System jakości ISO

 

Od wielu lat RADWAG jest największym producentem wag elektronicznych w Polsce. Od 2002 roku pracujemy zgodnie ze wdrożonym i udokumentowanym systemem zarządzania jakością ISO 9001:2008.

 
Certyfikat TÜV Placówka Certyfikacyjna TÜV Saarland e.V. więcej >>
W 2002 roku certyfikowała system zarządzania jakością RADWAG Wagi Elektroniczne na spełnienie wymagań normy DIN EN ISO 9001:2008.  
 

Gwarancją rzetelności naszego systemu zarządzania jakością są coroczne audity kontrolne, przeprowadzane przez jednostki notyfikowane, nadzorujące naszą firmę. Wprowadzony w RADWAG system jakości został uznany przez:

 
Certyfikaty ČMI Český Metrologický Institut więcej >>
Czeska jednostka notyfikowana ČMI nr 1383. Na tej podstawie uzyskaliśmy uprawnienia do samodzielnego deklarowania zgodności typu WE naszych wyrobów z dyrektywami 2009/23/EC NAWI i 2004/22/EC MID. Czynność ta zastępuje legalizację WE. Potwierdzeniem tego jest Certyfikat 0119-SJ-A002-07.  
 
Certyfikat TÜV TÜV NORD Polska więcej >>
Polska jednostka notyfikowana TÜV NORD Polska nr 2274. Na tej podstawie uzyskaliśmy uprawnienia do samodzielnego deklarowania zgodności naszych wyrobów medycznych z dyrektywą 93/42/EEC MDD. Potwierdzeniem tego jest Aprobata TNP/MDD/0033/3673/2012.  
 
Certyfikat EX Główny Instytut Górnictwa więcej >>
Polska jednostka notyfikowana Główny Instytut Górnictwa nr 1453. Na tej podstawie uzyskaliśmy uprawnienia do samodzielnego deklarowania zgodności naszych wyrobów przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem z dyrektywą 94/9/EC ATEX. Potwierdzeniem tego jest Powiadomienie o Zapewnieniu Jakości GIG 07 ATEXQ012.  
 

Ze struktury firmy RADWAG zostało wyodrębnione niezależne Laboratorium Pomiarowe. W roku 2004 Laboratorium uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AP 069), potwierdzającą jego kompetencje oraz zgodność wdrożonego systemu jakości z wymogami normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

 
Certyfikat PCA Polskie Centrum Akredytacji więcej >>
Polska jednostka akredytująca laboratoria. Potwierdziła, że Laboratorium Pomiarowe RADWAG spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.  
 

✉ Napisz do nas
Radwag Wagi Elektroniczne
ul. Bracka 28
26-600 Radom
tel.: +48 (48) 384 88 00
fax: +48 (48) 385 00 10
e-mail: radom@radwag.pl
Vimeo RadwagYouTube RadwagFacebook Radwag Google+ Radwag
® 2017 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Radwag subscribe
Podaj adres e-mail
aby otrzymywać informacje
o nowościach na stronie
RADWAG

See our movies
RADWAG