ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
AdiustacjaAdiustacja automatycznaAkredytacjaAkredytacja PCAAnaliza ryzykaATEXATEX CertyfikatAudytAudytor
A
Akredytacja PCA
Dokument Polskiego Centrum Akredytacji wydany organizacji (laboratorium, jednostce inspekcyjnej, jednostce certyfikującej itp.) potwierdzający, że dana organizacja lub jej komórka spełnia określone wymagania normatywne, w tym techniczne (np. laboratoria badawcze i wzorcujące). Szczegóły akredytacji (tj. zakres i możliwości pomiarowe) określa dokument „Zakres akredytacji”.


Zobacz również
[Akredytacja]
Radwag Wagi Elektroniczne
ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 (48) 386 60 00
e-mail: radom@radwag.pl
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag Google Plus Radwag
® 2018 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

See our movies
RADWAG