Automatyczny komparator masy AK-4/2000

Automatyczny komparator masy AK-4/2000 view:1

Kod produktu: WL-413-0005

Opis

Obciążenie maksymalne [Max]: 2,05kg

Dokładność odczytu [d]: 0,01mg


Przeznaczenie:

Automatyczny komparator masy AK-4/2000 jest urządzeniem służącym do automatycznego wyznaczania odchyłek masy odważników z możliwie minimalnym udziałem operatora. Komparator pozwala na wyznaczanie w jednym cyklu odchyłek masy do trzech badanych odważników. Komparator umożliwia komparacje odważników o masach od 200 g do 2 kg. Urządzenia znajdują szerokie zastosowanie w laboratoriach pomiaru masy, a w szczególności w jednostkach certyfikujących odważniki klasy E i F.

Budowa i funkcjonalność:

Elementem nadzorującym pracę komparatora jest cyfrowy moduł zarządzający, współpracujący ze sterownikiem mechaniki komparatora. Cyfrowy moduł zarządzający wraz z automatycznym podajnikiem jest umieszczony w komorze komparatora. Obsługa operatorska odbywa się za pośrednictwem cyfrowego wyświetlacza masy podłączonego do sterownika komparatora. Elementy nadzorujące nie są mechanicznie zintegrowane z konstrukcją komparatora, dzięki czemu komora komparatora może zostać odseparowana od wpływu czynników zewnętrznych.

Do kompleksowej realizacji procedur wzorcowania w laboratorium służy specjalny program komputerowy RMCS. Zarządza on całym procesem wzorcowania - od momentu przyjęcia zlecenia, poprzez realizację procedury, aż do wydania świadectwa wzorcowania. Praca komparatorów w połączeniu z oprogramowaniem kontroli procesu wzorcowania oznacza większą wydajność, wiarygodne wyniki pomiarów, kompleksową dokumentację wzorcowania a także niższe koszty pracy.

Media

RADWAG Mass comparators
RADWAG Mass comparators

Dane techniczne

E1 200 g ÷ 2 kg 
E2 200 g ÷ 2 kg 
F1 200 g ÷ 2 kg 
F2 200 g ÷ 2 kg 
M1
Obciążenie maksymalne [Max] 2,05 kg
Dokładność odczytu [d] 0,01 mg
Powtarzalność dla małego obciążenia 0,015 mg (200 g) 
Powtarzalność dla obciążenia nominalnego 0,015 mg (2 kg) 
Niecentryczność (przy obciążeniu badanym) 0 mg
Zakres równoważenia elektrycznego - 10 ÷ + 20 g
Czas stabilizacji 30 s
Adiustacja zewnętrzna 
Odważniki balastowe wewnętrzne półautomatyczne 
Odważniki balastowe zewnętrzne
Zasilanie 110 ÷ 230 V AC / 50 ÷ 60 Hz / 13,5 ÷ 16 V DC 
M2
Temperatura pracy +15° ÷ +30°C 
Szybkość zmian temperatury pracy ± 0,5 °C / 12 h (± 0,3 °C / 4 h) 
Wilgotność względna powietrza 40% ÷ 60% 
Magazynek odważników 4 pozycje 
Szybkość zmian wilgotności względnej powietrza ± 2 % / 4 h 
Wymiar szalki ø70 mm
Wymiary jednostki ważącej 385×215×600 mm
Wymiar szafki przeciwpodmuchowej 560×340×665 mm
Wymiary głowicy odczytowej 206×140×70 mm
Masa netto 68 kg
Masa brutto 95 kg
Wymiary opakowania 860×800×560 mm
Wymiary opakowania osłony 950×420×630 mm
Powtarzalność jest wyrażona odchyleniem standardowym wyznaczonym dla 6 cykli ABBA, wyznaczonym doświadczalnie w warunkach środowiskowych określonych  w dokumencie OIML R111 (Tabela C.1) dla wzorcowania wzorców klasy E1.

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

Instrukcja obsługi
2.25 MB

see the publication

Karta produktu
0.44 MB

see the publication
Publikacje i materiały dydaktyczne

Akcesoria

Radwag Wagi Elektroniczne
ul. Toruńska 5
26-600 Radom
tel.: +48 (48) 386 60 00
e-mail: radom@radwag.pl
Vimeo Radwag YouTube Radwag Facebook Radwag Google Plus Radwag
® 2018 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

See our movies
RADWAG