SzkoleniaOferta szkoleń, przeprowadzanych w formie otwartej i zamkniętej obejmuje:
  • podstawy metrologii,
  • nadzór nad wyposażeniem pomiarowym,
  • podstawy metodyki wyznaczania niepewności pomiaru,
  • eksploatację wag elektronicznych,
  • eksploatację wag automatycznych do ważenia pojedynczych ładunków,
  • analizę ryzyka w pomiarach masy,
  • metrologię pipet tłokowych,
  • optymalizację procesu kontroli towarów paczkowanych,
  • systemy zarządzania w laboratorium,
  • audity wewnętrzne w organizacji w zakresie wymagań dla personelu kierowniczego w laboratorium oraz personelu odpowiedzialnego za wyposażenie pomiarowe.
Szkolenia prowadzone są przez wykładowców - praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie przedstawianych zagadnień. Przekazywana wiedza teoretyczna uzupełniana jest licznymi przykładami praktycznymi w postaci analizy przypadków, rozwiązywania problemów oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

Więcej informacji »
Terminarz szkoleń »
Radwag Wagi Elektroniczne
ul. Bracka 28
26-600 Radom
tel.: +48 (48) 384 88 00
fax: +48 (48) 385 00 10
e-mail: radom@radwag.pl
® 2017 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Radwag subscribe
Podaj adres e-mail
aby otrzymywać informacje
o nowościach na stronie
RADWAG

See our movies
RADWAG