ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
AdiustacjaAdiustacja automatycznaAkredytacjaAkredytacja PCAAnaliza ryzykaATEXATEX CertyfikatAudytAudytor
A
Analiza ryzyka
Szereg czynności, w wyniku których wskazuje się pewne obszary, niekoniecznie związane z bezpośrednim pomiarem masy, które generują największe błędy. Można analizować własne kompetencje w zakresie np. przygotowania próbki, umiejętności ważenia, optymalnego wykorzystania wagi. Drugi aspekt to ocena parametrów wagi. Tu, zależnie od wielkości ważonych mas można, mówić o wpływie powtarzalności (małe masy) oraz liniowości na wynik pomiaru.
Radwag Wagi Elektroniczne
ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 (48) 386 60 00
e-mail: radom@radwag.pl
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag Google Plus Radwag
® 2018 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

See our movies
RADWAG