Waga wielofunkcyjna WPW 30/C2/K

Waga wielofunkcyjna WPW 30/C2/K view:1

Kod produktu: WP-110-0008
Symbolizuje zgodność wyrobu z regulacjami Unii Europejskiej, które mają do tego wyrobu zastosowanie, umieszczenie oznaczenia CE na wyrobie stanowi deklarację osoby za to odpowiedzialnej, że dany wyrób jest zgodny z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa, określonymi w dyrektywach oznakowania CE.
CE
Symbolizuje zgodność wyrobu z regulacjami Unii Europejskiej, które mają do tego wyrobu zastosowanie, umieszczenie oznaczenia CE na wyrobie stanowi deklarację osoby za to odpowiedzialnej, że dany wyrób jest zgodny z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa, określonymi w dyrektywach oznakowania CE.
Procedura z obszaru metrologii prawnej, wykonywana przez administrację miar (Okręgowe i Obwodowe Urzędy Miar lub podmioty upoważnione) na podstawie badań odbiorczych danego egzemplarza przyrządu pomiarowego przed jego wprowadzeniem na rynek. Dla większości przyrządów pomiarowych (w tym wag) procedura od 1 maja 2004 nie jest stosowana – zastąpiła ją ocena zgodności.
CE
Symbolizuje zgodność wyrobu z regulacjami Unii Europejskiej, które mają do tego wyrobu zastosowanie, umieszczenie oznaczenia CE na wyrobie stanowi deklarację osoby za to odpowiedzialnej, że dany wyrób jest zgodny z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa, określonymi w dyrektywach oznakowania CE.
Legalizacja
Procedura z obszaru metrologii prawnej, wykonywana przez administrację miar (Okręgowe i Obwodowe Urzędy Miar lub podmioty upoważnione) na podstawie badań odbiorczych danego egzemplarza przyrządu pomiarowego przed jego wprowadzeniem na rynek. Dla większości przyrządów pomiarowych (w tym wag) procedura od 1 maja 2004 nie jest stosowana – zastąpiła ją ocena zgodności.
Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
CE
Symbolizuje zgodność wyrobu z regulacjami Unii Europejskiej, które mają do tego wyrobu zastosowanie, umieszczenie oznaczenia CE na wyrobie stanowi deklarację osoby za to odpowiedzialnej, że dany wyrób jest zgodny z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa, określonymi w dyrektywach oznakowania CE.
Legalizacja
Procedura z obszaru metrologii prawnej, wykonywana przez administrację miar (Okręgowe i Obwodowe Urzędy Miar lub podmioty upoważnione) na podstawie badań odbiorczych danego egzemplarza przyrządu pomiarowego przed jego wprowadzeniem na rynek. Dla większości przyrządów pomiarowych (w tym wag) procedura od 1 maja 2004 nie jest stosowana – zastąpiła ją ocena zgodności.
Gwarancja 2 lata
Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Zapytaj o produkt

Opis

Obciążenie maksymalne [Max]: 30kg

Dokładność odczytu [d]: 10g


Waga wielofunkcyjna WPW jest produkowana w wersji standardowej ogólnego przeznaczenia oraz wersjach rozszerzonych jako:
 • Waga licząca oznaczona WPW/L
 • Waga etykietująca oznaczona WPW/E
 • Waga dozująca oznaczona WPW/D
 • Waga recepturująca oznaczona WPW/R
Wszystkie wagi występują w tych samych typoszeregach, natomiast różnice występują w zakresie realizowanej funkcjonalności, przy czym wersje rozszerzone zawierają w sobie funkcjonalność wersji standardowej.

Opisy funkcjonalności dla poszczególnych wersji wagi:
Wersja standardowa WPW:
Waga wielofunkcyjna WPW składa się z miernika PUE C41H z podświetlanym wyświetlaczem LCD i jednoczujnikowej stalowej platformy wagowej. Waga wielofunkcyjna WPW występuje w zakresie obciążeń maksymalnych od 6 kg do 300 kg przy dokładności odczytu od 2g do 100g z zastosowaniem platform od F1 (300×300mm) do C3 (500×700mm).

Waga wielofunkcyjna WPW jest wykonywana w dwóch wariantach:
 • waga wielofunkcyjna jednozakresowa (np: WPW 6 F1/K),
 • waga wielofunkcyjna dwuzakresowa (np: WPW 3/6 F1/K).
Długość przewodu pomiędzy platformą a miernikiem w wykonaniu K (na kablu) wynosi:
- dla platform F1 długość kabla 1m,
- dla platform C2 i C3 długość kabla 2,5 m.
Waga dwuzakresowa może być wykonana za dodatkową opłatą.
Zastosowany miernik wagowy może współpracować z programem komputerowym EDYTOR WPW" oraz "EDYTOR ETYKIET". Komunikacja programu komputerowego z miernikiem PUE C41H może odbywać się poprzez interfejsy: RS 232, RS 485 (z prędkością od 2400 do 115200 bit/s) lub ETHERNET.

