Rejestrator warunków środowiskowych ECR

Rejestrator warunków środowiskowych ECR view:1

Kod produktu: WX-001-0095

Opis

Rejestrator ECR jest urządzeniem stosowanym do monitorowania warunków środowiskowych w pomieszczeniach. Dokonuje w czasie rzeczywistym rejestracji pomiarów: temperatury powietrza, wilgotności względnej powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego, na podstawie danych, otrzymanych z zewnętrznych modułów pomiarowych THB.R. Umożliwia zapisywanie wartości pomiarowych z maksymalnie 2 modułami, połączonych w sieć RS 485.

Budowa i zasada działania
Rejestrator wyposażony jest w interfejs RS 485, służący do podłączenia zewnętrznych modułów pomiarowych THB.R.
Jednostka pomiarowa dokonuje, w ustawionym interwale czasowym, odczytu danych metrologicznych ze wszystkich modułów jednocześnie, a następnie zostają one zapisane w wewnętrznej pamięci urządzenia.

Rejestrator zasilany jest z zewnętrznego zasilacza 10-20VDC lub interfejsu USB. Ma także wbudowany akumulator, umożliwiający pracę bez zewnętrznego zasilania. Akumulator ładowany jest w czasie połączenia USB z komputerem PC (np. podczas odczytu danych z wewnętrznej pamięci rejestratora) oraz podczas pracy z zasilaczem zewnętrznym.

Współpraca z komputerem
Zastosowane interfejsy RS232 i USB umożliwiają podłączenie urządzenia do komputera PC, z dedykowanym oprogramowaniem THB-Multi w celu podglądu i odczytu pomiarów warunków środowiskowych, zapisanych w rejestratorze.

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

Instrukcja obsługi
1.27 MB

see the publication

Karta produktu
0.59 MB

see the publication

Pasuje do

Radwag Wagi Elektroniczne
ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 (48) 386 60 00
e-mail: radom@radwag.pl
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag Google Plus Radwag
® 2018 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

See our movies
RADWAG