terminal
HY10

HY10 terminal has been designed to enable designing multifunctional load cell scales operating in industry, and to cooperate with RADAWAG high resolution platforms and weighing modules.
Request for quotation

Obudowa ze stali nierdzewnej IP68 / IP69

Wysoki stopień ochrony IP oraz zastosowana stal nierdzewna pozwalają na pracę terminala w trudnych warunkach przemysłowych. Spełniają również wysokie wymagania higieniczne stawiane w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Interfejsy terminala wyprowadzone są w postaci hermetycznych złączach przemysłowych.

HOUSING

High IP rating and stainless steel allow operation in challenging working conditions (high humidity, dustiness). These two characteristics make terminal meet high hygiene standards for food and pharmaceutical industries.
More

DISPLAY

10.1” colour display
of 1024x600 pixel resolution
with a capacitive touchscreen
More

Zdalna konfiguracja terminala

Edycja i zmiana parametrów HY10 jest możliwa nie tylko z poziomu terminala ale również zdalnie przy użyciu oprogramowania komputerowego „Edytor parametrów”. W programie tym po zdefiniowaniu połączenia z wagą uzyskujemy dostęp do ustawień terminala i możemy dokonać ich zmiany oraz zapisać je do pliku. Konfigurację tę możemy kopiować na inne terminale uzyskując tym samym jednakowe ustawienia dla wszystkich terminali w linii produkcyjnej. W Edytorze parametrów dostępną mamy również opcję zdalnego pulpitu ,która pozwala na konfigurację wyświetlając na żywo menu terminala. Program ma także opcję połączenia z terminalem poza lokalną siecią w zakładzie. Umożliwia to zdalną, szybką pomoc w konfiguracji terminala klientom na całym świecie.


REMOTE CONFIGURATION

You can set the HY10
parameters remotely using
Parameters Editor software.
More

Kreator wyglądu i logiki działania terminala

Wygląd ekranu HY10 można konfigurować z poziomu terminala oraz ułożyć własny projekt używając oprogramowania komputerowego Edytor ekranów. Program ten przeznaczony jest dla aplikacji Ważenie,Liczenie sztuk,Odchyłki i umożliwia stworzenie własnego,dowolnego projektu wyglądu ekranu terminala. Ekran taki może zawierać tylko te informacje, które potrzeba wyeksponować,określone przez nas przyciski i okna informacyjne. Pozwala także na wyświetlanie własnych grafik i przypisanie ich do przycisków. Personalizację w zakresie przebiegu procesu wagowego umożliwiają nam Procesy Identyfikacji. Funkcja ta pozwala na stworzenie własnego algorytmu działania wagi i dostosowania go do własnych wymogów i potrzeb. Dzięki procesom identyfikacji możemy wymusić na operatorach wag przeprowadzanie procesu wagowego według ściśle określonej przez nas procedury. Kreowanie procesu identyfikacji może odbywać się z poziomu terminala lub oprogramowania komputerowego(E2R,Edytor baz danych). Polega ono na dodawaniu krok po kroku kolejnych czynności do wykonania w trakcie przebiegu procesu np. Krok 1-Zalogowanie operatora, 2-Wybranie asortymentu,3-Wpisanie numeru partii,4-Wykonanie serii ważeń,5-Tarowanie 6-Wybór kolejnego asortymentu, 7-Wpisanie numeru partii, 8- Wykonanie serii ważeń 9-Komunikat o zakończeniu procesu. Proces ten możemy przypisać do towaru oraz operatora. Oznacza to że wybranie danego towaru lub operatora rozpocznie realizacje procesu identyfikacji. Możliwe jest również wybranie procesu identyfikacji przy użyciu przycisku ekranowego lub przycisku zewnętrznego.

SCREEN EDITOR

Customized screen layout,
extensive functionality

More

Etykietowanie

Aplikacja „Etykietowanie” umożliwia oznaczanie produktów etykietami wagowymi. Pozwala to na ich późniejsza szybką i pewną identyfikacje. Projektowanie etykiet odbywa się w programie komputerowym Edytor Etykiet, gdzie deklarujemy wygląd i informacje, które chcemy zawrzeć na etykiecie np.: data, nr partii, masa, grafika, kod Ean-13 z masą i kodem towaru. Następnie wzorzec etykiety przy pomocy pamięci USB lub oprogramowania komputerowego wgrywamy do terminala wagowego.

