Waga wielofunkcyjna WPW 150/H5/K

Waga wielofunkcyjna WPW 150/H5/K view:1

Kod produktu: WP-107-0012
Symbolizuje zgodność wyrobu z regulacjami Unii Europejskiej, które mają do tego wyrobu zastosowanie, umieszczenie oznaczenia CE na wyrobie stanowi deklarację osoby za to odpowiedzialnej, że dany wyrób jest zgodny z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa, określonymi w dyrektywach oznakowania CE.
CE
Symbolizuje zgodność wyrobu z regulacjami Unii Europejskiej, które mają do tego wyrobu zastosowanie, umieszczenie oznaczenia CE na wyrobie stanowi deklarację osoby za to odpowiedzialnej, że dany wyrób jest zgodny z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa, określonymi w dyrektywach oznakowania CE.
Procedura z obszaru metrologii prawnej, wykonywana przez administrację miar (Okręgowe i Obwodowe Urzędy Miar lub podmioty upoważnione) na podstawie badań odbiorczych danego egzemplarza przyrządu pomiarowego przed jego wprowadzeniem na rynek. Dla większości przyrządów pomiarowych (w tym wag) procedura od 1 maja 2004 nie jest stosowana – zastąpiła ją ocena zgodności.
CE
Symbolizuje zgodność wyrobu z regulacjami Unii Europejskiej, które mają do tego wyrobu zastosowanie, umieszczenie oznaczenia CE na wyrobie stanowi deklarację osoby za to odpowiedzialnej, że dany wyrób jest zgodny z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa, określonymi w dyrektywach oznakowania CE.
Legalizacja
Procedura z obszaru metrologii prawnej, wykonywana przez administrację miar (Okręgowe i Obwodowe Urzędy Miar lub podmioty upoważnione) na podstawie badań odbiorczych danego egzemplarza przyrządu pomiarowego przed jego wprowadzeniem na rynek. Dla większości przyrządów pomiarowych (w tym wag) procedura od 1 maja 2004 nie jest stosowana – zastąpiła ją ocena zgodności.
Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
CE
Symbolizuje zgodność wyrobu z regulacjami Unii Europejskiej, które mają do tego wyrobu zastosowanie, umieszczenie oznaczenia CE na wyrobie stanowi deklarację osoby za to odpowiedzialnej, że dany wyrób jest zgodny z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa, określonymi w dyrektywach oznakowania CE.
Legalizacja
Procedura z obszaru metrologii prawnej, wykonywana przez administrację miar (Okręgowe i Obwodowe Urzędy Miar lub podmioty upoważnione) na podstawie badań odbiorczych danego egzemplarza przyrządu pomiarowego przed jego wprowadzeniem na rynek. Dla większości przyrządów pomiarowych (w tym wag) procedura od 1 maja 2004 nie jest stosowana – zastąpiła ją ocena zgodności.
Gwarancja 2 lata
Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Zapytaj o produkt
Kup produkt

Opis

Obciążenie maksymalne [Max]: 150kg

Dokładność odczytu [d]: 50g


Waga wielofunkcyjna WPW/H jest produkowana w wersji standardowej ogólnego przeznaczenia oraz wersjach rozszerzonych jako:
 • Waga licząca oznaczona WPW/L xx/H
 • Waga etykietująca oznaczona WPW/E xx/H
 • Waga dozująca oznaczona WPW/D xx/H
 • Waga recepturująca oznaczona WPW/R xx/H
Wszystkie wagi występują w tych samych typoszeregach, natomiast różnice występują w zakresie realizowanej funkcjonalności, przy czym wersje rozszerzone zawierają w sobie funkcjonalność wersji standardowej.

Opisy funkcjonalności dla poszczególnych wersji wagi:
Wersja standardowa WPW/H:
Waga wielofunkcyjna WPW/H składa się z miernika PUE C41H z podświetlanym wyświetlaczem LCD i jednoczujnikowej nierdzewnej platformy wagowej. Waga wielofunkcyjna WPW/H występuje w zakresie obciążeń maksymalnych od 3 kg do 300 kg przy dokładności odczytu od 1g do 100g z zastosowaniem platform od H1 (150×200mm) do H6 (800×800mm).

Waga wielofunkcyjna WPW/H jest wykonywana w dwóch wariantach:
 • waga wielofunkcyjna jednozakresowa (np: WPW 6 H2/K),
 • waga wielofunkcyjna dwuzakresowa (np: WPW 3/6 H2/K).
Długość przewodu pomiędzy platformą a miernikiem w wykonaniu K (na kablu) wynosi:
- dla platform H1 długość kabla 1m,
- dla platform H2 - H6 długość kabla 2,5 m.
Waga dwuzakresowa może być wykonana za dodatkową opłatą.
Zastosowany miernik wagowy może współpracować z programem komputerowym EDYTOR WPW" oraz "EDYTOR ETYKIET". Komunikacja programu komputerowego z miernikiem PUE C41H może odbywać się poprzez interfejsy: RS 232, RS 485 (z prędkością od 2400 do 115200 bit/s) lub ETHERNET.