Funkcje wagi:
 • współpraca z jedną platformą wagową
 • inne jednostki ważenia [kg, lb, oz, ct, N, g]
 • definiowalne poziomy dostępu
 • bieżąca aktualizacja danych statystycznych
 • możliwość zapisu 60 000 rekordów z ważeń
 • możliwość filtrowania wyników ważeń oraz raportów z ważeń
 • dowolna konfiguracja trybów działania diod
 • możliwość tworzenia dowolnego tekstu dla potrzeb wydruku
 • zaimplementowane wzory wydruków z ważeń oraz raportów
 • baza tar
 • tara ręczna lub automatyczna
 • automatyczne wyłączanie wagi
Waga może współpracować z:
 • programem EDYTOR WPW;
 • drukarkami paragonów i etykiet;
 • programem EDYTOR ETYKIET;
 • zewnętrznymi przyciskami PRINT-TARA-ZERO;
 • pulpitem sterowniczym: 3wejścia/ 3wyjścia;
 • skanerem kodów kreskowych;
 • czytnikiem kart transponderowych;
 • dodatkowymi modułami (jako wyposażeniem opcjonalnym) PUE C41H:
- modułami analogowymi serii AN,
- modułem dodatkowych przekaźników,
- modułem dodatkowych WE/WY,
- modułem RS485,
- modułem ETHERNET.

Wersja licząca WPW/L:
Z wykorzystaniem tej wagi można budować system liczący przeznaczony do liczenia detali o jednakowych masach, który w połączeniu z drukarkami etykiet umożliwia wydruk etykiet w celu oznaczania towarów ważonych. Dzięki rozszerzeniu urządzenia o dodatkowy moduł wagowy (opcja) istnieje możliwość współpracy wagi z dodatkową platformą wagową. Pozwala to na wyznaczanie masy pojedynczego detalu na wadze głównej o największej dokładności ważenia.
Wersja etykietująca WPW/E:
Z wykorzystaniem tej wagi można budować system etykietujący służący do drukowania etykiet w celu oznaczania towarów ważonych np. w procesie pakowania.
Program wagowy zaimplementowany w mierniku pozwala na generowanie:
- etykiet standardowych do oklejania pojedynczych towarów,
- etykiet zbiorczych do oklejania pojemników zbiorczych
- etykiet zbiorczych ze zbiorczych na kontenery zawierające pojemniki zbiorcze.
Dedykowane drukarki etykiet Citizen zwiększają funkcjonalność wagi i stanowią wyposażenie dodatkowe.

Funkcjonalność oprogramowania w wadze etykietującej:
 • wyzwalanie druku etykiety zbiorczej (oraz zbiorczej ze zbiorczych) na trzy sposoby: ręcznie, stanem liczników etykiet, zadaną wartością masy asortymentu;
 • funkcja wagi kontrolnej (kontrola wyniku ważenia +/-);
 • identyfikacja towarów przy wykorzystaniu kodu EAN-13 oraz EAN-128;
 • dostępność baz danych: operatorów, asortymentów, surowców, kontrahentów, ważeń, zmiennych uniwersalnych, tar.

Wersja dozująca WPW/D:
Waga dozująca jest standardowo wyposażona w oprogramowanie wagowe DOZOWNIK/ RECEPTURY, który związany jest z zewnętrznym systemem automatyki, zawierającym urządzenia sterujące i wykonawcze. Urządzenie to umożliwia automatyczne, półautomatyczne lub ręczne dozowanie materiałów sypkich i cieczy. Oprogramowanie umożliwia ponadto układanie (sporządzanie) mieszanin ze składników zebranych w recepturę (wyjścia dozujące). Składniki mają przypisane masy nominalne, które są odmierzane przez wagę w czasie procesu dozowania.