Funkcja etykietowanie umożliwia:
- Stworzenie bazy etykiet w terminalu
- Przypisanie indywidualnej etykiety dla danego towaru lub wspólnej dla wszystkich
- Drukowanie etykiet zbiorczych (paleta) i zbiorczych ze zbiorczych (kontener) z sumą wagową oraz ilościową
- Automatyczne wyzwalanie drukowania etykiet zbiorczych

LABELLING

Ability to design labels for each terminal-performed process.
More

Interfejsy komunikacyjne

Interfejsy komunikacyjny standardowe:

-Dwa porty RS232 na gniazdach hermetycznych M12 umożliwiają współprace ze skanerami,drukarkami,czytnikami RFID,komputerem,wyświetlaczem dodatkowym, modułami wagowymi Radwag i sterownikami PLC(Modbus RTU,Protokoły Radwag)
-Dwa porty USB gniazdo hermetyczne M12,oraz gniazdo USB A do podłączenia skanerów,drukarek, pamięci przenośnej USB
-Ethernet gniazdo hermetyczne RJ45 do współpracy z systemami komputerowymi, sterownikami PLC(Modbus RTU,Protokoły Radwag)
-Cztery Wejścia gniazdo hermetyczne M12 do podłączenia przycisków zewnętrznych Enter,Tara oraz sygnałów sterujących ze sterowników PLC lub urządzeń przemysłowych
-Cztery Wyjścia gniazdo hermetyczne M12 do podłączenia sygnalizatorów optyczno-akustycznych(możliwość zasilenia z terminala Imax=200mA), sterowania urządzeniami wykonawczymi(Dozowanie), współpracy z PLC

Interfejsy komunikacyjne opcjonalne:

-Wewnętrzny moduł 12We/Wy wyprowadzanych na przewodzie umożliwia zwiększenie ilości wejść i wyjść cyfrowych PUE HY10 do 16(4 standardowe+12 dodatkowych) wykorzystywany w aplikacjach dozowania i doważania wieloskładnikowego
-Zewnętrzne moduły 12We/Wy montowane na szynę Din rozbudowa maksymalnie do 64We/Wy wykorzystywany w aplikacjach dozowania i doważania wieloskładnikowego
-Moduł Wi-Fi do komunikacji z systemami komputerowymi i urządzeniami mobilnymi
-Moduł Analogowy wyprowadzany na przewodzie udostępnia sygnały 0-10V,4-20mA,0-20mA,0-24mA do komunikacji ze sterownikami przemysłowymi z wejściem analogowym
-Moduł Profibus Dp dwa gniazda hermetyczne M12 IN oraz OUT do komunikacji ze sterownikami PLC i urządzeniami posiadającymi magistralę Profibus
-Moduł CAN dwa gniazda hermetyczne M12 IN oraz OUT do komunikacji ze sterownikami PLC i urządzeniami posiadającymi magistralę CAN Open
-Moduł RS485 wyprowadzany na przewodzie do komunikacji ze sterownikami PLC, układami automatyki(Modbus RTU,Protokoły Radwag),wyświetlaczami dodatkowymi
-Dodatkowy trzeci port RS232 gniazdo hermetyczne M12 do współpracy z zewnętrznymi modułami wagowymi,platformami HRP,drukarkami,skanerami,czytnikami RFID,komputerem


COMMUNICATION

INTERFACES

Standard design: RS232, USB, Ethernet, IN / OUT
Optional design: PROFIBUS, extra IN / OUT, RS232

More

Obsługa wielu platform wagowych

Terminal w wersji standardowej obsługuje jedną platformę tensometryczną oraz posiada możliwość rozbudowy o moduł dodatkowy obsługujący drugą platformę. Możliwe jest również podłączenie kolejnych czterech platform przy użyciu interfejsów RS i Ethernet. Mogą to być przemysłowe platformy wysokiej rozdzielczości HRP, wagi laboratoryjne PS ,AS oraz moduły wagowe MW-01 i MW-04. Maksymalnie terminal obsługuje 6 platform wagowych.

MULTI-PLATFORM OPERATION

Standard design: support of one load-cell platform
Optional design: support of 5 extra platforms maximum
(1 internal module plus 4 external modules)

More

Ważenie

Mod pracy ważenie jest trybem pracy wagi, umożliwiającym wykonywanie ważeń wraz zapisem do bazy danych. Poza wynikiem pomiaru możliwe jest również zapisanie informacji dodatkowych jak data pomiaru, nazwy towaru, operatora, kontrahenta, wartość tary, numery serii, partii, zmienne dodatkowe, progi wagowe, nazwy magazynów źródłowego i docelowego. Ponadto mod pracy Ważenie posiada szereg dodatkowych funkcji usprawniających proces wagowy.
Są to:

