodaj do porównania : Miernik wagowy PUE C41H

Selected language Polski Polski
Change language
Change language page on Deutsch DeutschChange language page on English EnglishChange language page on Español EspañolChange language page on Français FrançaisChange language page on Italiano ItalianoChange language page on Türkiye Türkiye Česky Change website to USA USA Change language page on 中文 中文

Miernik wagowy PUE C41H

Miernik wagowy PUE C41H w Mierniki i terminale
Zdjęcie poglądowe

Kod produktu: WX-008-0004
Zapytaj o produkt
KUP TERAZ

Opis

Podstawowe funkcje miernika PUE C41H:
 • różne jednostki miary: [g], [kg], [N], [ct], [lb], [oz],
 • dozowanie automatyczne jedno- i dwuprogowe,
 • sporządzanie mieszanin wg założonych receptur,
 • tarowanie w całym zakresie pomiarowym,
 • tara automatyczna, pamięć tary, ręczne wpisywanie tary,
 • kontrola +/względem masy wzorca,
 • odchyłka procentowa względem masy wzorca,
 • uśrednianie wyniku ważenia, filtr cyfrowy,
 • kontrola napięcia zasilania bateryjnego,
 • regulacja natężenia podświetlenia przy pracy z akumulatorem,
 • czasowe wyłączenie wagi,
 • regulowana prędkość transmisji w zakresie 2400-115200bit/s,
 • ciągła transmisja danych dla RS 232,
 • praca ręczna lub automatyczna dla RS 232,
 • ważenie

  ładunków przy wyłączonym układzie "autozera",
 • pomiar siły nacisku na szalkę

  wagi

  (w Newtonach),
 • pomiar maksymalnej siły nacisku na szalkę,
 • kontrola masy startowej,
 • możliwość podłączenia dodatkowego wyświetlacza LCD,
 • sumowanie ważeń,
 • modułowa budowa miernika (możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły, montowane wewnątrz miernika):
  • AN 0-10V, AN 4-20mA, AN 0-20mA - moduły analogowe
  • PK 1 - moduł dodatkowych przekaźników
  • DP-1 - moduł dodatkowej platformy wagowej
  • WE 8, WE 4 - moduł Wejścia/Wyjścia
  • RS 1D - moduł RS 485
  • ET 1G, ET 1D - moduł Ethernet
Funkcjonalność oprogramowania:
 • Definiowanie poziomów dostępów dla poszczególnych użytkowników.
 • Wszystkie dane statystyczne są na bieżąco aktualizowane po wpisaniu kolejnego pomiaru do pamięci wagi, a użytkownik, w dowolnym modzie pracy, ma możliwość wydruku lub kasowania danych statystycznych z serii pomiarów.
 • Każdy wynik

  ważenia

  wysłany z

  wagi

  do drukarki lub komputera jest zapisywany w bazie ważeń. Program wagowy ma możliwość zapisania 60 000 rekordów i posiada standardowy wzór wydruku

  ważenia

  z bazy, w którego skład wchodzą następujące zmienne: masa netto ważenia, data, czas.
 • Możliwość wydruku raportów z ważeń, które mogą być filtrowane wg: daty początkowej, daty końcowej, kodu operatora, typu ważenia, nr platformy wagowej. Program wagowy ma cztery wzory raportów z ważeń.
 • Dowolna konfiguracja Wejść/Wyjść w wadze, w celu dostosowania modu pracy Dozowanie do potrzeb klienta.
 • Dozowanie w jednym z 3 trybów: praca ręczna, praca automatyczna, dozowanie na "-".
 • Dowolna konfiguracja trybów działania diod, umieszczonych nad wyświetlaczem wagi.
 • Możliwość utworzenia czterech wydruków niestandardowych, które mogą zawierać: teksty stałe, zmienne zależne od modu pracy i innych potrzeb użytkownika (masa, data, progi doważania).
 • Możliwość wprowadzenia do pamięci wagi (baza zmiennych uniwersalnych) 100 rekordów, składających się z dowolnego tekstu (liczby, litery, spacje), przeznaczonego do wydruku.
 • Możliwość wprowadzenia do pamięci wagi 100 wartości tar (dla każdej platformy wagowej).
 • Możliwość ręcznego wprowadzania tary lub włączenia trybu tary automatycznej.
 • Automatyczne wyłączanie wagi.
 • Możliwość ważenia w następujących jednostkach: [kg, lb, oz, ct, N, g].
Rozbudowane aplikacje:
 • system etykietujący,
 • system dozujący,
 • system recepturujący,
 • system liczący.


