E2R Receptury

E2R Receptury view:1

Kod produktu: WX-010-0043

Opis

Moduł E2R Receptury umożliwia definiowanie receptur z możliwością deklarowania zakresu tolerancji dla danego składnika, planowanie i wystawianie recepturowych zleceń produkcyjnych z szerokim zakresem parametrów (podział zlecenia na fazy, wybór wagi realizującej recepturę, podział na szarże), obsługę gospodarki magazynowej związanej z procesami recepturowania, obsługę kartotek E2R SYSTEM oraz raportowanie wykonywanych zleceń produkcyjnych i receptur.

Uzupełnieniem modułu jest Terminal E2R Receptury umożliwiający naważanie składników wybranej receptury według zlecenia produkcyjnego na jednej lub kliku platformach wagowych (w ramach jednego terminala wagowego PUE 5 lub PUE HY10), definiowanie tolerancji dla danego składnika oraz zawężoną obsługę kartotek E2R SYSTEM z terminala PUE 5. Cały system został oparty na bazie danych MS SQL 2008 R2.
E2R Receptury może być stosowany w przemyśle: budowlanym, spożywczym, cukierniczym, chemicznym, farmaceutycznym, metalurgicznym, jak również wszędzie tam, gdzie wymagane jest odmierzanie składników lub towarów wg określonego przepisu.

Z modułem współpracują wagi oparte na miernikach:

PUE 5

Funkcje globalne E2R Receptury PC:
 • Tworzenie Receptur;
 • Zarządzanie Recepturami;
 • Proste raportowanie zrealizowanych Receptur;
 • Obsługa kartotek E2R System: TOWARY, OPERATORZY;
 • Możliwość wymiany danych z programami zewnętrznymi przez Moduł Synchronizacji Danych;
 • Możliwość zmiany wyglądu aplikacji;
 • Współpraca z wagami opartymi na PUE 5, PUE HY10 i PUE C41H.
Funkcje E2R Receptury przy współpracy z PUE 5:
 • Recepturowanie na podstawie Zleceń Produkcyjnych;
 • Tworzenie recepturowych zleceń produkcyjnych;
 • Podgląd zrealizowanych zleceń produkcyjnych;
 • Recepturowanie ręczne i automatyczne;
 • Planowanie Zleceń produkcyjnych;
 • Zarządzanie Recepturami i Zleceniami;
 • Zbieranie ważeń z receptur, zleceń oraz luźnych ważeń;
 • Proste raportowanie zrealizowanych Zleceń Produkcyjnych i Receptur;
 • Obsługa kartotek E2R System: TOWARY, OPERATORZY, MAGAZYNY, KONTRAHENCI;
 • Naważanie receptury do określonej masy;
 • Wielokrotna realizacja receptury;
 • Możliwość pracy wag recepturujących w sieci.
Funkcje E2R Receptury przy współpracy z PUE C41H:
 • Przesyłanie do PUE C41H bazy receptur, w skład której wchodzą towary (składniki receptury) zawierające:
  - nazwę składnika,
  - kod składnika,
  - masę do zadozowania,
  - progi min i max;
 • Zbieranie ważeń z PUE C41H za pośrednictwem E2R Synchronizer.
Moduł E2R Receptury zawiera również oprogramowanie E2R Synchronizer i E2R Manager.

Funkcje Terminal E2R Receptury (terminal PUE 5):
 • Podgląd ważeń przeprowadzonych na wagach z miernikiem PUE 5;
 • Recepturowanie na podstawie Zleceń produkcyjnych;
 • Możliwość definiowania wielkości naważek dla poszczególnych składników receptury;
 • Możliwość ustalenia tolerancji naważanego składnika;
 • Naważanie receptury do określonej masy;
 • Współpraca z Modułem Synchronizacji Danych;
 • Obsługa zleceń produkcyjnych;
 • Definiowanie poziomów dostępu dla poszczególnych użytkowników;
 • Realizacja Zleceń produkcyjnych z szarżami;
 • Możliwość ważenia resztek po każdej szarży;
 • Naważanie składników w wielu naważkach;
 • Możliwość naważania każdego składnika receptury na innej wadze / platformie;
 • Wprowadzanie numeru serii po każdym naważaniu;
 • Recepturowanie z funkcją dozowania;
 • Możliwość realizacji zlecenia produkcyjnego na kilku wagach z miernikami PUE 5;
 • Wielokrotna realizacja receptury;
 • Zarządzanie kartotekami Receptury i Zlecenia;
 • Realizacja Zlecenia produkcyjnego podzielonego na fazy;
 • Obsługa gospodarki magazynowej;
 • Możliwość wstrzymywania realizacji Receptur i Zleceń produkcyjnych;
 • Obsługa drukarek paragonów i etykiet;
 • Możliwość etykietowania bezpośrednio z miernika wagowego PUE 5;
 • Nowy przyjazny wygląd.
Raporty standardowe modułu E2R Receptury:
 • Raport ogólny z Receptur;
 • Raport szczegółowy z Receptur;
 • Raport ogólny ze Zleceń Produkcyjnych;
 • Raport szczegółowy ze Zleceń Produkcyjnych.
Komponenty modułu:
 • Terminal Wagowy PUE5,
 • Terminal Wagowy PUE HY10,
 • Drukarki paragonowe,
 • Drukarki etykietujące,
 • Skanery kodów kreskowych

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

Instrukcja obsługi
1.40 MB

see the publication

Instrukcja obsługi
1.45 MB

see the publication

Karta produktu
0.12 MB

see the publication

Pasuje do

Wagi precyzyjne WLY
E2R System
Terminal wagowy PUE 7.1
E2R SYSTEM
Radwag Wagi Elektroniczne
ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 (48) 386 60 00
e-mail: radom@radwag.pl
NIP: 796-000-03-27
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag Google Plus Radwag
® 2018 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

See our movies
RADWAG