Jonizator antystatyczny DJ-02

Description

Jonizator antystatyczny jest urządzeniem, które usuwa nadmiar jonów najczęściej dodatnich ale również ujemnych z naważki, elementów wagi oraz jej otoczenia. Jonizacja polega na zobojętnianiu ładunku elektrycznego cząsteczek powietrza co pozwala przywrócić quasi-równowagę jonów dodatnich i ujemnych.

Nierównowaga jonów dodatnich i ujemnych w powietrzu jest najczęściej przyczyną niepożądanych oddziaływań elektrycznych (przyciąganie lub odpychanie) elementów znajdujących się w bliskiej odległości. Zjawisko to potęguje się, jeśli do czynienia mamy z materiałami nie przewodzącymi prądu (tworzywa sztuczne, szkło). Ponieważ wagi zawierają takie materiały dlatego problem ten w istotny sposób wpływa na ich działanie. Wpływ ten objawia się jako zwielokrotniony błąd powtarzalności a często jako zwielokrotniony błąd wskazań.

Paramètres Techniques

Alimentation 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz 
Température du travail 0 - +40 °C
Masse 3 kg
Distance d'échantillon ok. 50 ÷ 500 mm
Source d'ions acier inoxydable 
Humidité 10% ÷ 80% 
Dimensions de châssis 268×110×295 mm
Radwag Les Balances Electroniques
Bracka 28
26-600 Radom
Pologne
tel.: +48 48 384 88 00 ext. 205
fax: +48 48 385 00 10
e-mail: export@radwag.com
® 2017 RADWAG Balances Électroniques. Tous les droits sont réservés.

See our movies
RADWAG