 • Baza danych dla procesów ważenia: towary, operatorzy, kontrahenci i inne
 • Baza ważeń z pamięcią Alibi
 • Możliwość graficznego przedstawienia bazy danych w oknie głównym (ikony towarów)
 • Tryb zapisu pomiaru np. Ręczny, Automatyczny, Półautomatyczny i inne
 • Odważanie (ważenia na „-”)
 • Kontrola wyniku pozwalająca na zapisanie tylko tych pomiarów których tolerancja znajduje się w progach Min/Max
 • Tryb tarowania np. Ręczny, Automatyczny
 • Statystyki: liczba pomiarów, średni wynik i masa sumaryczna
 • Ważenie różnicowe czyli analizowanie zmiany masy próbki po kolejnych procesach
 • Zatrzask maksymalnego wyniku ważenia
 • Potwierdzenie dokonania pomiaru
 • Użycia skanera do wyboru rekordów z bazy danych bądź numeru serii, partii
 • Możliwość użycia wejść / wyjść dla usprawnienia procesu ważenia: przyciski zewnętrzne Print, Tara, sygnalizacja progów doważania kolumną świetlną
 • Procesy Identyfikacji czyli możliwość kreowania we własny sposób przebiegu procesu wagowego*
 • Drukowanie etykiet, etykiet zbiorczych(z określonej partii towaru) oraz zbiorczych ze zbiorczych*
 • Uproszczona procedura raportowania przy użyciu Wydruku standardowego w menu lokalne
 • Funkcje matematyczne pozwalające na operacje arytmetyczne na wyniku pomiaru oraz innych danych liczbowych wraz z możliwością ich wyświetlenia i wydrukowania
 • Własny projekt ekranu procesu przy użyciu Edytora ekranów

Liczenie sztuk

Liczenie sztuk to mod pozwalający na liczenie elementów o jednakowej masie na podstawie masy referencyjnej jednego detalu. Masę referencyjną wprowadzamy poprzez:

 • zważenie zadeklarowanej ilości elementów
 • wpisanie ręcznie masy elementu
 • wybranie towaru z bazy danych, który miał uprzednio wyznaczona i przypisana masę referencyjnej

Funkcjami pomocnymi w modzie Liczenia są również:

 • Mechanizm Automatycznej korekty masy wzorca
 • Baza danych dla procesów liczenia: towary, operatorzy, kontrahenci i inne
 • Baza ważeń z pamięcią Alibi
 • Możliwość graficznego przedstawienia bazy danych w oknie głównym (ikony towarów)
 • Tryb zapisu pomiaru np. Ręczny, Automatyczny, Półautomatyczny i inne
 • Odważanie (ważenia na „-”)
 • Kontrola wyniku pozwalająca na zapisanie tylko tych pomiarów których tolerancja znajduje się w progach Min/Max
 • Tryb tarowania np. Ręczny, Automatyczny
 • Statystyki: liczba pomiarów, średni wynik i masa sumaryczna
 • Potwierdzenie dokonania pomiaru
 • Użycia skanera do wyboru rekordów z bazy danych bądź numeru serii, partii
 • Możliwość użycia wejść / wyjść dla usprawnienia procesu liczenia: przyciski zewnętrzne Print, Tara, sygnalizacja progów ilościowych kolumną świetlną
 • Procesy Identyfikacji czyli możliwość kreowania we własny sposób przebiegu procesu liczenia
 • Drukowanie etykiet, etykiet zbiorczych(z określonej partii towaru) oraz zbiorczych ze zbiorczych
 • Uproszczona procedura raportowania przy użyciu Wydruku standardowego w menu lokalne
 • Funkcje matematyczne pozwalające na operacje arytmetyczne na wyniku pomiaru oraz innych danych liczbowych wraz z możliwością ich wyświetlenia i wydrukowania
 • Własny projekt ekranu procesu przy użyciu Edytora ekranów

Odchyłki procentowe

Odchyłki to mod pracy pozwalający na procentową kontrolę odchyłek masy badanych elementów względem masy przyjętego wzorca. Masę wzorca wprowadzamy poprzez:
 • zważenie elementu wzorcowego
 • wpisanie ręcznie masy elementu wzorcowego
 • wybranie towaru z bazy danych, który miał uprzednio przypisana masę wzorcową
Funkcje i opcje modu pracy Odchyłki:
 • Baza danych: towary, operatorzy, kontrahenci i inne
 • Baza ważeń z pamięcią Alibi
 • Możliwość graficznego przedstawienia bazy danych w oknie głównym (ikony towarów)
 • Tryb zapisu pomiaru np. Ręczny, Automatyczny, Półautomatyczny i inne
 • Odważanie (ważenia na „-”)
 • Kontrola wyniku pozwalająca na zapisanie tylko tych pomiarów których tolerancja znajduje się w progach Min/Max
 • Tryb tarowania np. Ręczny, Automatyczny
 • Statystyki: liczba pomiarów, średni wynik i masa sumaryczna
 • Potwierdzenie dokonania pomiaru
 • Użycia skanera do wyboru rekordów z bazy danych bądź numeru serii, partii
 • Możliwość użycia wejść / wyjść dla usprawnienia procesu kontroli odchyłek: przyciski zewnętrzne Print, Tara, sygnalizacja progów kolumną świetlną
 • Procesy Identyfikacji czyli możliwość kreowania we własny sposób przebiegu procesu kontroli odchyłek
 • Drukowanie etykiet, etykiet zbiorczych(z określonej partii towaru) oraz zbiorczych ze zbiorczych
 • Uproszczona procedura raportowania przy użyciu Wydruku standardowego w menu lokalne
 • Funkcje matematyczne pozwalające na operacje arytmetyczne na wyniku pomiaru oraz innych danych liczbowych wraz z możliwością ich wyświetlenia i wydrukowania
 • Własny projekt ekranu procesu przy użyciu Edytora ekranów