Możliwości funkcjonalne oprogramowania DOZOWNIK:
 • korzystanie z jednego z trzech trybów dozowania: pracy ręcznej, automatycznej lub dozowania na "-",
 • możliwość ustawienia zwłoki czasowej pomiędzy przełączaniem progów doważania,
 • deklaracja zwłoki czasowej zakończenia procesu
 • możliwość dostosowania działania WYJŚĆ (ustawienie jednego z trzech trybów działania) do działania urządzeń dozujących posiadanych przez użytkownika,
 • możliwość wstrzymania i / lub przerwania w dowolnym momencie przebiegu procesu dozowania,
 • możliwość współpracy z zewnętrznymi przyciskami TARA, ZERO, PRINT, START, STOP, WSTRZYMANIE, ZEZWOLENIE ZSYPU, ZEZWOLENIE STARTU oraz dowolna konfiguracja numerów wejść przypisanych do danego przycisku,
 • możliwość dowolnej konfiguracji numerów wyjść dla następujących funkcji: MIN, OK, MAX, STABILNY, PRÓG 1, PRÓG 2, ZSYP,
 • możliwość wydruku raportu z ważeń- raport może być filtrowany wg.: daty początkowej, daty końcowej, kodu operatora, kodu asortymentu, typu ważenia, numeru platformy wagowej, numeru serii,
 • dostępność baz danych: operatorów, asortymentów, ważeń, zmiennych uniwersalnych, tar.

Wersja recepturująca WPW/R:
Waga recepturująca jest standardowo wyposażona w oprogramowanie wagowe DOZOWNIK/ RECEPTURY, który związany jest z zewnętrznym systemem automatyki, zawierającym urządzenia sterujące i wykonawcze. Urządzenie to umożliwia automatyczne, półautomatyczne lub ręczne dozowanie materiałów sypkich i cieczy. Oprogramowanie umożliwia ponadto układanie (sporządzanie) mieszanin ze składników zebranych w recepturę (wyjścia dozujące). Składniki mają przypisane masy nominalne, które są odmierzane przez wagę w czasie procesu dozowania.

Możliwości funkcjonalne oprogramowania DOZOWNIK/ RECEPTURY:
 • możliwość przeskalowania mas wchodzących w skład receptury (mnożnik masy receptury);
 • możliwość ustawienia trybu tarowania mas poszczególnych składników podczas procesu dozowania / recepturowania;
 • możliwość ustawienia sposobu zatwierdzenia masy składnika po naważeniu (ręczne lub automatyczne);
 • możliwość deklaracji liczby cykli procesu dla danej receptury;
 • możliwość wstrzymania i/lub przerwania w dowolnym momencie przebiegu procesu dozowania/recepturowania;
 • możliwość współpracy z zewnętrznymi przyciskami TARA, ZERO, PRINT, START, STOP, WSTRZYMANIE, ZEZWOLENIE ZSYPU oraz dowolna konfiguracja numerów wejść przypisanych do danego przycisku;
 • możliwość dowolnej konfiguracji numerów wyjść dla następujących funkcji: MIN, OK., MAX, STABILNY, ZSYP P1, ZSYP P2, PRACA;
 • możliwość wydruku raportów z procesu dozowania / recepturowania;
 • dostępność baz danych: operatorów, asortymentów, ważeń, zmiennych uniwersalnych, tar.
Program wagowy posiada standardowy wzór wydruku raportu z receptur, w którego skład wchodzą następujące dane: data i czas raportu, nazwa operatora, nazwa receptury, kod receptury, masa receptury, status receptury, nazwa asortymentu, kod asortymentu, masa asortymentu, nastawa asortymentu, odchyłka asortymentu.

Funkcje

Dane techniczne

Obciążenie maksymalne [Max] 30 kg
Dokładność odczytu [d] 10 g
Zakres tary - 30 kg
Adiustacja zewnętrzna 
Klasa dokładności OIML III 
Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) 
Stopień ochrony IP 65 konstrukcja, IP 68 (1h max)/69 miernik 
Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / + akumulator 
Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym do 9 godzin (zasilanie buforowe) 
Temperatura pracy -10 ÷ +40 °C
Wilgotność względna powietrza 10÷85% RH bez kondensacji 
Wymiar szalki 400×500 mm
Masa netto/brutto 18,7 / 21 kg
Wymiary opakowania 720×580×220 mm
Interfejs RS 232, RS 485 

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

Instrukcja obsługi WPW/L
4.94 MB

see the publication

Instrukcja obsługi WPW/E
5.01 MB

see the publication

Instrukcja obsługi WPW i WPW/D
7.05 MB

see the publication

Instrukcja obsługi WPW/R
7.54 MB

see the publication

Karta produktu
0.33 MB

see the publication

Deklaracja zgodności
0.05 MB

see the publication

Do pobrania

Oprogramowanie

Edytor WPW (1.03 MB)

Akcesoria

Radwag Wagi Elektroniczne
ul. Bracka 28
26-600 Radom
tel.: +48 (48) 384 88 00
fax: +48 (48) 385 00 10
e-mail: radom@radwag.pl
® 2017 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Radwag subscribe
Podaj adres e-mail
aby otrzymywać informacje
o nowościach na stronie
RADWAG

See our movies
RADWAG