Wzory etykiet do pobrania >>

Funkcje

Dozowanie

Dozowanie

Proces ważenia w którym określono masę referencyjną oraz tolerancję z jaką ma być ona wyznaczona. Proces odbywa się w jednostkach masy (mg, g), natomiast tolerancja dozowania wyrażona jest w [%] i jest liczona względem wartości referencyjnej. Jest to tym samym dopuszczalna odchyłka jaka jest akceptowalna w tym procesie. Takie rozwiązanie stosuje się podczas ważenia proszków, płynów oraz materiałów sypkich. Działanie funkcji często wspomagane jest wskaźnikiem obciążenia tzw. bargrafem.
W aplikacjach przemysłowych możliwe jest zastosowanie układów sterujących tym procesem.
Etykietowanie

Etykietowanie

Oznaczanie wyrobów poprzez odpowiednie znaki lub symbole umożliwia ich szybką i pewną identyfikację. Waga zazwyczaj przekazuje do drukarki etykiet (urządzenie zewnętrzne) informacje o masie produktu lub jego ilości. Ta wartość jest następnie drukowana wraz z innymi informacjami takimi jak kody kreskowe, grafika, skład, dane adresowe itp. W skali laboratoryjnej etykietowanie odbywa się w trybie półautomatycznym, w skali przemysłowej odbywa się to w cyklu automatycznym (tzw. wagi dynamiczne).
Kontrola plus/minus

Kontrola plus/minus

Kontrola masy próbki w zadanych progach - dolnego oraz górnego . Przyjmuje się, że masa jest poprawna, gdy zawiera się pomiędzy wartościami progowymi. Program wagi umożliwia graficzną wizualizację wyniku ważenia w postaci tzw. bargrafu.
Odchyłki procentowe

Odchyłki procentowe

Funkcja odchyłek procentowych służy do porównywania ważonych obiektów z masą wzorca. Masa wzorca można być wartością numeryczną (np. z bazy danych), może być również wyznaczona poprzez ważenie. Każdy ważony element jest porównywany z masą wzorca, która przyjęta jest jako masa idealna czyli 100%. Dla elementów o masie mniejszej niż masa wzorca uzyskujemy wyniki poniżej 100%, dla elementów cięższych wyniki przekraczają 100% nawet znacznie.
Sumowanie ważeń

Sumowanie ważeń

Funkcja realizuje proces dodawania kolejnych mas do wcześniej już zważonych. Poprzez to można określić skład masowy mieszaniny, która może się składać z dowolnej ilości składników o różnych konsystencjach. Ograniczeniem dla takiego procesu jest wartość obciążenia maksymalnego wagi.
Liczenie sztuk

Liczenie sztuk

Funkcja wykorzystująca pomiar masy do określania liczności ważonych elementów. Wymaga informacji o masie pojedynczego detalu. Masa detalu może być wyznaczona poprzez ważenie w czasie on-line lub pobrana z bazy danych. Zliczanie elementów odbywa się według algorytmu: masa wszystkich detali / masę pojedynczego detalu = ilość. Działanie tej funkcji jest czasami wspierane mechanizmem AKD (Automatyczna Korekta Dokładności). Dzięki temu masa jednostkowa detalu jest aktualizowana podczas zliczania.
W pewnym stopniu AKD eliminuje błąd jaki może wynikać z różnych mas jaki posiadają pozornie wyglądające tak samo elementy. W rozwiązaniach przemysłowych liczenie detali może być łączone z funkcją doważania lub dozowania.
Celem takiego rozwiązania jest wizualizacja (najczęściej świetlna, dostępna tylko w wagach serii 4Y) takiej ilości detali, która ma być osiągnięta. Zastosowanie mają również układy wagowe wykorzystujące kilka platform o różnych obciążeniach Max i różnych dokładnościach.
Wewnętrzny akumulator

Wewnętrzny akumulator

Akumulator wewnętrzny typu SLA (ang. Sealed lead acid type) 6 V pozwala na pracę urządzenia bez podłączenia do zasilania (czas pracy do 9 godzin). Urządzenie wyposażone w akumulator i podłączone do zasilania sieciowego automatycznie kontroluje stan i ładuje akumulator o czym informuje piktogram znajdujący się w górnej części wyświetlacza.
Zatrzask maksymalnego wskazania

Zatrzask maksymalnego wskazania

Funkcja rejestrująca największe chwilowe wskazanie jakie występuje w procesie ważenia. W skali makro jest stosowana np. w wagach medycznych do ,,zamrożenia” wyniku ważenia pacjenta. W skali mikro może być stosowana w różnych procesach i aplikacjach.
Receptury