Dozowanie

Dozowanie to mod pracy pozwalający na realizacje procesów automatycznego (przy użyciu wyjść cyfrowych) i ręcznego dozowania towarów. Mod ten pozwala na budowę prostych stanowisk dozowania jak i integrację z liniami produkcyjnymi oraz pracę w pełni automatycznych aplikacjach. Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi odbywa się przy użyciu interfejsów komunikacyjnych oraz wejść i wyjść cyfrowych.

Główne cechy i funkcje modu Dozowanie:
 • Baza danych: operatorzy, procesy dozowania
 • Baza ważeń z pamięcią Alibi oraz raporty z wykonanych procesów dozowania
 • Intuicyjne budowanie procesu dozowania krok po kroku przy użyciu czternastu dostępnych funkcji takich jak: Dozuj ręcznie, Dozuj automatycznie, Taruj, Ustaw wyjście i innych
 • Możliwość dozowania dwu progowego zgrubnie i dokładnie
 • Sterowanie procesem przy pomocy terminala, wejść cyfrowych oraz poprzez Mobus i Profibus
 • Dozowanie na „-”
 • Funkcja Mnożnik pozwalająca na zmianę masy finalnej procesu dozowania
 • Możliwość przypisania indywidualnych wyjść dozujących dla danego towaru lub wspólnych dla wszystkich
 • Możliwość ustawienia dowolnej ilości cykli do realizacji lub ustawienia procesu w pętlę
 • Poprawki dozowania możliwe do wpisania ręcznie lub wyliczane w sposób automatyczny na podstawie ostatnich pomiarów np. przy dozowaniu grawitacyjnym
 • Dozowanie na kilku platformach jednocześnie oraz możliwość wzajemnego uzależnienia procesów na poszczególnych platformach przy użyciu funkcji Flagi
 • Użycia skanera do wyboru rekordów z bazy danych
 • Drukowanie raportów z wykonanych procesów dozowania oraz możliwość kreowania własnego raportu


Ważenie zwierząt

Recepturowanie to mod pracy pozwalający na realizacje procesów ręcznego naważania towarów. Mod ten ułatwia procesy wagowego sporządzania mieszanin składników poprzez zastosowane w nim mechanizmy i funkcje.

Są to:
 • Bargraf sygnalizujący ilość naważonego materiału
 • Kontrolowanie naważonych składników poprzez wpisanie kodu składnika lub użycie skanera
 • Ważenie składników w porcjach
 • Przeliczanie ilości pozostałych składników przy przeważeniu jednego
 • Możliwość automatycznego tarowania
 • Funkcja Mnożnik pozwalająca na zmianę masy finalnej receptury
 • Możliwość ustawienia dowolnej ilości cykli do realizacji
 • Szarże czyli podział receptury na dowolną ilość części
 • Baza danych: operatorzy, procesy recepturowania
 • Baza ważeń z pamięcią Alibi oraz raporty z wykonanych procesów dozowania
 • Proste definiowanie składu receptury
 • Sterowanie procesem przy pomocy terminala, wejść cyfrowych oraz poprzez Mobus i Profibus
 • Tryb odważania czyli recepturowanie na minus na „-”
 • Definiowanie progów tolerancji dla danego składnika procentowo lub w jednostkach masy
 • Możliwość realizacji receptury na kilku platformach jednocześnie procesów na poszczególnych platformach przy użyciu funkcji Flagi
 • Użycia skanera do wyboru rekordów z bazy danych
 • Drukowanie raportów z wykonanych procesów dozowania oraz możliwość kreowania własnego raportu


Wyznaczanie gęstości

Gęstość to mod pracy służący do wyznaczanie gęstości ciał stałych, cieczy i substancji o dużej lepkości. Gęstość wyznaczana jest na podstawie prawa Archimedesa mówiącego, że każde ciało zanurzone w cieczy traci na ciężarze tyle, ile waży wyparta przez nie ciecz. Mod pozwala również na wykorzystanie piknometru do oznaczania gęstości cieczy.