Funkcje wagi:
 • współpraca z jedną platformą wagową
 • inne jednostki ważenia [kg, lb, oz, ct, N, g]
 • definiowalne poziomy dostępu
 • bieżąca aktualizacja danych statystycznych
 • możliwość zapisu 60 000 rekordów z ważeń
 • możliwość filtrowania wyników ważeń oraz raportów z ważeń
 • dowolna konfiguracja trybów działania diod
 • możliwość tworzenia dowolnego tekstu dla potrzeb wydruku
 • zaimplementowane wzory wydruków z ważeń oraz raportów
 • baza tar
 • tara ręczna lub automatyczna
 • automatyczne wyłączanie wagi
Waga może współpracować z:
 • programem EDYTOR WPW;
 • drukarkami paragonów i etykiet;
 • programem EDYTOR ETYKIET;
 • zewnętrznymi przyciskami PRINT-TARA-ZERO;
 • pulpitem sterowniczym: 3wejścia/ 3wyjścia;
 • skanerem kodów kreskowych;
 • czytnikiem kart transponderowych;
 • dodatkowymi modułami (jako wyposażeniem opcjonalnym) PUE C41H:
- modułami analogowymi serii AN,
- modułem dodatkowych przekaźników,
- modułem dodatkowych WE/WY,
- modułem RS485,
- modułem ETHERNET.

Wersja licząca WPW/L/H:
Z wykorzystaniem tej wagi można budować system liczący przeznaczony do liczenia detali o jednakowych masach, który w połączeniu z drukarkami etykiet umożliwia wydruk etykiet w celu oznaczania towarów ważonych. Dzięki rozszerzeniu urządzenia o dodatkowy moduł wagowy (opcja) istnieje możliwość współpracy wagi z dodatkową platformą wagową. Pozwala to na wyznaczanie masy pojedynczego detalu na wadze głównej o największej dokładności ważenia.
Wersja etykietująca WPW/E/H:
Z wykorzystaniem tej wagi można budować system etykietujący służący do drukowania etykiet w celu oznaczania towarów ważonych np. w procesie pakowania.
Program wagowy zaimplementowany w mierniku pozwala na generowanie:
- etykiet standardowych do oklejania pojedynczych towarów,
- etykiet zbiorczych do oklejania pojemników zbiorczych
- etykiet zbiorczych ze zbiorczych na kontenery zawierające pojemniki zbiorcze.
Dedykowane drukarki etykiet Citizen zwiększają funkcjonalność wagi i stanowią wyposażenie dodatkowe.

Funkcjonalność oprogramowania w wadze etykietującej:
 • wyzwalanie druku etykiety zbiorczej (oraz zbiorczej ze zbiorczych) na trzy sposoby: ręcznie, stanem liczników etykiet, zadaną wartością masy asortymentu;
 • funkcja wagi kontrolnej (kontrola wyniku ważenia +/-);
 • identyfikacja towarów przy wykorzystaniu kodu EAN-13 oraz EAN-128;
 • dostępność baz danych: operatorów, asortymentów, surowców, kontrahentów, ważeń, zmiennych uniwersalnych, tar.

Wersja dozująca WPW/D/H:
Waga dozująca jest standardowo wyposażona w oprogramowanie wagowe DOZOWNIK/ RECEPTURY, który związany jest z zewnętrznym systemem automatyki, zawierającym urządzenia sterujące i wykonawcze. Urządzenie to umożliwia automatyczne, półautomatyczne lub ręczne dozowanie materiałów sypkich i cieczy. Oprogramowanie umożliwia ponadto układanie (sporządzanie) mieszanin ze składników zebranych w recepturę (wyjścia dozujące). Składniki mają przypisane masy nominalne, które są odmierzane przez wagę w czasie procesu dozowania.