Receptury

Funkcja wspomagająca proces sporządzania mieszanin w skład których wchodzą różne składniki. Zazwyczaj wykorzystuje bazę składników jaką posiada waga. Ideą tej funkcji jest kontrolowane naważenie każdego składnika z określona tolerancją. Funkcja posiada szereg własnych wewnętrznych ustawień.
W zaawansowanych technologicznie wagach jest wspierana poprzez wskaźniki i barografy.
Statystyki

Statystyki

Zadaniem funkcji statystyki jest rejestrowanie wykonanych pomiarów oraz ich analiza. W wyniku tego otrzymujemy takie informacje dotyczące serii pomiarów jak wartość Max, Min, odchylenie standardowe, wartość średnia, rozstęp, wariancja itp.
Doważanie

Doważanie

Funkcja doważania służy od sprawdzania tego czy masa ważonej próbki mieści się w określonej tolerancji. Wymaga więc zdefiniowania tzw. progów doważania. Pierwszy z nich jest progiem dolnym zwanym [LO], drugi progiem górnym zwanym [HI]. Progi te wyrażone są w jednostkach masy [g], [kg]. Sygnalizacja aktualnego stanu ważonej próbki odbywa się poprzez elementy graficzne wyświetlacza wagi (aplikacje laboratoryjne).
W rozwiązaniach przemysłowych zastosowanie mają zewnętrzne urządzenia sygnalizacyjne (świetlne lub akustyczne). Jest to tzw. szybka wizualna kontrola +/- stosowana podczas segregacji, kontroli lub pakowania wyrobów, których masa jest określona z pewną tolerancją np. 12860 g ± 5 g
Ważenie zwierząt

Ważenie zwierząt

Proces określania masy obiektu, który zachowuje się w sposób dynamiczny tzn. może się przemieszczać w sposób niekontrolowany w obrębie szalki. W związku z tym określenie masy wymaga znacznie dłuższego czasu niż podczas tradycyjnego ważenia. Czas w jakim kontrolowana jest masa ważonego obiektu jest definiowany przez użytkownika. Można tym samy optymalizować działanie funkcji zależnie od aktywności ważonego obiektu.

Dane techniczne

Max. ilość działek legalizacyjnych

6000 e

 

Klasa dokładności OIML

III

 

Wyświetlacz

LCD (z podświetleniem)

 

Stopień ochrony

IP 68 (1h max)/69

 

Bazy danych

4 MB

 

Wejścia/wyjścia

3 wejścia optoizolowane, 3 wyjścia kontaktronowe

 

Interfejsy optoizolowane

RS232, RS485

 

Moduł Ethernet (opcja)

zgodny ze standardem 10/100Mbit/s

 

Moduł wejść/wyjść (opcja)

8 wyjść kontaktronowych, 8 wejść optoizolowanych

 

Moduł wyjść analogowych (opcja)

4-20mA, 0-20mA, 0-10V

 

Wejścia/wyjścia (opcja)

4 wejścia optoizolowane, 4 wyjścia kontaktronowe

 

Moduł przekaźników (opcja)

4 przekaźniki ze stykiem zwiernym

 

Moduł dodatkowej platformy wagowej (opcja)

parametry metrologiczne jak w platformie głównej

 

Zasilanie

100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz + akumulator

 

Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym

9 godzin (średni czas)

 

Max. ilość działek przetw. tensometrycznego

838 860 ×10

 

Max. przyrost sygnału

19 mV

 

Minimalne napięcie na 1 działkę legalizacyjną

1,0 µV

 

Max. napięcie na 1 działkę legalizacyjną

3,3 µV

 

Minimalna impedancja przetw. tensometrycznych

90 Ω

 

Max. impedancja przetw. tensometrycznych

1200 Ω

 

Napięcie zasilania na przetw. tensometrycznym

5V DC

 

Połączenie czujników tensometrycznych

4 lub 6 przewodów + ekran

 

Temperatura pracy

-10 ÷ +40

 °C

Wilgotność względna powietrza

10% ÷ 85% RH bez kondensacji

 

Klawiatura

membranowa

 

Obudowa

stal nierdzewna

 

Wymiary opakowania

320×220×210

 mm

Masa netto

3,7

 kg

Masa brutto

4

 kg

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna
Publikacje i materiały dydaktyczne
Instrukcja obsługi
(7.65 MB)
Save See the publication
Karta produktu
(0.94 MB)
Save See the publication
Deklaracja zgodności
(0.05 MB)
Save See the publication