Funkcje i opcje modu Gęstość:
 • Wybór cieczy wzorcowej woda, etanol lub innej dla której zadeklarujemy gęstość
 • Deklarowanie temperatury cieczy wzorcowej
 • Wybór jednostki wynikowej do przedstawienia w raporcie
 • Wpisywanie numeru próbki
 • Określanie objętości piknometru, nurnika oraz masy piknometru
 • Tryb zapisu pomiaru np. Ręczny, Automatyczny, Półautomatyczny i inne
 • Kontrola wyniku pozwalająca na zapisanie tylko tych pomiarów których tolerancja znajduje się w progach Min/Max
 • Tryb tarowania np. Ręczny, Automatyczny
 • Statystyki czyli informacje o: liczbie pomiarów, średnim wyniku i masie sumarycznej
 • Szczegółowy raport z przeprowadzonych pomiarów gęstości
Recepturowanie

Recepturowanie to mod pracy pozwalający na realizacje procesów ręcznego naważania towarów. Mod ten ułatwia procesy wagowego sporządzania mieszanin składników poprzez zastosowane w nim mechanizmy i funkcje.

Są to:
 • Bargraf sygnalizujący ilość naważonego materiału
 • Kontrolowanie naważonych składników poprzez wpisanie kodu składnika lub użycie skanera
 • Ważenie składników w porcjach
 • Przeliczanie ilości pozostałych składników przy przeważeniu jednego
 • Możliwość automatycznego tarowania
 • Funkcja Mnożnik pozwalająca na zmianę masy finalnej receptury
 • Możliwość ustawienia dowolnej ilości cykli do realizacji
 • Szarże czyli podział receptury na dowolną ilość części
 • Baza danych: operatorzy, procesy recepturowania
 • Baza ważeń z pamięcią Alibi oraz raporty z wykonanych procesów dozowania
 • Proste definiowanie składu receptury
 • Sterowanie procesem przy pomocy terminala, wejść cyfrowych oraz poprzez Mobus i Profibus
 • Tryb odważania czyli recepturowanie na minus na „-”
 • Definiowanie progów tolerancji dla danego składnika procentowo lub w jednostkach masy
 • Możliwość realizacji receptury na kilku platformach jednocześnie procesów na poszczególnych platformach przy użyciu funkcji Flagi
 • Użycia skanera do wyboru rekordów z bazy danych
 • Drukowanie raportów z wykonanych procesów dozowania oraz możliwość kreowania własnego raportu


Kontrola towarów paczkowanych

Kontrola Towarów Paczkowanych to mod pozwalający na zgodną z ustawą kontrole wagową towarów paczkowanych oraz zawężenie wartości błędów kontroli według kryteriów wewnętrznych.

Funkcje i opcje modu KTP:
 • Dostępne różne metody kontroli:
  • Ze średnią tarą
  • Puste pełne
  • Pełne puste
 • Kontrola w gramach lub mililitrach po zadeklarowaniu gęstości produktu
 • Możliwość prowadzenia dwóch kontroli jednocześnie
 • Baza danych dla procesów kontroli: towary, operatorzy
 • Baza ważeń z pamięcią Alibi
 • Praca jednostanowiskowa lub sieciowa z komputerem zarządzającym
 • Tryb zapisu pomiaru np. Ręczny, Automatyczny, Półautomatyczny i inne
 • Deklarowanie numeru partii, liczność partii i próbki
 • Kontrola zapisu(wyeliminowanie złych pomiarów) oraz informacja o zapisanym pomiarze
 • Możliwość cyklicznego wyznaczania średniej tary ,edytowalny interwał wyznaczania oraz ilość opakowań do wyznaczenia
 • Harmonogramy kontroli
 • Przypominanie komunikatem oraz wyjściami cyfrowymi o konieczności wykonania kontroli oraz wykonania pomiaru
 • Bieżące informacje o stanie kontroli wykres, średnia, ilość błędów T oraz 2T dopuszczalna i popełniona, status kontroli i inne
 • Definiowalne kryteria wewnętrzne +T,-T i inne
 • Raporty z wykonanych kontroli

SQC

SQC (Statystyczna Kontrola Jakości) to mod pozwalający na wagową kontrolę towarów. Kontrola ta odbywa się według indywidualnie definiowalnych kryteriów co umożliwia określenie błędów przeważeń, niedoważeń, średniej pomiarów, a dzięki tym informacjom zoptymalizowanie procesu produkcyjnego w zakładzie.

