Aktualności

2016-12-02

Seminarium i nowa pracownia w Centrum Metrologii RADWAG

W dniu 8 listopada 2016r. w Centrum Metrologii RADWAG odbyło się Seminarium pt. „Automatyzacja procesu wzorcowania wzorców masy i odważników w aspekcie poprawy dokładności pomiaru oraz zmniejszenia kosztów wzorcowania”, które dedykowane było użytkownikom komparatorów masy. 
 
W pierwszej części spotkania, w malowniczej scenerii Restauracji i Hotelu „Dworek Saski” w Radomiu, uczestnicy mieli możliwość wysłuchać między innymi referatu wygłoszonego przez Pana Martina Häfnera z firmy HÄFNER z Niemiec – uznanego na całym świecie producenta wzorców masy, w którym podzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z automatyzacją procesów wzorcowania w swoim laboratorium. W kolejnym referacie Pan Wojciech Wiśniewski z Głównego Urzędu Miar przedstawił informację o stanie obecnym oraz przyszłości naszego narodowego wzorca kilograma. W ostatnim referacie części seminaryjnej uczestnicy zapoznali się z możliwościami RADWAG w zakresie pomiarów masy w laboratorium wzorcującym.
 
W drugiej części uczestnicy wzięli udział w warsztatach w Laboratorium Centrum Metrologii RADWAG. W zajęciach grupowych wszyscy mieli możliwość zapoznać się z komparatorami automatycznymi zainstalowanymi i działającymi w laboratorium. Nasi pracownicy odpowiadali na liczne pytania uczestników jak również sami wysłuchali wielu cennych rad i uwag.
 
Uczestnicy Seminarium mieli również możliwość obserwować pracę na uruchomionym w tym samym dniu nowym stanowisku pomiarowym przeznaczonym do wzorcowania ciężkich wzorców masy oraz platform ważących wysokich rozdzielczości.
 
Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy na kolejne Seminaria w Centrum Metrologii RADWAG.

 

Radwag Wagi Elektroniczne
ul. Bracka 28
26-600 Radom
tel.: +48 (48) 384 88 00
fax: +48 (48) 385 00 10
e-mail: radom@radwag.pl
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag Google Plus Radwag
® 2017 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

See our movies
RADWAG