Wzorcowanie pipet tłokowychWzorcowanie automatycznych pipet tłokowych w zakresie akredytacji obejmuje:
  • pipety o stałej i zmiennej objętości w zakresie od 1 µl do 10 000 µl.
Wzorcowanie przeprowadzane jest metodą grawimetryczną, zgodnie z wymaganiami normy ISO 8655-6. Dodatkowo na świadectwie wzorcowania mogą zostać umieszczone wyniki obliczeń błędów określonych w normie ISO 8655:
  • błąd systematyczny es - wyznaczony w jednostkach [µl] oraz [%];
  • błąd przypadkowy - wyznaczony jako odchylenie standardowe Sp w jednostkach [µl] oraz CV wyrażone w [%].
Wzorcowanie pipet tłokowych obejmuje wyznaczenie błędu wskazania pipety dla badanej objętości wraz z niepewnością rozszerzoną oraz wydanie świadectwa wzorcowania. Spójność pomiarowa jest odniesiona do wzorca jednostki miary masy poprzez zastosowanie wag elektronicznych (mikroanalitycznych), posiadających ważne świadectwo wzorcowania, wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące. Wagi spełniają wymagania metrologiczne określone dla metody grawimetrycznej w normie ISO 8655-6.

Więcej informacji »
✉ Napisz do nas
Radwag Wagi Elektroniczne
ul. Bracka 28
26-600 Radom
tel.: +48 (48) 384 88 00
fax: +48 (48) 385 00 10
e-mail: radom@radwag.pl
Vimeo RadwagYouTube RadwagFacebook Radwag Google+ Radwag
® 2017 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Radwag subscribe
Podaj adres e-mail
aby otrzymywać informacje
o nowościach na stronie
RADWAG

See our movies
RADWAG