Funkcje i opcje modu SQC:
 • Baza danych dla procesów kontroli: towary, operatorzy
 • Baza ważeń z pamięcią Alibi
 • Możliwość prowadzenia dwóch kontroli jednocześnie
 • Praca jednostanowiskowa lub sieciowa z komputerem zarządzającym
 • Tryb zapisu pomiaru np. Ręczny, Automatyczny, Półautomatyczny i inne
 • Deklarowanie numeru partii, liczność partii, próbki oraz zmiennych dodatkowych
 • Kontrola zapisu(wyeliminowanie złych pomiarów) oraz informacja o zapisanym pomiarze
 • Harmonogramy kontroli
 • Przypominanie komunikatem oraz wyjściami cyfrowymi o konieczności wykonania kontroli oraz wykonania pomiaru
 • Definiowanie wartości błędów -T,+T,-T2,+T2 oraz ich maksymalnej liczby
 • Bieżące informacje o stanie kontroli wykres, średnia, ilość błędów T oraz 2T dopuszczalna i popełniona, status kontroli i inne
 • Raporty z wykonanych kontroli


Transakcje

Transakcje to mod pracy pozwalający na grupowanie ważeń w oznaczony zbiór oraz realizację Zleceń wystawionych z poziomu komputera zarządzającego. Zastosowanie tego modu pozwala na większe uporządkowanie zbioru ważeń względem modu Ważenia oraz w przypadku pracy z systemem E2R na kontrolę stanów magazynowych.

Funkcje i opcje modu Transakcje:
 • Baza danych dla procesów ważenia: towary, operatorzy, kontrahenci, magazyny i inne
 • Baza ważeń z pamięcią Alibi oraz Raporty z transakcji
 • Wybór rodzaju transakcji:
  • Przyjęcie
  • Przesunięcie
  • Wydanie
 • Transakcja współdzielona (realizacja na kilku wagach)
 • Kontrola stanów magazynowych przy pracy z systemem E2R
 • Realizacja zleceń wystawionych z programu E2R przy pracy sieciowej
 • Tryb zapisu pomiaru np. Ręczny, Automatyczny, Półautomatyczny i inne
 • Odważanie (ważenia na „-”)
 • Kontrola wyniku pozwalająca na zapisanie tylko tych pomiarów których tolerancja znajduje się w progach Min/Max
 • Tryb tarowania np. Ręczny, Automatyczny
 • Statystyki: liczba pomiarów, średni wynik i masa sumaryczna
 • Drukowanie etykiet, etykiet zbiorczych(z określonej partii towaru) oraz zbiorczych ze zbiorczych
 • Użycia skanera do wyboru rekordów z bazy danych bądź numeru serii, partii
 • Możliwość użycia wejść / wyjść dla usprawnienia procesu ważenia: przyciski zewnętrzne Print, Tara, sygnalizacja progów doważania kolumną świetlną


Ważenie samochodów

Waga samochodowa to mod pracy służący do rejestracji ważeń samochodów transportowych oraz obliczania masy ładunku na podstawie ważeń przy wjeździe i wyjeździe.

Funkcje i opcje modu waga samochodowa:
 • Baza danych dla procesów ważenia: towary, operatorzy, samochody
 • Baza ważeń z pamięcią Alibi
 • Wybór samochodu z bazy danych lub poprzez wpisanie w klawiatury
 • Wybór rodzaju ważenia:
  • Wjazdowe
  • Wyjazdowe
  • Kontrolne
 • Automatyczne rozpoznawanie rodzaju transakcji załadunek/rozładunek
 • Drukowanie raportów z przeprowadzonych transakcji i ważeń kontrolnych


Etykietowanie

Etykietowanie to aplikacja, która umożliwia oznaczanie produktów etykietami wagowymi co pozwala na ich późniejsza szybką i pewną identyfikacje. Projektowanie etykiet odbywa się w programie komputerowym Edytor Etykiet gdzie deklarujemy wygląd i informacje ,które chcemy zawrzeć na etykiecie np.: data, nr partii, masa, grafika, kod Ean-13 z masą i kodem towaru. Następnie wzorzec etykiety przy pomocy pamięci USB lub oprogramowania komputerowego wgrywamy do terminala wagowego.

Funkcja etykietowanie umożliwia:
- Stworzenie bazy etykiet w terminalu
- Przypisanie indywidualnej etykiety dla danego towaru lub wspólnej dla wszystkich
- Drukowanie etykiet zbiorczych (paleta) i zbiorczych ze zbiorczych (kontener) z sumą wagową oraz ilościową
- Automatyczne wyzwalanie drukowania etykiet zbiorczych

Ważenie różnicowe

Ważenie różnicowe to funkcja aplikacji Ważenie pozwalająca na analizę zmiany masy próbki w czasie procesu technologicznego. Realizowane jest to przez wyznaczenie masy początkowej próbki(ważenie 1), następnie próbka jest poddawana określonym procesom technologicznym. Po ich zakończeniu, próbka jest ponownie ważona(ważenie 2). Po końcowym ważeniu waga wyznacza różnicę między tymi dwoma wartościami mas (ważenia 1 i ważenia 2) i zakańcza całą procedurę Raportem z ważenia różnicowego.