Możliwości funkcjonalne oprogramowania DOZOWNIK:
 • korzystanie z jednego z trzech trybów dozowania: pracy ręcznej, automatycznej lub dozowania na "-",
 • możliwość ustawienia zwłoki czasowej pomiędzy przełączaniem progów doważania,
 • deklaracja zwłoki czasowej zakończenia procesu
 • możliwość dostosowania działania WYJŚĆ (ustawienie jednego z trzech trybów działania) do działania urządzeń dozujących posiadanych przez użytkownika,
 • możliwość wstrzymania i / lub przerwania w dowolnym momencie przebiegu procesu dozowania,
 • możliwość współpracy z zewnętrznymi przyciskami TARA, ZERO, PRINT, START, STOP, WSTRZYMANIE, ZEZWOLENIE ZSYPU, ZEZWOLENIE STARTU oraz dowolna konfiguracja numerów wejść przypisanych do danego przycisku,
 • możliwość dowolnej konfiguracji numerów wyjść dla następujących funkcji: MIN, OK, MAX, STABILNY, PRÓG 1, PRÓG 2, ZSYP,
 • możliwość wydruku raportu z ważeń- raport może być filtrowany wg.: daty początkowej, daty końcowej, kodu operatora, kodu asortymentu, typu ważenia, numeru platformy wagowej, numeru serii,
 • dostępność baz danych: operatorów, asortymentów, ważeń, zmiennych uniwersalnych, tar.

Wersja recepturująca WPW/R/H:
Waga recepturująca jest standardowo wyposażona w oprogramowanie wagowe DOZOWNIK/ RECEPTURY, który związany jest z zewnętrznym systemem automatyki, zawierającym urządzenia sterujące i wykonawcze. Urządzenie to umożliwia automatyczne, półautomatyczne lub ręczne dozowanie materiałów sypkich i cieczy. Oprogramowanie umożliwia ponadto układanie (sporządzanie) mieszanin ze składników zebranych w recepturę (wyjścia dozujące). Składniki mają przypisane masy nominalne, które są odmierzane przez wagę w czasie procesu dozowania.

Możliwości funkcjonalne oprogramowania DOZOWNIK/ RECEPTURY:
 • możliwość przeskalowania mas wchodzących w skład receptury (mnożnik masy receptury);
 • możliwość ustawienia trybu tarowania mas poszczególnych składników podczas procesu dozowania / recepturowania;
 • możliwość ustawienia sposobu zatwierdzenia masy składnika po naważeniu (ręczne lub automatyczne);
 • możliwość deklaracji liczby cykli procesu dla danej receptury;
 • możliwość wstrzymania i/lub przerwania w dowolnym momencie przebiegu procesu dozowania/recepturowania;
 • możliwość współpracy z zewnętrznymi przyciskami TARA, ZERO, PRINT, START, STOP, WSTRZYMANIE, ZEZWOLENIE ZSYPU oraz dowolna konfiguracja numerów wejść przypisanych do danego przycisku;
 • możliwość dowolnej konfiguracji numerów wyjść dla następujących funkcji: MIN, OK., MAX, STABILNY, ZSYP P1, ZSYP P2, PRACA;
 • możliwość wydruku raportów z procesu dozowania / recepturowania;
 • dostępność baz danych: operatorów, asortymentów, ważeń, zmiennych uniwersalnych, tar.
Program wagowy posiada standardowy wzór wydruku raportu z receptur, w którego skład wchodzą następujące dane: data i czas raportu, nazwa operatora, nazwa receptury, kod receptury, masa receptury, status receptury, nazwa asortymentu, kod asortymentu, masa asortymentu, nastawa asortymentu, odchyłka asortymentu.

Funkcje

Dane techniczne

Obciążenie maksymalne [Max] 150 kg
Dokładność odczytu [d] 50 g
Zakres tary -150 kg
Adiustacja zewnętrzna 
Klasa dokładności OIML III 
Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) 
Stopień ochrony IP 68 konstrukcja, IP 68 (1h max)/69 miernik 
Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / + akumulator 
Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym 9 godzin (średni czas) 
Temperatura pracy -10 ÷ +40 °C
Wilgotność względna powietrza 10÷85% RH bez kondensacji 
Wymiar szalki 600×600 mm
Masa netto/brutto 29,7 / 32 kg
Wymiary opakowania 840×700×400 mm
Interfejs RS 232, RS 485 

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

Instrukcja obsługi WPW/L
4.94 MB

see the publication

Instrukcja obsługi WPW/E
5.01 MB

see the publication

Instrukcja obsługi WPW i WPW/D
7.05 MB

see the publication

Instrukcja obsługi WPW/R
7.54 MB

see the publication

Karta produktu
0.21 MB

see the publication

Deklaracja zgodności
0.05 MB

see the publication
Publikacje i materiały dydaktyczne

Do pobrania

Oprogramowanie

Edytor WPW (1.03 MB)

Akcesoria

Radwag Wagi Elektroniczne
ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 (48) 386 60 00
e-mail: radom@radwag.pl
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag Google Plus Radwag
® 2018 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

See our movies
RADWAG