DJ-02 Antistatic Ionizer

Overview

Jonizator antystatyczny jest urządzeniem, które usuwa nadmiar jonów najczęściej dodatnich ale również ujemnych z naważki, elementów wagi oraz jej otoczenia. Jonizacja polega na zobojętnianiu ładunku elektrycznego cząsteczek powietrza co pozwala przywrócić quasi-równowagę jonów dodatnich i ujemnych.

Nierównowaga jonów dodatnich i ujemnych w powietrzu jest najczęściej przyczyną niepożądanych oddziaływań elektrycznych (przyciąganie lub odpychanie) elementów znajdujących się w bliskiej odległości. Zjawisko to potęguje się, jeśli do czynienia mamy z materiałami nie przewodzącymi prądu (tworzywa sztuczne, szkło). Ponieważ wagi zawierają takie materiały dlatego problem ten w istotny sposób wpływa na ich działanie. Wpływ ten objawia się jako zwielokrotniony błąd powtarzalności a często jako zwielokrotniony błąd wskazań.

Datasheet

Power supply 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz 
Operating temperature 0 - +40 °C
Weight 3 kg
Distance form a sample ok. 50 ÷ 500 mm
Ion source stainless steel 
Moisture content analysis 10% ÷ 80% 
268×110×295 mm
Radwag Balances and Scales
Bracka 28
26-600 Radom
Poland
tel.: +48 48 384 88 00 ext. 205
fax: +48 48 385 00 10
e-mail: export@radwag.com
® 2017 RADWAG Balances and Scales. All rights reserved.
Radwag subscribe
Provide us with your
e-mail address in order to be sent
information on radwag.com news

See our movies
RADWAG