FUNCTIONS


Weighing

Parts Counting

Percent Weighing

Dosing

Animal Weighing

Density Determination

Formulation

Prepackaged Goods Control

SQC

Transactions

Vehicle Weighing

Labelling

Differential Weighing

APPLICATIONS

Database and ALIBI memory


PRODUCTS Database
Products Database stores product-related data. While adding a product to a database enter its name and assign it with an ID code, min and max threshold values, tare, label. Information on a selected product, i.e. product that is to be subjected to a particular process, is displayed in a weighing record. There you shall find the product name and other data such as weight value, date, etc.

OPERATORS Database
Operators Database stores user-related data such as name, passwords, access levels. Information on a selected operator is displayed in a weighing record.

CUSTOMERS Database
Customers Database stores customer-related data such as name, address, Tax ID number etc. Information on a selected customer is displayed in a weighing record.

DOSING PROCESSES Database
Dosing Processes Database stores dosing process-related data. While designing the dosing process provide its name, ingredients that are to be dosed and their values. The database offers you numerous useful functions, e.g. timers, weight conditions and more.

FORMULATION Database
Formulation Database stores formulation-related data such as name, ingredients, ingredient values and tolerance thresholds. The database allows you to specify whether a particular formulation is to be divided into portions or not.

VEHICLES Database
Vehicles Database stores vehicle-related data. The vehicle record provides name of a vehicle used for weighing transaction performance along with data such as ID code, tare, RFID card number.

TRACEABILITY PROCESSES Database
Traceability Processes database stores user-created operation algorithms which are next applied in the course of weighing. While adding a record to the database it is necessary to provide traceability process name and to design the process steps that are to be carried out in a specified order upon the process launching. The traceability process can be assigned to a user and a product or it can be selected form a list.

PACKAGES Database
Packages Database stores package-related data such as name and tare. When you select a particular package prior weighing operation then the tare assigned to it is set automatically. Information on a selected package is displayed in a weighing record.

WAREHOUSES Database
Warehouses Database stores user-added warehouses names. Prior weighing operation start it is possible to define a source warehouse and a target warehouse for a particular product. Information on a selected source and target warehouse is displayed in a weighing record.

LABELS Database
Labels Database stores label templates imported from Label Editor software. Database-stored label can be assigned to a product or a customer.

UNIVERSAL VARIABLES Database
Universal Variables Database stores user-defined variables, e.g. Record Number. The variables can be assigned with particular values. Three of the variables are saved with the weighing record.

EXTRA VARIABLES Database
Extra Variables Database stores non-standard additional variables that can be freely named, the variables are added to provide some extra information which is displayed in the weighing record.

IMAGES Database
Images Database stores pictograms that can be assigned to a particular product. Pictograms present the product in a graphic form which facilitates its selection out of database-stored products.

ALIBI MEMORY
Alibi memory provides security when it comes to storing weighing records thus an unauthorized access is prevented. Referring to stored weighings you can generate weighing reports, formulation reports and reports on performed control processes. Single weighing is stored in the ALIBI memory as long as it is specified by a Weighing Storage Period (days) parameter.

PC Software and Data Exchange

HY10 software allows the terminal to be used for vast range of industrial applications, e.g. registering weighing records, labelling, performing weight control, dosing, making formulation. The program has been designed so that the terminal’s complex functionality is at your disposal either it works independently or in a network.

When it comes to exchange of data with HY10 terminal there are few data exchange methods. In case of HY10 operating independently the data, e.g. databases, or parameters can be imported or exported using USB flash drive. This allows you to transfer products database from one scale to another. Terminal setup and terminal-stored data can be accessed via a remote computer, provided that the terminal in question is connected to Ethernet or Wi-Fi and that the computer is equipped with terminal’s software.

 • Databases Editor software has been designed to enable entering terminal’s data and to facilitate readout of terminal-stored weighings. The software supports one scale at a time.
 • Parameter Editor software has been designed to enable on-line parameters preview and modification, and to facilitate copying of setup from one scale to another.
 • E2R is a complex software supporting numerous workstations and operating on the basis of SQL database. Using E2R you can update databases of all connected terminals and acquire measurements carried out by the terminal in real time. The system features complex report and statistics functions. E2R structure comprises Parameter Editor and Labels Editor programs.
 • E2R is a complex software supporting numerous workstations and operating on the basis of SQL database. Using E2R you can update databases of all connected terminals and acquire measurements carried out by the terminal in real time. The system features complex report and statistics functions. E2R structure comprises Parameter Editor and Labels Editor programs.
  If your device operates on the basis of Android system then you must try RADWAG Connect application which stores measurements sent via HY10 and displays basic statistics.

