Wzorcowanie wag elektronicznychWzorcowanie wag elektronicznych w zakresie akredytacji obejmuje:
 • wagi elektroniczne nieautomatyczne do obciążenia Max 3000 kg;
 • wagi elektroniczne automatyczne do obciążenia Max 60 kg;
 • wagi / komparatory elektroniczne do obciążenia Max 25 kg.
 Standardowe wzorcowanie wag nieautomatycznych obejmuje:
 • wyznaczenie błędów wskazań (błędy systematyczne) w maksymalnie 5 punktach pomiarowych;
 • wyznaczenie parametru powtarzalności (błąd przypadkowy wyrażony odchyleniem standardowym);
 • wyznaczenie błędów wynikających z niecentrycznego obciążenia wagi;
 • wyznaczenie błędów wskazań (błąd systematyczny) przy działającym urządzeniu TARA;
 • wydanie świadectwa wzorcowania.
 Standardowe wzorcowanie wag automatycznych obejmuje:
 • wyznaczenie błędów statycznych (błąd wskazania statyczny, powtarzalność wyrażona jako odchylenie standardowe, błędy wynikające z niecentrycznego obciążenia);
 • wyznaczenie błędów dynamicznych (odchylenie standardowe wyznaczone badanym obiektem);
 • wydanie świadectwa wzorcowania.
 Dodatkowo możliwa jest ocena zgodności z wymaganiami zawartymi w:
 • Dyrektywie 2014/31/EU z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wag nieautomatycznych;
 • Normie PN-EN 45501:2015 Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych;
 • Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych w zakresie błędów granicznych dopuszczalnych odniesionych do wartości działki legalizacyjnej e;
 • Możliwa jest również ocena zgodności z wymaganiami określonymi przez Klienta.
Więcej informacji »
✉ Napisz do nas
Radwag Wagi Elektroniczne
ul. Bracka 28
26-600 Radom
tel.: +48 (48) 384 88 00
fax: +48 (48) 385 00 10
e-mail: radom@radwag.pl
Vimeo RadwagYouTube RadwagFacebook Radwag Google+ Radwag
® 2017 RADWAG Wagi Elektroniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Radwag subscribe
Podaj adres e-mail
aby otrzymywać informacje
o nowościach na stronie
RADWAG

See our movies
RADWAG