Do pobrania

Oprogramowanie

Program komputerowy Edytor WPW (1.03 MB)

Pasuje do

Wzorce masy klasy F1 - cylindryczne bez jamy adiustatycyjnej, zestawy
E2R System
Edytor Etykiet R02
Edytor WPW
R.Barcode
R-LAB
RAD KEY
RADWAG Connect
RADWAG Development Studio
Sterownik LabVIEW
Drukarki paragonowe
Drukarki etykiet
Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)
Przewody WE/WY
Przewody sieciowe (waga – Ethernet)
Przewody RS 232 (waga – drukarka EPSON)
Przewody RS 232, RS 485
Przyciski sterujące
Skanery kodów kreskowych

Akcesoria

Nazwa produktu

Opis

Skaner kodów kreskowych DS2208

DS2208 to nowa generacja serii LS2208, będąca odpowiedzią na powszechnie pojawiające się w kasach i punktach sprzedaży potrzebę odczytu kodów z wyświetlaczy tel ...

Skaner kodów kreskowych LS2208

LS2208 jest skanerem ręcznym, przeznaczonym do współpracy z PUE C/41H, PUE 5, PUE 7.1, HY10, PUE C32, wagami serii 3Y, 4Y, R2, X2.    LS2208 to wysokiej jako ...

Skaner kodów kreskowych PD9330

Czytniki laserowe serii PowerScan™ 9300 powiększają rodzinę produktów firmowanych logo Datalogic. Urządzenie łączy ponadprzeciętną funkcjonalność serii PowerSca ...

Skaner kodów kreskowych PD9530

Datalogic PowerScan PD9530 to szybki i niezawodny skaner kodów kreskowych typu area imager. Skaner zapewnia wielokierunkowy odczyt kodów kreskowych, nawet z odl ...

Skaner kodów kreskowych PM9300

PowerScan™ PM9300 to bezprzewodowy odpowiednik skanera PD9300. Produkty dostępne są w trzech różnych wersjach: PM9300 – bezprzewodowy model, PM9300-D – model po ...

Skaner kodów kreskowych PM9500

PM 9500 to wytrzymały czytnik kodów kreskowych klasy przemysłowej. Jest wyposażony w doskonały system 'Datalogic STAR Cordless', który zapewnia doskonałą jakość ...

Skaner kodów kreskowych PM9300-D

PowerScan™ PM9300 to bezprzewodowy odpowiednik skanera PD9300. Produkty dostępne są w trzech różnych wersjach: PM9300 – bezprzewodowy model, PM9300-D – model po ...

Skaner kodów kreskowych PD9330-AR

Czytniki laserowe serii PowerScan™ 9300 powiększają rodzinę produktów firmowanych logo Datalogic. Urządzenie łączy ponadprzeciętną funkcjonalność serii PowerSca ...

Skaner kodów kreskowych PM9300-DK

PowerScan™ PM9300 to bezprzewodowy odpowiednik skanera PD9300. Produkty dostępne są w trzech różnych wersjach: PM9300 – bezprzewodowy model, PM9300-D – model po ...

Wyświetlacze

Moduły

Moduł wyjść analogowych AN3
Moduł wyjść przekaźników PK13
Moduł dodatkowego przetwornika A/C DP13
Moduł wejścia/wyjścia WE 8, WE 43
Moduł RS 485 RS1D3
Moduł Ethernet ET 1G, ET 1D3

Radwag Wagi Elektroniczne

ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 48 386 60 00
e-mail: radom@radwag.pl
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag LinkedIn Radwag
© 2020 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Watch more
RADWAG videos


movie

Wybierz język

×
Change language AlbanianAlbanian
Change language DanishDanish
Change language NederlandseNederlandse
Change language EstonianEstonian
Change language FinnishFinnish
Change language HungarianHungarian
Change language IcelandicIcelandic
Change language KazakhKazakh
Change language LatvianLatvian
Change language LithuanianLithuanian
Change language MacedonianMacedonian
Change language NorwegianNorwegian
Change language PortuguesePortuguese
Change language RomanianRomanian
Change language RussianRussian
Change language SlovakSlovak
Change language SlovenianSlovenian
Change language SwedishSwedish
Change language UkrainianUkrainian
Change language SerbianSerbian
Change language MontenegrinMontenegrin
Change language page on Deutsch Deutsch
Change language page on English English
Change language page on Español Español
Change language page on Français Français
Change language page on Italiano Italiano
Change language page on Türkiye Türkiye
Česky
Change website to USA USA
Change language page on 中文 中文
Radwag WEBINARS