Integration with Automation Systems

HY10 terminal can be integrated into automation systems which is possible with use of numerous solutions and interfaces:

 • Profibus providing access to data such as weight value, tare value, platform status, and functions such as zeroing, taring, process start and stop plus many others;
 • RTU Modbus (TCP, RS) providing access to data such as weight value, tare value, platform status, and functions such as zeroing, taring, process start and stop plus many others;
 • RADWAG serial communication protocol comprising basic data such as weight value, tare value, etc.
 • Digital inputs enabling zeroing, taring, weight record, process start and stop, and controlling valves and dosing pumps.
 • Digital outputs signaling checkweighing thresholds and process states.

Weighing Records Reports

Weighing Records Reports is a set of information on completed weighings and carried out processes. Reports Menu enables preview of single weighings or application of filters by means of which only particular weighings are displayed or printed. Stored data is protected by Alibi memory. Reports on completed processes supply the most significant information on the weighing process. They comprise date, operator, product, mass value obtained for a particular process and process status. Particular report can be printed in a form of a receipt plus its content may be customized. For operation modes such as Weighing, Parts Counting and Percent Weighing a special Standard Printout bookmark has been designed. Use it to print simple report on real-time performed measurements.

Statistics

Statistics is an application enabling to present numeric data, obtained from measurements’ analysis, in a graphic form.
The data to be presented are:

 • quantity of measurements and mean measurement value,
 • total weight,
 • standard deviation,
 • min weight value and max weight value.

Access levels

HY10 terminal is protected against an unauthorized access, i.e. operators are given unique passwords, login operation is required, too. For each operator one of the following access levels is specified: user, advanced user, administrator.

Use of some certain functions and working modes is restricted only to those operators who have been given the right access level.Database and ALIBI memory


PC Software
and Data Exchange


Integration with Automation Systems


Weighing Records Reports


Statistics


Access levels

TECHNICAL SPECIFICATIONS

General data
Housing
stainless steel
IP rating
IP 68/69
Display
10,1″ resolution 1024x600
Keyboard
touch screen
Power supply
100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz
Optional power supply
External supplier 12 ÷ 24 V DC
Working temperature
-10 ÷ +40 °C
Atmospheric humidity
10÷85% RH no condensation
Metrological data
OIML Class
II or III
Maximum quantity of verification units
6000
Operated platforms quantity
1
Max number of platforms
6 (2 x internal weighing module + 4 x external weighing modules)
Maximum increase of signal
19,5 mV
Maximum voltage per verification unit
3,25 µV
Minimum voltage per verification unit
0,4 µV
Minimum load cell impedance
50 Ω
Maximum load cell impedance
1200 Ω
Load cell excitation voltage
5V DC
Connection of load cells
4 or 6 wires + shield
Hardware/Software Data
Processor
NVIDIA Cortex A9 Dual Core 1 GHz
Memory
RAM 256MB DDR2, 8GB - card micro SD
Operating system
Microsoft Windows Embedded Compact 7
Communication Interfaces
Standard interface RS 232
2 x hermetic connector
Standard interface USB
1 x M12 hermetic connector, 1 x USB A hermetic connector
Standard interface Ethernet
10/100 Mb, 1 x RJ45 hermetic connector
Standard interface IN/OUT
4 x IN - connector, 4 x OUT - connector
Standard communication MODBUS
YES
Options
I/O module
12 x IN/12 x OUT internal
Analog module
Current loop 4-20mA, 0-20mA Voltage output 0-10V
PROFIBUS module
1 x M12 5P connector B-coded
RS 232 interface
1 x hermetic connector
RS 485 interface
1 x cable gland
Wi-Fi interface
2.4 GHz
Multiple range
YES

GALLERY

 

DOCUMENTATION

Publications and teaching materials
HY10 - Full-featured Weighing Terminal
0.16 MB
Terminal and Scales Operated in Industry
0.6 MB
Programming Documentation
0.18 MB
Technical Documentation
User Manual Terminal HY10
8.31 MB
Data Sheet
0.94 MB

SOFTWARE

Freeware
GSD Profibus
1.29 KB

ACCESORIES

Cables
HRP Platforms
High Capacity
HRP.H platforms
Stainless steel
Impact
Printers
Label
Printers
Barcode Scanner
Transponder
card readers
Oferta

Usługi

Wsparcie

Informacje

® 2016 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.


radwag-blip radwag-blip
radwag-blip radwag-blip